kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Insinööripula uhkaa Suomea
22.3.2016 7:00

Insinööripula uhkaa Suomea

​Näin keväällä moni nuori miettii, mitä opiskella ja tehdä isona. Osalla on selvät sävelet, mutta toisilla ajatus suunnasta on haussa. Epävarmuutta lisää heikko talouden tilanne: Mille alalle edes uskaltaa kouluttautua?


Insinöörialoilla tulevaisuus näyttää valoisalta. Monien alojen aloituspaikkoja ollaan vähentämässä, mutta Opetus- ja kulttuuriministeriö on ehdottanut tekniikan ja liikenteen alan aloituspaikkojen lisäämistä ammattikorkeakouluissa.

Muutaman vuoden sisällä työvoimapula on totta tekniikan alalla. Nykyiset insinöörit eläköityvät ja uudet teknologiat vaativat uudenlaista osaamista. Suurinta työvoimapulaa odotetaan kone-, sähkö- ja rakennustekniikan aloille.

Alalle hakeutuvia ilahduttaa varmasti tieto siitä, että palkat tekniikan alalla ovat suomalaisten keskipalkkaa parempia. Insinööriliiton ja Tilastokeskuksen mukaan insinöörikunnan keskipalkka on 4 175 euroa kuussa kun suomalaisten keskipalkka on 3 308 euroa kuussa. Insinööriopintojen pariin hakeutuvista on naisia tällä hetkellä 15 prosenttia eli kasvupotentiaalia on.

Kahdella kolmesta vastavalmistuneesta insinööristä on työpaikka valmiina jo valmistuessaan. Opiskeluaikaisten kesätöiden ja harjoitteluiden merkitys työllistymissä on suuri, sillä tärkein ensimmäisen työpaikan saantiväylä oli edellisvuosien tapaan aiempi työskentely yrityksessä joko kesällä, harjoittelussa tai insinöörityön parissa.

Lapin ammattikorkeakoulussa voi opiskella insinööriksi sekä päiväopiskelijana että työn ohessa monimuoto-opiskelijana. Konetekniikan ja sähkö- ja automaatiotekniikan ohjelmat järjestetään Kemissä. Rovaniemellä voi opiskella rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, maanmittaustekniikan ja tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi.

Myös metsätalousinsinöörien työllistymismahdollisuudet monipuolistuvat nousevan biotalouden myötä.

Jo insinööriksi valmistuneille on ammattikorkeakoululla tarjota jatko- ja erikoistumiskoulutuksia. Esimies- ja johtamistaitojensa hiomisesta kiinnostuneille insinööreille järjestetään ylempään AMK-tutkintoon tähtäävä Teknologiaosaamisen johtaminen -ohjelma, jossa master-tason tutkinto on mahdollista suorittaa 1 - 1½ vuodessa. Kaivosalan muuntokoulutuksessa voivat insinööritutkinnon suorittaneet päivittää tutkintonsa. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen

Aiheesta muualla

 KonetekniikkaPiaKuha2007web.jpg