kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Innovaatioverkosto rakenteille
28.8.2014 9:00

Innovaatioverkosto rakenteille

Lapin korkeakoulukonsernin tuore innovaatio-ohjelma painottaa arktisuutta, osaamista ja luonnonvaroja


Lapin korkeakoulujen yhteistyönä toteuttama innovaatio-ohjelma 2014–2020 on valmistunut. Kyseessä on ohjelmakokonaisuus, jolla jatketaan vuonna 2009 aloitettua yhteistä suunnitelmallista tutkimus- ja kehitystyötä.

Uuden innovaatio-ohjelman keskeinen tavoite on edistää maakunnallisen innovaatioverkoston rakentamista, sekä vahvistaa korkeakoulujen roolia alueen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kehittämisessä. Tämä tapahtuu yhteistyössä alueen muiden tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Ohjelmalla pyritään alueen osaamisen, yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämiseen tukemalla sekä teknologisten, kaupallisten että sosiaalisten innovaatioiden syntymistä. Lapin ammattikorkeakoulussa innovaatiopäällikkönä toimiva Kaj Kostiander toteaa, että uusi innovaatio-ohjelma pyrkii lisäämään poikkialaisuutta, avointa, verkostomaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, sekä vahvistamaan kansainvälisyyttä.

- Uusi innovaatio-ohjelma on laadittu rinta rinnan Lapin älykkään erikoistumisen strategian kanssa, mikä vahvistaa innovaatio-ohjelman sidettä alueen strategioihin entisestään, Kostiander kertoo.

Lapin yliopistolla ja Lapin ammattikorkeakoululla on omat strategiansa kansainväliseen ja kansalliseen tutkimukseen, taiteelliseen toimintaan sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Innovaatio-ohjelma toteuttaa korkeakoulujen strategisia kärkiä.

- Ensisijaisena tavoitteena on edistää alueen innovaatiotoimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteisymmärrystä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa, sekä kanavoida korkeakoulujen osaamista elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kehittämiseen, Kostiander toteaa.

Lapin yliopiston strategisena profiilialueena on arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimus. Lapin ammattikorkeakoulun strategiset painoalat ovat etäisyyksien hallinta, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen, turvallisuusosaaminen sekä arktinen yhteistyö ja pohjoinen rajaosaaminen.

 

Kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu

Kansainvälistyminen ja kansainvälisen toiminnan edistäminen on osa Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman toteutusta.

Tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen kansainvälistä asiantuntemusta ja sen tunnettavuutta innovaatio-ohjelman teema-alueilla.

Lapin korkeakoulukonsernin kansainväliseen toimintaan liittyvissä asioissa koordinaattorina toimiva erityisasiantuntija Harri Malinen toteaa, että korkeakoulukonsernin ensimmäisessä innovaatio-ohjelmassa kansainvälisyysnäkökulma ei ollut näin näkyvässä osassa. Toiminta alkoi kuitenkin laajentua yhä enemmän siihen suuntaan.

- Lapin korkeakoulukonserni on tehnyt ensimmäisiä yhteisiä kansainvälisiä toimenpiteitä vuonna 2009 valmistelemalla Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälistymisohjelman, jota toteutettiin vuoteen 2012 saakka, Malinen kertoo.

Keskeisenä haasteena Malinen näkee uuden innovaatio-ohjelman teema-alueiden kansainvälistämisen ja pääsyn teemoja tukevaan tutkimus- ja kehitysrahoitukseen.

- Joidenkin hankkeiden toiminta on jo kansainvälistä mutta suurimmalla osalla toimijoista on tarve verkostoitua kansainvälisesti ja hakea kansainvälistä kilpailtua hankerahaa toimintojen kehittymiseen, Malinen toteaa.

Kansainvälistymistoimet tukevat olemassa olevia korkeakoulujen kansainvälisiä verkostoja sekä toimintaa. Malisen mukaan kansainvälinen verkostoituminen on välttämätöntä korkeakoulujen tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaa ajatellen. Keskeisimpinä yhteistyökumppaneina näissä tavoitteissa toimivat Brysselissä sijaitseva Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto, sekä Arktinen yliopistoverkosto, jonka sihteeristö sijaitsee Lapin yliopistossa.

Lisätietoja innovaatio-ohjelmasta:
Innovaatiopäällikkö
Kaj Kostiander
(0)40 849 7231
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

Erityisasiantuntija
Harri Malinen
0405720778
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
LUC spring tree.jpg