kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Insinööriksi kaivosalalle?
21.3.2014 13:00

Insinööriksi kaivosalalle?

Kaivosyhtiöt ja niiden alihankkijoina toimivat yritykset tarvitsevat alan erityiskysymyksiä tuntevia insinöörejä. Lapin AMKissa on mahdollista suunnata insinööriopintoja kaivosalalle. Kaivosalalle suuntaavaa koulutusta järjestetään myös jo valmistuneille insinööreille.


Kaivostekniikan suuntautuminen on 45 opintopisteen laajuinen ja se suoritetaan joko kone- ja tuotantotekniikan tai sähkötekniikan koulutuksissa Kemissä tai rakennustekniikan koulutuksessa Rovaniemellä. Kaivostekniikkaan voi suuntautua myös koulutusten aikuissovelluksissa.

Kaivosalalle suuntautunut insinööri voi työskennellä mm. kaivosteollisuudessa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnossapidon yrityksissä ja eri laitevalmistajien palveluksessa. Koulutuksesta valmistuvien tyypillisiä työtehtäviä ovat: kunnossapitoinsinööri, suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, projekti-insinööri ja tutkimusinsinööri. 

Koulutukseen haetaan kevään yhteishaussa hakemalla yllä mainittuihin koulutusohjelmiin. Kaivosalan koulutuksella ei ole omaa koulutusohjelmaa. 

Kaivosalan opinnot alkavat 3. lukuvuotena. Koulutuksessa käydään läpi koko kaivosprosessi toiminnan turvallisuus, taloudellisuus ja ympäristövaikutukset huomioiden. Muita opiskeltavia asioita ovat muun muassa kaivokseen kuuluvat tukitoimitoiminnot, kuten kunnossapito. Opintoihin kuuluu myös alan kieliopintoja. Asioiden omaksuminen käytännössä tehdään kaivosalalle suuntautuvan työharjoittelun avulla. 

Kaivosalalle suuntautumisen mahdollisuus jo valmistuneille insinööreille

Kaivosalan muuntokoulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja koulutus kestää noin 1,5 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siinä hyödynnetään verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. 

Lue lisää.

Katso myös Teknologiaosaamisen johtaminen, insinööri (ylempi AMK).kaivosalan kuva