kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Jere Hettula ja Mikko Krankkala palkittiin Messukeskuksessa ansiokkaista tekniikan alan opinnäytetöistään
7.11.2023 13:00

Jere Hettula ja Mikko Krankkala palkittiin Messukeskuksessa ansiokkaista tekniikan alan opinnäytetöistään

Molemmat palkittavat ovat valmistuneet tänä vuonna Lapin AMKista; Jere Hettula konetekniikan insinööriksi ja Mikko Krankkala insinööri YAMK-tutkintoon.


Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ja Suomen Messusäätiö myöntävät vuosittain teollisuuden kunnossapitoon liittyville AMK- ja yliopistotasoisille opinnäytetöille rahallisia tunnustuspalkintoja. Tänä vuonna tunnustukset jaettiin Teknologia 2023 -tapahtumassa Helsingin messukeskuksessa 7.11. Palkinnon toivotaan parantavan opinnäytteiden tasoa ja lisäävän alaan kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Mikko Krankkala tutki YAMK-opinnäytetyössään tiedolla johtamisen nykytilaa, haasteita ja mahdollisuuksia esimerkkitapauksena toimineen SSAB kylmäoikaisukoneen ehkäisevässä kunnossapidossa.

Palkinnon myöntämisperusteissa kerrotaan, että Mikko on työssään keskittynyt ehkäisevän kunnossapidon kehittämiseen ja että toimeksiantaja, SSAB:n Raahen tehdas näkee työn olevan erittäin hyvin sovellettavissa kunnossapidon nykyisessä kehitystilanteessa. Erityisesti mainitaan, että SSAB näkee työssä olevan elementtejä, joiden avulla kunnossapitäjien työmotivaatio paranee ja kohteiden luotettavuus nousee.

Mikko kiittää opinnäytetyön toimeksiantajaa mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta aiheesta ja työn ohjaajana toiminutta kunnossapitojohtaja Jarmo Valtokaria asiantuntevasta tuesta ja ohjauksesta. Ansiokkaan opinnäytetyön ohjasivat erityisasiantuntija Helena Kangastie ja opettaja Jyri Kivinen.

- Helena Kangastie ja Jyri Kivinen ohjasivat opinnäytetyön suorittamista ja raportointia erinomaisesti ja antoivat työn edetessä selkeää palautetta, jonka avulla sain parannettua työn rakennetta ja sisältöä sekä sain työn päätökseen kohtuullisessa ajassa, Mikko kiittää.Mikko Krankkala.

Mikko lähettää kiitoksensa Promaint ry:lle, Suomen messusäätiölle, SSAB Europe Oy:lle ja Lapin ammattikorkeakoululle työhuoneeltaan Raahessa.

Opinnäyte Theseuksessa: Krankkala, Mikko, Tiedolla Johtaminen ehkäisevässä kunnossapidossa, Lapin ammattikorkeakoulu 2023

Jere Hettula puolestaan selvitti konetekniikan insinööriopintoihin kuuluvassa opinnäytetyössään Kittilän kaivoksella tehtyyn investointipäätökseen liittyvät pitkän aikajänteen kunnossapitokustannukset. Tutkimuksen kohteena oli Sandvikin valmistama DT923i-tunneliporalaite.

Palkitsemisperusteena oli, että työssä on käsitelty kunnossapidon kustannushallintaa konkreettisesti ja helposti käytäntöön sovellettavasti. Tästä nähdään olevan helposti käyttöön otettavaa hyötyä työn toimeksiantajalle. Jere pääsi Teknologia 2023 -tapahtumaan paikan päälle ottamaan palkinnon vastaan.

- Hyvät fiilikset tästä tietysti tuli. Kyllä tällaiset palkitsemiset ja julkistukset kolmannen osapuolen kautta (Promaint ry) tukevat ammatillista kehittymistä muun muassa itseluottamuksen kasvamisena, Jere kertoo tunnelmista tuoreeltaan.

Opinnäytetyön – nimeltään Tunneliporalaitteen elinjakson kunnossapitokustannukset - toimeksiantaja oli Agnigo Eagle Finland Oy ja sen ohjasi yliopettaja Ari Pikkarainen.

- Arille isot kiitokset oikeaan suuntaan ohjaamisesta ja tuesta opinnäytetyön eri vaiheissa.

Kiitokset lähtevät Jereltä myös Suomen Kunnossapitotekniikka Oy:n Antti Nikulalle.

Opinnäyte Theseuksessa: Hettula, Jere, Tunneliporalaitteen elinjakson kunnossapitokustannukset, Lapin ammattikorkeakoulu 2023 Kolme henkilöä esiintymislavalla.

Jere Hettula otti palkinnon vastaan Messukeskuksessa Promaint ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Tennilältä. Kuva: Marita Illikainen