kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Insinööriopiskelijat laskeutuvat virtuaalikaivokseen
24.11.2015 8:00

Insinööriopiskelijat laskeutuvat virtuaalikaivokseen

Kaivosalalle kouluttautuvat insinöörit tarvitsevat käytännön läheisiä ja todellisiin ongelmatilanteisiin perustuvia harjoittelutilanteita, joissa heitä ohjataan toimimaan oikein.


Lapin ja Kajaanin ammattikorkeakoulut ovat tehneet yhteistyötä kaivosalan koulutuksen kehittämiseksi jo vuosien ajan. Yhteistyö on vahvistanut Lapin ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen asemaa kaivosalan keskeisimpinä insinööritason koulutuksen tarjoajina Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Ylimaakunnallinen yhteistyö kaivosalan koulutuksessa tiivistyy uuden kaivosalan virtuaalisen oppimisympäristön myötä. Virtuaalikaivoksen kehitystyössä yhdistyvät alueiden it-osaaminen ja kaivosalan ammattiosaaminen.

Virtuaaliympäristössä opiskelijat voivat toimia samanaikaisesti eri rooleissa. Siellä voidaan harjoitella turvallisesti toimimista erilaissa ongelma- ja vaaratilanteissa. Pelillinen oppimisympäristö kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja kaivosten työturvallisuutta.

Harjoitusympäristöä voidaan hyödyntää eri tekniikan alojen, kuten maanrakennuksen, kunnossapidon, kone-, rakennus-, sähkö- ja automaatiotekniikan opetuksessa. Näin opiskelijat oppivat jo opintojensa aikana toimimaan yhdessä ja monialaisesti kaivosalan verkostomaisessa toimintaympäristössä.

Virtuaaliseen oppimisympäristöön kehitettävät skenaariopohjaiset harjoitukset ja oppimistehtävät määritellään yhteistyössä kaivosalan asiantuntijoiden, elinkeinoedustajien ja opettajien kanssa. Virtuaalisen ympäristön ja skenaariopohjaisten harjoitusten kehittämisestä vastaavat Lapin ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan laboratorio pLab ja Kajaanin ammattikorkeakoulun CSE-simulaatiokeskus.

Kehittämällä kaivoskoulutuksen sisältöä ja virtuaaliopetusmenetelmiä edistetään eri tekniikan alan opiskelijoiden kaivosalan osaamista ja koulutuksen saatavuutta harvaan asutuilla alueilla.

ESR-rahoitteisen KaiVi-hankkeen toteutusaika on 1.6.2015 – 31.5.2018. Hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoa:

Jyrki Huhtaniska, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi, puh. 040 546 8856
Juho Torvi, projektipäällikkö, Kajaanin ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@kamk.fi, puh. 044 710 1458

ESR Vipuvoimaa LapinAMK KAMK.JPG

Euro mining

Virtuaalilasien testausta Euro Mining 2015 messuilla.