kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Ideakilpailussa ratkotaan maaseudun yritysten kiertotaloushaasteita
4.2.2021 15:00

Ideakilpailussa ratkotaan maaseudun yritysten kiertotaloushaasteita

Kierrosta Kasvuun -tulevaisuusmyllytyksessä 4.-11.2.2021 haetaan ratkaisuja maaseudun elinkeinojen sivuvirtahaasteisiin.


Viikon mittaisessa virtuaalihackathon -tapahtumassa etsitään ratkaisuja viiteentoista pääosin pohjoiskarjalaisilta ja lappilaisilta yrityksiltä saatuun toimeksiantoon.

Haasteita ratkomaan on ilmoittautunut yli 100 osallistujaa. Haasteiden ratkaisut esitellään yleisölle torstaina 11.2. klo 12:30-15 verkossa ja parhaiden ideoiden jatkokehitystä tuetaan rahapalkinnoilla.

Yrityksiltä saaduissa toimeksiannoissa etsitään uusia ideoita ja ratkaisuja mm. inkiväärilehtien hyötykäyttöön, porotalouden sivuvirtoihin ja mehustamon puristusjätteisiin. Lisäksi haetaan uusia keinoja esimerkiksi vieraskasvien niittomassan hyödyntämiseen, liian pienien puikulaperunoiden jalostamiseen ja roskavillan jatkokäsittelyyn. Toimeksiantoja esittäneet yritykset edustavat laajasti maaseudun yrityksiä ja toimialoja Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Mukana haasteiden antajina ovat myös Luonnonvarakeskus ja VTT. Kehitysideoita työstetään monialaisissa pienryhmissä verkkoalustaa hyödyntäen.
Lisätietoja haasteista.

Kierrosta Kasvuun -viikkoon sisältyy kolme tulevaisuusmyllytystä tukevaa tapahtumapäivää (4.2., 5.2. ja 11.2.), jotka ovat avoimia yleisölle. Webinaariosuuksissa kuullaan asiantuntija-alustuksia ja -puheenvuoroja muun muassa kiertotalouden ja sivuvirtojen hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä ideoiden jatkokehittämisestä.

Kansainvälistä näkökulmaa vihreän talouden toimien käyttöönottoon kuullaan GRUDE-hankkeen “More from less – making rural arctic side streams more profitable” -webinaarissa. Tulevaisuusmyllytyksen päätöspäivänä esitellään ratkaisut ja palkitaan parhaat ideat, sekä kuullaan rahoittajien puheenvuoroja.

Tapahtumapäivien yhteiset osiot ovat avoimia kaikille.

Tulevaisuusmyllytyksen järjestää Karelia-ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen ja Lapin ProAgrioiden /Maa- ja kotitalousnaisten toteuttama Rural Future -hanke yhteistyössä Pohjois-Karjalan ja Lapin Kauppakamarien, VTT:n, Luonnonvarakeskuksen sekä yritysten kanssa.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittaman Rural Future -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on innostaa maaseutuyrittäjiä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita kehittämään liiketoimintaansa siten, että siitä tulee kannattavaa ja houkuttelevaa myös tulevaisuudessa. Hankkeessa kannustetaan myös lisäämään pienyrittäjien toiminnan kannattavuutta pienten innovaatioiden käyttöönotolla esimerkiksi jalostusarvon lisäämiseksi paikallisesti.

Lisätietoja:
Helena Puhakka-Tarvainen, Karelia-ammattikorkeakoulu, helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi, puh. 050 430 2418
Reeta Sipola, Lapin amk, reeta.sipola@lapinamk.fi, puh. 040 704 0027
Jaana Puhakka, ProAgria Itä-Suomi, jaana.puhakka@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 301 2468

https://ruralfuture.karelia.fi/tulevaisuusmyllytys/
GRUDE-hankeKierrosta kasvuun -viikko