kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Huomio mieheen
27.1.2020 11:00

Huomio mieheen

Lapin AMKin Touri Miehille -hanke järjesti perjantaina 24. tammikuuta miestyön foorumin Kemissä. Tapahtuma oli lähtölaukaus miestyön verkostoitumiselle Meri-Lapissa.


Miestyöllä tarkoitetaan hyvinvointityötä, jossa huomioidaan miehen ominaislaatu ja miestapaisuus. Miestyö haastaa sukupuoliin liittyviä käsityksiä ja stereotypioita.

Miesten asiakkuus ja miesten kanssa työskentely on kiinteä osa perustyötä. Miesten hyvinvointiin keskittyminen kaventaa sukupuolten välisiä hyvinvointieroja. Mies itse on miestyössä aktiivinen osapuoli ja oman näkökulman esille tuoja.

Kemin miestyön foorumin tavoitteena on käynnistää miestyötä tekevien verkoston toiminta Meri-Lapin alueella. Vinkkejä ja asiantuntija-apua tarjosivat muiden muassa Oulun kaupungin miestyöverkoston perustajajäsen ja seurakunnan työntekijä Kari Rekilä ja Lapin ensi- ja turvakodista miestyöntekijä Jari Harju Rovaniemeltä. Linjoja pitkin oli mukana Visa Kuusikallio Miessakit ry:stä Helsingistä.

Touri Miehille -hanke toimii miesten hyvinvoinnin, työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi yhdessä Meri-Lapin toimijoiden kanssa. Kohderyhmänä ovat 18-64 vuotiaat työttömät sekä heidän kanssa toimivan viranomaisverkoston työntekijät.

Projektipäällikkö Birgit Mylläriä kiinnostaa erityisesti keinot ehkäistä nuorten miesten syrjäytymistä. Kenttä on haasteellinen eikä vähiten siksi, että syrjäytynyt nuori ei läheskään aina koe olevansa syrjässä.

- Viranomaisten näkökulmasta syrjäytymisvaarassa oleva ei ole opiskelemassa, töissä eikä armeijassa, Birgit Mylläri täsmentää.

Julkisen sektorin työntekijöistä on valtaosa naisia. Birgit Myllärin mukaan työntekijän on hyvä olla tietoinen omista asenteistaan ja rooliodotuksistaan ihmisten kohtaamisessa.

- Meidän naisten on aiheellista pohtia henkilökohtaista mieskuvaamme.


Verkostosta voimaa

Miestyön foorumiin osallistui liki kaksikymmentä työntekijää eri organisaatioista Meri-Lapissa. Osallistujia oli muun muassa Kemin seurakunnalta, Kemikammarista, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä, Toivola-Luotola Setlementistä, Keminmaan Rantatuvasta, Tornion työvoimalasäätiön starttipajalta, Poliisista, Lapin ammattikorkeakoulusta sekä Touri miehille hankkeen ohjausryhmästä.

Lapissa on vain yksi mies, joka tekee päätoimisesti miestyötä. Tämän vuoksi eri yhdistyksissä, säätiöissä ja julkisella sektorilla miesten kanssa työskentelevät voivat saada verkostomaisesta työskentelystä erityisosaamista ja tukea sekä työhön että työssäjaksamiseen.

- Miesnäkökulma kytkeytyy osaksi organisaatioiden perustyötä ja miesten avun saaminen taataan, Birgit Mylläri summaa.


Touri Miehille

Touri Miehille - Miesten työ- ja toimintakyvyn parantaminen Länsi-Pohjassa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa eri ikäisten miesten työ – ja toimintakykyä sekä edistää heidän osallisuuttaan ja hyvinvointiosaamistaan. Tavoitteena on myös lisätä miesten kanssa toimivien eri tahojen miestyöosaamista.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja:

www.tourimiehille.fi
Facebook-sivu

projektipäällikkö Birgit Mylläri
birgit.myllariLapin AMK sähköposti
050 310 9348Miestyöfoorumi net.jpg

Meri-Lapin miestyön verkostolle kävivät antamassa sparrausapua Jari Harju Rovaniemeltä ja Kari Rekilä Oulusta. Keskellä Birgit Mylläri.