kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr:n apurahat
Oppilaitos tiedottaa
31.8.2021 8:00

Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr:n apurahat

Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr:n apurahat syyslukukauden 2021 ja kevätlukukauden 2022 opintojen rahoittamiseen ovat haettavissa. Säätiö jakaa apurahoja yhteensä enintään 25.000,00 €.

Apurahasta jaetaan enintään 10.000,00 €:n suuruinen tutkimusapuraha tieteen ja taiteen opiskelijoille.

Loput 15.000,00 € jaetaan opiskelijoille eri summaisina opintoavustuksina.

Säätiön tarkoituksena on Lapin maakunnasta kotoisin olevien nuorten opiskelijoiden ja tutkijoiden opiskelun sekä tutkimuksen ja heidän harjoittamansa tieteen ja taiteen tukeminen ensisijaisesti sosiaalisin perustein myönnettävillä opinto- ja tutkimusapurahoilla.

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset tulee olla perillä viimeistään 30.9.2021.

Hakemukseen on liitettävä mukaan kaikki seuraavat selvitykset:

Tutkimusapuraha (enintään 10.000 €):
1. hakijan / hakijatyöryhmän jäsenten virkatodistukset,
2. hakijan / hakijoiden opiskelupaikan läsnäolotodistus,
3. todistus hakijan / hakijoiden viimeksi toimitetusta verotuksesta
4. tutkimuksen ohjaajan vahvistama hyväksytty tutkimussuunnitelma

Opintoavustukset:
1. opiskelupaikan antama todistus opintojen aloittamisesta,
2. virkatodistus, josta tulee selvitä hakijan vanhemmat tai huoltajat
3. selvitys hakijan nykyisistä perhesuhteista
4. selvitys tai suunnitelma opintojen rahoittamisesta ko. lukuvuotena,
5. todistus hakijan ja hänen vanhempiensa, huoltajiensa tai puolisonsa viimeksi toimitetusta verotuksesta

Määräajan jälkeen saapuneita tai puutteellisia hakemuksia voidaan jättää käsittelemättä.

Tutkimusapurahaa koskeva hakemus on vapaamuotoinen. Opintoavustusta koskevan hakemuksen voi täyttää apurahahakulomakkeelle, joka on saatavilla www.redu.fi/apuraha tai laatia vapaamuotoisesti.

Omakätisesti allekirjoitettu hakemuslomake yhteystietoineen ja liitteineen on toimitettava Säätiölle postitse.

Lisätietoja apurahasta antaa säätiön hallituksen jäsen Tarja Pöykkö
puh. 0400-166268.
Hakemukset tulee lähettää osoitteella:
Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr
c/o Rovaniemen Tilipiste Oy
Kansankatu 13 B 51
96100 ROVANIEMI