kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / ICT-alan megatrendit konkretisoituvat Lapin AMKissa
11.1.2016 14:00

ICT-alan megatrendit konkretisoituvat Lapin AMKissa

Ammattikorkeassa työskennellään päivittäin esineiden internetin, pilvipalveluiden ja koneiden ja laitteiden välisen kommunikaation (M2M) parissa. Oppimis- ja tutkimusympäristöt valmistaudutaan viemään tulevan sukupolven tasolle.


Esineiden internet (Internet of Things), Big Data ja pilvipalvelut ovat ICT-alan isoja megatrendejä ja samalla monelle hankalasti hahmottuvia käsitteitä.

Esineiden internet tarkoittaa sitä, että laitteet ja esineet kytkeytyvät internetiin ja tuottavat suuria datamääriä eli Big Dataa. Tämä kehityssuunta on tullut mahdolliseksi, kun erityyppisten sensoreiden hinnat ovat alentuneet ja koot pienentyneet. Samaan aikaan tiedonsiirtonopeudet kasvavat ja protokollat esineiden väliseen kommunikaatioon kehittyvät.

Pilvipalveluiden, koneiden ja laitteiden välisen kommunikaation ja IoT-alustojen kautta esineet ovat hallittavissa ja niiden muodostamat järjestelmät voivat keskustella keskenään.

Lapin AMK:ssa työskennellään edellä mainittujen teknologioiden parissa päivittäin. Ammattikorkeakoulun Arctic Power -tutkimusryhmän projektipäällikkö Matti Vatasen mukaan nykyään pyritään suljetuista järjestelmistä kohti avoimuutta, mikä mahdollistaa uudet innovaatiot tuotteissa, palveluissa, alustoissa ja liiketoimintamalleissa.

IoT näkyy niin rakennuksissa, energiajärjestelmissä kuin liikenteessäkin

- Lapin alueella on löydettävä oikeat ICT:n sovelluskohteet, jolloin yritykset ja organisaatiot pääsevät paremmin käsiksi heitä hyödyttävään reaaliaikaiseen informaatioon ja voivat hyödyntää sitä muun muassa energiankulutuksen optimoinnissa ja kunnossapidossa, kertoo Matti Vatanen. Teknologisesti tämä vaatii osaamista niin tiedonkeruussa, tiedonsiirron menetelmissä kuin datan prosessoinnissa, analysoinnissa ja visualisoinnissa.

Toiminta on monialaista ja tapahtuukin Lapin AMK:ssa monen eri tutkimusryhmän kesken, mistä käy hyvänä esimerkkinä ICT:n integrointi rakennuksiin.

- Nyt testauksessa on esimerkiksi langaton ja modulaarinen tila-automaatiojärjestelmä. Pilvipalvelun kautta hallittavissa oleva tila-automaatio mahdollistaa energiasäästöt ilmanvaihtoa, lämmitystä ja valaistusta automatisoimalla. Lisäksi mukavuutta voidaan parantaa valaistuksella, jonka värimaailmaa ja kirkkautta voidaan säätää vaikkapa kännykkäsovelluksen avulla, listaa Matti Vatanen sovellusmahdollisuuksia.

Myös talon rakenteista voidaan kerätä kosteus- ja lämpötilatietoa ja seurata kosteus- ja homehtumisriskiä reaaliaikaisesti. Matti Vatasen mukaan kaikki rakennukseen liittyvä tieto kerätään tulevaisuudessa yhteen rakennuksen tietomalliin rakennusprosessista alkaen.

ICT-tutkimuksen ja insinöörikoulutuksen ympäristöt uusitaan

Lapin AMKin ICT-alan tutkimus- ja koulutusympäristöjä nostetaan  uudelle tasolle Smart ICT Competence Center (SICC) -hankekokonaisuudessa. Myös yrityksiltä ja muilta sidosryhmiltä haetaan aktiivisesti näkemyksiä uusien ympäristöjen suhteen.

Opiskelijoiden näkökulmasta SICC merkitsee mahdollisuutta päästä konkreettisesti kiinni nykyisiin ja tuleviin ICT-alan suuntauksiin. Samalla kirkastuvat käsitykset alan liiketoimintamahdollisuuksista.

Matti Vatasen mukaan uusien yritysten synnyttäminen ja nykyisen liiketoiminnan kehittäminen onkin Lapissa erityisen tärkeää pitkällä aikavälillä, jotta monialaiset mahdollisuudet saadaan realisoitua. Myös ammattikorkeakoulun soveltavan tutkimustoiminnan profiilia voidaan hänen mukaansa nostaa monella alalla huomattavasti, jopa kansainvälisesti, SICC-kokonaisuuden myötä.

Hankekokonaisuuden toteutus on aloitettu viime vuonna ja sen arvioidaan olevan valmiina 2018. Tarvittavat investoinnit tulevat olemaan selvillä kevään 2016 aikana ja ICT-ympäristöt on tarkoitus uusia kahdessa jatkohankkeessa, jotka kattavat investoinnit sekä uusien ympäristöjen toteutuksen. Ensimmäisen vaiheen budjetti on hieman yli 117 000 euroa, mikä on varattu määrittely- ja suunnittelutyöhön.

- Kehittämisessä kyse ei ole vanhojen ympäristöjen päivittämisestä vaan ympäristöjen aidosta uusimisesta, jotta ne vastaisivat tulevaisuuden osaamistarpeita, Matti Vatanen tarkentaa.

SICC-hankkeen 1. vaihe on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta, josta tuen on myöntänyt Lapin Liitto.

 Vatanen_Matti net.jpg Lisätietoja
projektipäällikkö Matti Vatanen,
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
p. 040 168 5952pilviverkko