kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Hyvinvoinnin tekijät
31.10.2019 6:00

Hyvinvoinnin tekijät

Lapin AMKin verkkolehti Lumen on ilmestynyt. Syysnumeron teema on Kehittyvät hyvinvointipalvelut.


Lehti on luettavissa osoitteessa www.lumenlehti.fi.

Suomi polarisoituu niin kansallisesti kuin alueellisestikin, maakunnittain muuttovoitto- vs. muuttotappioalueisiin; hyvän vs. huonon työllisyyden alueisiin; monipuolisten vs. vähäisten opiskelumahdollisuuksien alueisiin; elinkeinorakenteeltaan monipuolisiin vs. yksipuolisiin alueisiin; väestörakenteeltaan tasapainoisiin vs. vinoutuneisiin alueisiin sekä väestön hyvinvoinnin jakaantumisen osalta paremmin vs. huonommin voiviin alueisiin.


2020-lukua tulevat määrittämään kansalliset sote- ja sotu-uudistukset.

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen on tärkeää paitsi kansalaisten myös palveluita tuottavien julkisten, yksityisten että järjestötoimijoiden kannalta.

Numeron teemapäätoimittaja YTT, yliopettaja Leena Viinamäki kirjoittaa:

"Hyvinvointipalvelujen kehittäminen on tärkeää hyvinvointipalveluja käyttävien kansalaisten ja niitä tuottavien julkisten, yksityisten ja järjestötoimijoiden intressilähtökohdista. Hyvinvointipalveluiden monituottajuuteen perustuvassa welfare mix -mallissa korostuu kansalaisten tietämys paikallisesta ja alueellisesta hyvinvointipalveluvalikoimasta sekä heidän mahdollisuutensa hyödyntää optimaalisesti saavutettavissaan olevaa palveluvalikoimaa."

Valtaosa teema-artikkeleista käsitteleekin juuri hyvinvointipalvelujen tuottamisen tapaa, edellytyksiä ja tulevaisuutta. Artikkeleissa käsitellään digitalisaatiokehitystä, työllisyyspalveluja, etähoivaa, ikääntyneiden hoitotyötä, kuntoutusta, hyvinvointipalvelujen turvallisuutta, palvelutuotannon ulkoistamisen haasteita ja niiden monituottajuutta.

Mutta kuten Kalle Santala ja Reeta Sipola puheenvuorossaan kirjoittavat, on hyvinvoinnin edistäminen koko yhteiskuntaa läpileikkaava johtoajatus, jonka toteuttamista ei voi rajata pelkästään sosiaali- ja terveysalan vastuulle. Niinpä teema-artikkeleissa käsitellään hyvinvoinnin tekijöitä myös rakentamisen, luontopalvelujen, matkailun ja luonnontuotteiden tuotannon näkökulmista.

Esimiestyö, johtaminen ja tiimityö vaikuttavat hyvinvointiin työpaikoilla. Vieraileva kolumnisti, sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Pirkko Vartiainen Vaasan yliopistosta kirjoittaa:

"Olen tullut siihen tulokseen, että johtamisjärjestelmät ovat Suomessa edelleen melko hierarkkisia ja johtajakeskeisiä. Toivoisinkin, että organisaatioissamme ryhdyttäisiin entistä enemmän perehtymään kompleksisuusajatteluun ja sen mukanaan tuomiin johtajuuskäsityksiin, ei vähiten kompleksisuusjohtajuuteen."

 

Lumen

Lumen on Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti, jonka jakaa pohjoista tietoa ja levittää arktista osaamista. Lehti on luettavissa osoitteessa www.lumenlehti.fi. Numeroiden teemat noudattelevat ajankohtaisia pohjoisia aiheita.

Teema-artikkeleiden lisäksi lehdessä julkaistaan myös muita aihealueita käsitteleviä artikkeleita Lapin ammattikorkeakoulun opetuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan saralta.

Lehden pääasiallinen kieli on suomi. Pääkirjoitus ja kolumni julkaistaan myös englanninkielisinä.

Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy tammikuussa 2020.

Aiemmin ilmestyneet numerot

Numero 1/2015. Teemana Arktisuudesta elinvoimaa. Päätoimittaja rehtori Martti Lampela. Ilmestynyt 9.12.2015
Numero 1/2016. Teemana Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen. Päätoimittaja Seppo Saari. Ilmestynyt 28.4.2016
Numero 2/2016. Teemana Turvallisuusosaaminen. Päätoimittajana Merja Koikkalainen. Ilmestynyt 29.9.2016
Numero 3/2016. Teemana Etäisyyksien hallinta. Päätoimittaja Leena Viinamäki. Ilmestynyt 8.12.2016
Numero 1/2017. Teemana Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys. Päätoimittaja Marita Wahlroos. Ilmestynyt 27.4.2017
Numero 2/2017. Teemana Arktinen yhteistyö ja pohjoinen rajaosaaminen. Englanninkielinen. Päätoimittaja Esa Jauhola. Ilmestynyt 28.9.2017.
Numero 3/2017. Teemana Verkostojen voima. Päätoimittaja Seppo Saari. Ilmestynyt 13.12.2017
Numero 1/2018. Teemana Oppiminen ja opiskelu T&K- ja työelämärajapinnassa. Päätoimittaja Merja Koikkalainen. Ilmestynyt 25.4.2018
Numero 2/2018. Teemana Tulevaisuuden työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän osaamistarpeet. Päätoimittaja Leena Viinamäki. Ilmestynyt 27.9.2018.
Numero 3/2018. Teemana Lapin elinkeinoelämän uudet mahdollisuudet. Päätoimittaja Lahja Karjalainen. Ilmestynyt 5.12.2018
Numero 1/2019: Teemana Aito Arktinen. Päätoimittaja Merja Koikkalainen. Ilmestynyt 24.4.2019

Tiedustelut

Lehden toimitussihteeri, viestintäkoordinaattori Heli Lohi (heli.lohi(ät)lapinamk.fi), puh 040 524 9836

Lumen uutismoduulin kuva