kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Kaksikymmentä lappilaisnuorta pääsee LATOon
6.4.2016 9:00

Kaksikymmentä lappilaisnuorta pääsee LATOon

Lapissa on nuoria, jotka ovat työttömiä tai jääneet ilman tutkinto-opiskelijapaikkaa korkeakoulussa. LATO-hankkeella edistetään heidän opiskelumahdollisuuksiaan ja työelämäyhteyksiään avointen korkeakouluopintojen avulla.


Tavoitteena on joustavoittaa siirtymävaihetta korkeakouluopintoihin, etsiä yksilöllisiä osaamispolkuja, lisätä opintojen työelämäläheisyyttä ja edistää siten opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Hankkeen avulla ehkäistään nuorten syrjäytymistä ja kehitetään koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Tavoitteena on myös, että koulutuksellista tasa-arvoa tukevat ohjaus- ja neuvontapalvelut olisivat heidän saatavillaan.

Hankkeeseen valitaan 20 opiskelijaa, jotka saavat henkilökohtaista ohjausta avoimiin korkeakouluopintoihin liittyvän osaamispolkunsa suunnitteluun Lapin ammattikorkeakoulussa tai Lapin yliopistossa. Ohjauksen ja opetuksen saatavuus taataan hyödyntämällä etä- ja verkko-oppimisympäristöjä.

Opintoihin tuovat työelämäläheisyyttä kummiyritykset ja -organisaatiot, jotka toimivat opiskelijan keskeisenä oppimisympäristönä ja ovat mukana opintojen suunnittelussa ja arvioinnissa. Opiskelijat hankkivat kummiorganisaationsa itse.

Opiskelija voi hyödyntää avoimessa korkeakoulussa suorittamiaan opintoja myöhemmin korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi hakeutuessaan. Opiskelun aikana muodostuneet työelämäyhteydet tukevat opiskelijoiden työllistymistä ja tarjoavat yrityksille ja organisaatioille oman toimintansa kehittämismahdollisuuksia yhteistyössä opiskelijan ja korkeakoulun kanssa.

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto toteuttavat Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamana Lappilaiset avoimet työelämäläheiset osaamispolut (LATO) -hankkeen 1.2.2016-31.12.2017.

Lisätietoja hankkeesta:
www.lapinamk.fi/lato
Projektipäällikkö Niina Riihiniemi, etunimi.sukunimi(at)lapinamk.fi, p. 040 6565127
Projektipäällikkö Seppo Särkkä, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, p. 040 5124637



Matkailu Jesse Tamski DSC7103 web.jpg