kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Jatkuva oppiminen osaksi ammattikorkeakoulujen kumppanuuksia
17.6.2020 13:00

Jatkuva oppiminen osaksi ammattikorkeakoulujen kumppanuuksia

JATKUMO-hankkeessa luodaan kymmenen ammattikorkeakoulun voimin yritysten jatkuvan oppimisen palvelumalli. Malli kehitetään yhdessä alueellisten kuntakokeilukuntien ja työvoimapula-alojen edustajien kanssa.


Jatkuva oppiminen on tärkeässä roolissa yhteiskunnan osaamistarpeiden muutoksessa ja myös yksi valtioneuvoston kärkitavoitteista. Ammattikorkeakouluilta edellytetään yrityslähtöistä tarjontaa ja älykästä erikoistumista, minkä seurauksena ammattikorkeakouluissa on luotu erilaisia palvelumalleja.

Suomessa ei vielä ole toimivaa mallia, jossa ammattikorkeakoulut, kuntakokeilukunnat ja kehitysyhtiöt palvelisivat yrityksiä yhdessä ja muodostaisivat valtakunnallisen osaamiskeskittymän jatkuvan oppimisen palvelumalliin perustuen.

JATKUMO-hankkeessa ammattikorkeakoulujen verkosto tekee yrityslähtöistä yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda ammattikorkeakouluverkostolle yhteinen palvelumalli ja toimintakäsikirja, jotka pilotoidaan kolmeen eri tyyppiseen kohteeseen.

Hankkeen myötä paranevat eri alueiden ja yritysten mahdollisuudet saada käyttöönsä parhaat asiantuntijat ja hyödyntää kansallista erityisosaamista. Yrityksille avautuu siten laajemmat mahdollisuudet liiketoiminnan vaatiman osaamisen kehittämiseen. Osaltaan JATKUMO helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta, sillä hankkeen myötä yrityksellä on käytössään koulutuksellista erityisosaamista, jota alueella ei ole aikaisemmin ollut.

 

Alueiden erityispiirteet huomioon

Hankkeen onnistunut toteutus edellyttää alueellisten tarpeiden ja erityisosaamisen tuntemista, jotta osaamiskeskittymän asiantuntijuus pystytään tarjoamaan eri alueen yrityksille. Palvelumallin suunnittelussa hyödynnetäänkin kunkin alueen yritysten näkemyksiä siitä, millä teemoilla AMK-verkosto voisi parhaiten palvella jatkuvaa oppimista, tukea työllisyysasteen nostamista, helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta ja tukea työllisyyden kuntakokeilua ja siihen liitettäviä yhteistyörakenteita.

Yhteistyön myötä kullekin ammattikorkeakoululle avautuu mahdollisuus erikoistua tiettyyn kärkiosaamiseen, joka on mallin myötä kaikkien yritysten ja organisaatioiden saatavilla valtakunnallisesti.

JATKUMO-hanketta johtaa Lapin ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Centria AMK, Humanistinen AMK, Jyväskylän AMK, XAMK, Karelia AMK, Laurea ammattikorkeakoulu, Oulun AMK, LAB AMK ja Savonia AMK.

”JATKUMO – ammattikorkeakoulut jatkuvan oppimisen edistäjinä” -hanke käynnistyy 1.8.2020 ja päättyy 30.7.2023. Hankkeen mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus.

Jatkumo hankkeen yleiskuvaus.JPG

Lisätietoja

Jatkuvan oppimisen uudistusta kiritetään 91 koulutus- ja työllisyyshankkeella. Liki 31 miljoonaa jatkuvaan oppimiseen vauhdittamaan työllisyyttä, tasa-arvoa ja osaavan työvoiman saatavuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 12.6.2020

Tiedustelut:
Palvelupäällikkö Mirva Juntti
Lapin AMK
p. 040 012 6287
mirva.juntti(ät)lapinamk.fi

TiedostotJatkumo logot ja nimi.JPG