kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Hyvinvointialan robotiikkaa hyödynnetään Lapissa edelleen melko vähän
21.11.2023 8:00

Hyvinvointialan robotiikkaa hyödynnetään Lapissa edelleen melko vähän

Arctic RoboWelfare -hankkeessa tuotetaan Lappiin uusi hyvinvointialojen robotiikan kehittämis- ja testausympäristö ja kootaan aiheen ympärille asiantuntijoiden verkosto.


EU:n lippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama sekä Lapin liiton vaakunalogo.

Sosiaali- ja terveysalan tilanne ja toisaalta terveysteknologian kehitys innostavat selvittämään robotiikan hyödyntämismahdollisuuksia. Ala tarvitsee edistyksellisiä teknologiaratkaisuja, koska ikäihmisten määrä kasvaa ja työvoiman saatavuus on heikkoa. Robotiikan avulla voidaan vapauttaa työaikaa, optimoida henkilöstöresursseja ja systematisoida palveluprosesseja. Mahdollisuudet ovat laajat myös liikunta-, hyvinvointi- ja kasvatusaloilla yleisemminkin.

Hyödyt, mahdollisuudet ja haasteet selville

Ongelmatonta robotiikka ei ole, ja sen käyttöönottoon liittyy myös haasteita. Käyttöönoton tuki on vielä puutteellista ja mahdollisuudet kokeilla robotiikan mahdollisuuksia monialaisten asiantuntijoiden kanssa ovat Lapin maakunnassa vähäiset.

Toistaiseksi maakunnassa ei ole ollut siihen soveltuvaa kehittämisympäristöä. Lapin ammattikorkeakoululla on kuitenkin hyvinvointialan kehittämisympäristöjä, joiden mahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty robotiikan soveltamisessa. Uusi kehittämisympäristö rakentuukin osaksi olemassa olevia hyvinvointialan kehittämisympäristöjä yhdistäen ne soveltavan robotiikan osalta.

Hyvinvointialoilla ei välttämättä tunnisteta, mitä toimintoja tai prosesseja voidaan kehittää ja miten, ennen kuin ymmärretään teknologian tai robotiikan tarjoamat hyödyt, mahdollisuudet ja haasteet. Ymmärryksen lisäämiseksi tarvitaan hyödyntäjien ja robotiikkaratkaisuja tarjoavien toimijoiden välistä vuoropuhelua ja konkreettista palveluprosessien yhteiskehittämistä. Ammattikorkeakoulun kehittämisympäristöt soveltuvat erinomaisesti kokeiluihin ja yritysten ja muiden organisaatioiden tuote- ja palvelukehitystyöhön. Tätä haetaan nyt hallitun kehitysloikan aikaansaamiseksi hyvinvointialoilla.

Käytännöt ja laitteet tutuksi testaamalla

Arctic RoboWelfare -hankkeessa mallinnetaan robotiikan kehittämisympäristöjä ja selvitetään alueen toimijoiden tarvetta teknologian käyttöönoton tuelle. Asiantuntijoiden verkoston perustamisen jälkeen päästään testaamaan ja kokeilemaan robotiikkaa käytännössä. Tilainvestointeja ei tulla tekemään, mutta robotiikan käyttösolvelluksia hankitaan niiden testaamista varten.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Lapin maakunnan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita tuottavat organisaatiot: yritykset, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta sekä hyvinvointialan robotiikan tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja innovaatiotoimijat. Hyvinvointiala tulkitaan laajasti sisältäen myös liikunta-, kulttuuri- ja kasvatusalojen toimijat. Myös kolmannen sektorin toimijat voivat olla kohderyhmää.

Lapin ammattikorkeakoulu on mukana eurooppalaisessa digitaalisessa innovaatiohubissa (European Digital Innovation Hubs, EDIH) eli digitaali-innovointikeskittymä Robocoastissa, joka tukee hankkeen toteutusta.

Hanke on alkanut 1.9.2023 ja se päättyy 31.5.2026. Hankekumppanina Lapin ammattikorkeakoululla on Lapin yliopisto (kasvatustieteiden ja hallintotieteiden tiedekunnat). Hankkeen kokonaisbudjetti on 762 702 euroa, Lapin liiton myöntämän EAKR-rahoituksen osuus on 610 161 euroa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Elina Kerätär
p. 040 610 4639, elina.keratar(a)lapinamk.fi

Hankkeen verkkosivu: https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Tutkimus,-kehitys-ja-innovaatiot/Hyvinvointipalveluiden-osaamisala/Arctic-RoboWelfareTekoälyllä tehty kuva hoivarobotista sairaalahuoneessa.

Esimerkiksi kotona asumisen tueksi sopivaa robotiikkaa on toistaiseksi käytössä vähän. Seuranta- ja lääkeannostelulaitteet, robotti-imurit sekä robottilemmikit ovat tutuimmat. Kuva luotu Bing AI -tekoälysovelluksella..