kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Kaksi webinaaria yhdistivät opiskelijat, asiantuntijat ja yritykset
13.12.2017 7:00

Kaksi webinaaria yhdistivät opiskelijat, asiantuntijat ja yritykset

Lapin AMKin liiketalouden opiskelijat järjestivät kaksi verkkoseminaaria, jotka toteutettiin yhteistyössä PISKU-hankkeen kanssa.


Syyslukukauden alussa Tornion 1. vuoden liiketalouden opiskelijoille esiteltiin syksyn aikana toteutettava projekti; tehtävänä oli suunnitella, markkinoida ja toteuttaa tapahtuma verkossa. Tehtävänannon jälkeen luokka jaettiin kahteen ryhmään, ja sitten ei muuta kuin tuumasta toimeen. Oman haasteen tekemiseen toi se, että opiskelijat asuvat eri puolilla Suomea, ja kaikki oli siis hoidettava verkon välityksellä. Pikkuhiljaa suunnitelmat ryhmissä selkeytyivät, ja lopputuloksena toteutettiin Tietoiskussa- ja Työtä muotoon -webinaarit.

PISKU-hankkeen tavoitteena on mikro- ja pk-yritysten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen työn tekemisen tapoja muokkaamalla verkostomaiseksi, digitaaliseksi ja työn muotoilun sallivaksi. Hanke auttaa mukana olevia mikro- ja pk-yrityksiä verkostoitumaan. Hankkeessa ovat Lapin ammattikorkeakoulun lisäksi mukana Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Aalto-yliopisto. PISKU-hanketta voi seurata osoitteessa: www.iskussa.fi.

Webinaarit järjestettiin 29.11.2017, ja yhtenä tavoitteena oli tehdä työn muotoilua tunnetuksi ja tuottaa tietoa PISKU-hankkeen kohderyhmälle. Illan muina teemoina olivat työhyvinvointi sekä verkostoituminen.

Tietoiskussa-webinaarissa kuultiin kolmen asiantuntijan puheenvuorot

Tietoiskussa-webinaarin ensimmäisenä puhujana kuultiin yrittäjä Antti Korhosen (Keminem) puheenvuoro verkostoitumisesta. Hän painotti puheenvuorossaan laadukasta työn tekemistä, koska sen pohjalta syntyy uusia työtilaisuuksia. Hän myös korosti, että verkostoitumisessa on uskallettava olla aktiivinen ja rohkeasti tarjottava omia palveluita.

Seuraavan puheenvuoron piti yritysvalmentaja Markku Jääskeläinen (Promanager Oy) aiheista työn muotoilu, työhyvinvointi ja verkostoituminen. Ne ovat kaikki toimintoja, joiden avulla yritys voi katsoa tulevaisuuteen. Tärkeää olisi miettiä, että mihin suuntaan yrityksen tulevaisuus muuttuu ja millaiset vahvuudet yritys muutokseen ja sen saavuttamiseen tarvitsee.

Viimeisen puheenvuoron piti sovellusarkkitehti Olli Aapro, joka puhui työn muotoilusta ja työhyvinvoinnista perustuen omiin kokemuksiinsa yrittäjänä. Hän painotti työn muotoilun tärkeyttä, jotta työntekijät tietävät omat roolinsa ja pystyvät sen kautta tehokkaasti suorittamaan omia työtehtäviään.

Ilta päättyi Q&A-osioon, jossa yleisö sai esittää kysymyksiä asiantuntijoille.

Työn muotoilun ajatushautomossa vaihdettiin ajatuksia ja muotoiltiin työtä

Yhteistoiminnallisessa Työtä muotoon -webinaarissa asiantuntijat pääsivät kertomaan omia näkemyksiä ja pohjustamaan työn muotoilua esittelyissä ja paneelikeskustelussa. Asiantuntijoina olivat Krista Pahkin (TTL), Kati Rautio (Brossa Oy), Pauli Leinonen (Vamlas) sekä Mary-Ann Kaukinen (PISKU-hanke, Turun AMK).

Työtä muotoon -webinaarin alussa käytiin paneelikeskustelu, jossa asiantuntijat puhuivat mm. siitä, mitä työn muotoilu on, mitkä ovat sen hyödyt ja miten sitä voi toteuttaa. Krista Pahkin mainitsi, että heillä Työterveyslaitoksella työn muotoilun ajatellaan lähtevän työntekijästä itsestään. Sen tarkoituksena on lisätä oman työn mielekkyyttä työtehtävien rajoissa. Kati Rautio korosti, että tärkein työkalu työn muotoilussa on vuorovaikutus. Yleensä kehittämisen haasteena on se, ettei selvitetä juurisyitä vaan lähdetään ratkomaan ilmiongelmia.

Pauli Leinonen puolestaan listasi työn muotoilun hyötyjä, kuten että työntekijän oman työn arvostus kasvaa ja vastaavasti taas stressi laskee, koska hänellä on selkeät tavoitteet ja työtehtävät. Mary-Ann Kaukinen jatkoi työn muotoilun hyödyistä ja totesi, että sen tuloksena yksittäisen työntekijän tarmokkuus nousee, hän pystyy keskittymään omaan osaamiseensa ja voi olla ammatillisesti ylpeä tekemisestään.

Työn muotoilua kokeiltiin case Polar Twilightissa, joka on kuviteltu, hieman ongelmallinen matkailu- ja palvelualan yritys. Osallistujat pohtivat ryhmissä opiskelijamentoreiden ja asiantuntijoiden kanssa työn muotoilun toimenpiteitä yritykselle. Lopuksi ryhmien pohdinnoista nostettiin tärkeimmät asiat, jotka esiteltiin kaikille. Asiantuntijat saivat vielä nostaa tärkeitä työn muotoilun keinoja ja asioita esiin.

Keskusteluissa nousi esille, että vaikka työn muotoilun tulisi lähteä yksilöstä, sen pitäisi olla kuitenkin yrityksen tavoitteiden suuntaista ja sitä tulisi kehittää yhteistoiminnallisesti. Tärkeää on vuorovaikutus, oikeiden ongelmien ja ratkaisujen löytäminen. Hyötyjä työn muotoilusta on monia sekä työyhteisölle ja työn tekijälle.

Työtämuotoon 1.jpg

 

Työtämuotoon 2.jpg


Teksti: Niina Hakkarainen ja Krista Nyman, liiketalouden 1. vuosikurssin liiketalouden opiskelijat, Torniotyötämuotoon.JPG