kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Itsensä johtamista ja tiimityötä kehittämällä lisätään työn mielekkyyttä
25.5.2022 8:00

Itsensä johtamista ja tiimityötä kehittämällä lisätään työn mielekkyyttä

Satu Kuusela tutki YAMK-opinnäytetyössään innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimeksiannosta työntekijän itsensä johtamista tukevia tekijöitä kiertotalousrahoituspilotissa.


Lapin ammattikorkeakoulussa toteutetun tutkimuksen tuloksena on selvää, että innostus yhteisestä tehtävästä luo tarkoituksen ja merkityksen tiimille, jossa itseään johtavat asiantuntijat kehittävät toimintaa. Luottamus ja arvostus ovat itsensä johtamiseen liittyen merkityksellisiä teemoja, joihin kannattaa tulevaisuudessa kiinnittää huomiota, myös koko organisaation tasolla. Luottamus ja arvostus rakentuvat muun muassa johdon kiinnostuksena asiantuntijan työtä kohtaan ja kuuntelemalla kehittämiseen liittyviä ehdotuksia.

Asiantuntijoiden osaamista ja asiantuntemusta pystytään hyödyntämään jatkossa paremmin, kun tiimi otetaan jo aikaisessa vaiheessa mukaan tiimiytymään tehtävän mukaiseksi ja sisäistämään tehtävän tarvitsema tieto ja osaamisen tarve. Näin tiimi alkaisi toimia alusta saakka optimaalisesti ja tukisi parhaiten asiantuntijaa itsensä johtamiseen liittyen. Esimerkiksi teemapäivien toteuttamiset olisivat olleet hyviä ratkaisuja luottamuksen tunteen lisäämiseksi. Teemapäivän aikana olisi voitu selkeyttää toimintamalli ja se olisi lisännyt luottamuksen tunnetta itsensä johtamiseen liittyen jo käsittelyvaiheen alussa.

Uusien tehtävien äärellä epävarmuutta voidaan vähentää keskusteluin ja pitämällä huolta siitä, ettei samoja asioita tarvitsisi tehdä useaan kertaan tai yrityksen ja erehdyksen kautta. Kun tietoa ja ohjeistusta on riittävästi etukäteen, pystytään työ tekemään riittävän hyvin kerralla ja turhalta työltä vältytään. Kun asioita tehdään ensimmäistä kertaa, nopeiden kokeilujen ja toisilta oppimisen kautta löydetään parhaita käytäntöjä jaettavaksi.

Kehittämisehdotuksina tutkimuksesta nostettiin esille itsensä johtamiseen liittyviä tarpeita. Tunnistamalla mitä itsensä johtaminen on, itseään johtava asiantuntija voi parantaa omaa työkykyä ja ylläpitää motivaatiosta ja innostusta. Itsensä johtamiseen kuuluu tunnistaa omia tunnetiloja ja jaksamisen rajoja ja analysoida omia tarpeita ja etsiä ratkaisuja, jotta pystyy optimaaliseen suoritukseen. Tähän liittyen työantajan olisi hyvä luoda tarpeiden tunnistamiseen työkaluja.

Uusiin rahoituspilotteihin liittyen asiat tulee kirjata selkeästi asiantuntijoiden saataville ja toimintamalleja tulee luoda yhdessä rahoituskäsittelyn tueksi. Lisäksi asiantuntijoiden ajankäytön hyväksyttävyyteen voisi kehittää prosessin, missä esihenkilö voisi hyväksyä hankeryhmään myös muita asiantuntijoita käsittelijän esityksestä kesken käsittelyprosessin.

Tutkimus toteutettiin lomakekyselyllä ja haastattelemalla Business Finlandin kiertotalouteen liittyvän rahoituspilottiin osallistuneita asiantuntijoita. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa uusien rahoitushakujen yhteydessä rahoitusprosessien kehittämisessä sekä laajemminkin työn organisointiin ja tiimityön ja itsensä johtamiseen liittyen.

Lisätietoja: Satu Kuusela, puh. 044  536 0544.

kuvituskuva team