kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Kaatumispelon syyt, seuraukset ja ennaltaehkäisy kansainvälisen seminaarin aiheena
6.11.2018 14:00

Kaatumispelon syyt, seuraukset ja ennaltaehkäisy kansainvälisen seminaarin aiheena

Vanhustyön ja fysioterapian koulutukset ja TKI järjestivät viime viikolla kansainvälisen seminaarin, jossa paneuduttiin ikäihmisten hyvinvointiin erityisesti fysioterapian ja terveystieteiden näkökulmasta.


Kaatumiset ja niiden pelko aiheuttavat inhimillistä kärsimystä, ja ovat sen lisäksi merkittävä sosioekonominen kysymys kaikkialla Euroopassa.

Rovaniemen seminaarissa tutustuttiin muun muassa Luulajan teknillisessä yliopistossa ja Aalto-yliopistossa tehtyyn tutkimukseen ja tutkimuksen tekijöihin.

 

Naiset kaatuvat miehiä useammin

Fysioterapian professori Lars Nybergin mukaan ikäihmisten kaatumisriskiä on tutkittu jo 50-luvulta alkaen, vaikkakin alkuvuosina tutkimus keskittyi lähinnä tietojen keruuseen.

Nykytutkimus vahvistaa tiedon, että ikääntyneet naiset kaatuvat miehiä useammin, ja että säännöllisellä voimistelulla voidaan melko tehokkaasti ehkäistä kaatumista ennakoivia riskejä. Fyysinen harjoittelu ei tosin toimi, jos taustalla on vakava kognitiivinen häiriö kuten dementia. Yhtenä haasteena on löytää oikea harjoitteluintensiteetti.


Asentokontrolli, reaktiot ja aistit

Asentokontrolli ja kaatumispelko liittyvät toisiinsa. Luulajan yliopiston väitöskirjatutkija Mascha Pauelsen on tutkinut kaatumisen pelkoa ja sen seurauksia sekä haastattelu- ja kyselytutkimuksin että laboratoriotesteissä.

Kaatumispelon taustalla on sekä psykologisia että fysiologisia tekijöitä. Alaraajojen voima on tärkeä tekijä asentokontrollin säilyttämisessä, mutta oma osuutensa on myös reaktionopeudella ja aistien toiminnalla.

 

Virtuaalitodellisuus avuksi

Seminaarissa kuultiin myös yritysten puheenvuoroja. Peili Vision Oy:ssä on käytössä uusi neurologisen kuntoutuksen konsepti, jossa hyödynnetään virtuaalitodellisuutta eli VR:ä. Esimerkiksi asiakkaan näkökenttää voidaan laajentaa VR:n avulla silloin kun näköhavaintojen tekemisessä on häiriöitä. VR:ä on käytetty onnistuneesti myös masennuspotilaiden kuntoutuksessa.

HUR-yhtiöstä puolestaan esiteltiin seminaariväelle kaatumisriskin testipatteristo ja kaatumisten ehkäisyyn kehitetty harjoittelukonsepti.

Muovautuvat aivot

Tutkijatohtori Seija Vaalto Aalto-yliopistosta on tutkinut sitä, miten aivot pystyvät muovautumaan pitkäaikaisen motorisen harjoittelun myötä.

Toimintakehotus on yksiselitteinen: Älä lopeta liikkumista. Jos on oppinut jonkin taidon tai lajin nuorena, on taito tallessa vielä vuosienkin päästä.

Esiintyjä.jpg

Väitöskirjatutkija Mascha Pauelsen Luulajan teknillisestä yliopistosta.Auditorio marraskuu 2018.jpgpeilivision kokeilu tauolla.JPG

Peili Visionin VR-lasien testailua. Kuvat Miisa Häyrynen.