kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Hyvinvointialojen simulaatio- ja virtuaalikeskus uusitaan
6.3.2014 13:00

Hyvinvointialojen simulaatio- ja virtuaalikeskus uusitaan

AMK panostaa hyvinvointialan koulutukseen uudistamalla ENVI - hyvinvointialojen simulaatio- ja virtuaalikeskuksen Rantavitikan toimipisteeseen Rovaniemellä.


ENVIn simulaatio- ja virtuaaliympäristöt tulevat olemaan autenttisia oppimisympäristöjä, joissa voidaan entistä tehokkaammin ja laadukkaammin yhdistää teoria ja käytäntö toimivaksi kokonaisuudeksi.

Hyvinvointialojen, myös hoitotyön osaamisvaatimukset muuttuvat koko ajan tieteellisen ja teknisen kehityksen sekä poliittisten linjauksien myötä. Näiden reunaehtojen vuoksi koulutuksen haasteena on ohjata opiskelijoita omaksumaan ammatillinen toiminta- ja ajattelutapa jo koulutuksen aikana.

Opiskelijoiden ja ammattilaisten käyttöön

Simulaatio- ja virtuaaliympäristö edistää opiskelijan ja jo työelämässä toimivan terveydenhuoltoalan ammattilaisen ammatillista kasvua.

Simulaatio- ja virtuaalikeskuksessa mallinnetaan potilaan ja asiakkaan hoitotilanteita eri toimintaympäristöissä. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat ohjanneet tilojen ja varustetason suunnittelua ja määrittelyä.

Keskuksessa hyödynnetään potilassimulaattoreita, joilla voidaan mallintaa ihmisen elintoimintoja. Simulaattorit reagoivat hoitotoimenpiteisiin oikean ihmisen tavoin ja niillä voidaan mallintamaan lukuisia erilaisia potilas- ja asiakastapauksia. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää simulaatioharjoituksissa oikeat, näyttöön ja tutkittuun tietoon perustuvat käytännöt ja toimintatavat.

Virtuaalitila hyödyntää pelillistä teknologiaa

Oppimisen tukena käytetään modernin teknologian lisäksi myös uusia pedagogisia ratkaisuja, joista merkittävin on tietokonepeliteknologian valjastaminen oppimisen tueksi. Simulaatiokeskukseen toteutetaan virtuaalitila, jossa on mahdollista pelillisten sovellusten avulla harjoitella toimintaa erilaisissa toimintaympäristöissä.

Näissä toimintaympäristöissä tietokonepeleistä tutut keinot auttavat päätöksenteon ja tilannejohtamisen harjoittelemisessa ja mahdollistavat irtautumisen fyysisistä tiloista. Virtuaalitilan lisäksi keskukseen toteutetaan ambulanssisimulaattori sekä fysioterapiaan keskittyviä pelillisiä ratkaisuja.

Simulaatio- ja virtuaalikeskus tehdään Hyvinvointialojen virtuaali- simulaatiokeskuksesta saumattomien hoito - ja palveluketjujen innovaatio- oppimisympäristö -hankkeen puitteissa. Maakunnallisesti hanke on merkittävä. Lapin Liitto on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Euroopan Aluekehitysrahastosta n. 700 000 euroa. Tämän lisäksi Lapin AMK rahoittaa hanketta sekä keskuksen rakentamista n. 600 000 eurolla. Hanke on käynnistynyt kesäkuussa 2013 ja simulaatio- ja virtuaalikeskus on määrä avata vuoden 2014 lopulla.


Lisätietoja:
Arttu Salonen
projektipäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu

ENVI on osa Lapin AMKin edistyneitä kehittämis- ja oppimisympäristöjä.
ENVI-kuvaa-simulaatiopotilas-2010.jpg