kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Hoitaja voi jatkaa hoivatöissä myös osatyökykyisenä
15.11.2018 13:00

Hoitaja voi jatkaa hoivatöissä myös osatyökykyisenä

Osatyökykyinen hoitaja voi jatkaa työuraa kevyemmissä sosiaalialan ja terveydenhuollon työtehtävissä. Etähoiva mahdollistaa hoitotyön ilman työn fyysisyyttä.


Väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku vaikuttavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuteen ja tarjontaan. Jotta kyetään jatkossakin turvaamaan laadukkaat ja tasapuoliset palvelut, on asennemuutos ja rohkeus tehdä uudistuksia tarpeen.

Paine terveyspalvelujen turvaamiseksi vähenee ja yhteiskunnan taloudellinen taakka kevenee, kun työvoimaa on riittävästi saatavilla. Osatyökykyisellä terveysalan ammattilaisella on usein ammatillista osaamista, mutta joitakin työn tekemistä rajoittavia tekijöitä.

Etähoivalla tuetaan hoitajien työtyytyväisyyttä sekä edistetään digitalisaation turvin vanhusväestön tasa-arvoa myös syrjäseuduilla.

Tiedot käyvät ilmi Tuija Paakin ja Riina Varilan Lapin ammattikorkeakoululle tekemästä ylempään AMK-tutkintoon (YAMK) kuuluvasta opinnäytetyöstä. Etähoiva- ja teknologiayksikkö Severille tehdyssä kehittämistehtävässä haastateltiin osatyökykyisten hoitajien kokemuksia työtyytyväisyydestä etähoivatyössä.

Osatyökykyisille hoitajille on tärkeintä voida jatkaa hoitoalalla. Haastatteluissa nousivat esille myös mielekäs hoitotyö ikääntyneiden parissa ja asiakkaiden kohtaaminen. Hoitajien rajoitteiden tuomat kivut olivat vähentyneet kevyemmän työn ja paremman työergonomian myötä. Nämä tukivat hoitajien kokonaisvaltaista elämänhallinnan kokemusta.

Etähoiva koetaan nykyaikaiseksi ja hoitotyötä eteenpäin vieväksi uudistukseksi. Haastateltujen hoitajien mukaan myös ikääntyneet asiakkaat suhtautuvat varsin ennakkoluulottomasti etähoivaan. Etähoivan koetaan mahdollistavan kotona asumista pidempään. Hoivamuotona se ei silti sovellu kaikille asiakasryhmille. Etenkin muistisairauden eteneminen asettaa haasteita etähoivalle.

Paakin ja Varilan mukaan hyvinvointivaltion palvelujen turvaamiseksi tarvitaan ennakkoluulotonta asennetta niin päättäjien kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden parissa.

Etähoiva ja teknologiayksikkö Severi keskittyy pilotoimaan ja ottamaan käyttöön ikääntyvien kotona asumista tukevaa teknologiaa. Yksikkö kuuluu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kotiin vietävien palvelujen tulosalueeseen.

Tiedustelut

Sairaanhoitaja AMK, Tuija Paakki, tuijapaakki(ät)mail.com
Tradenomi AMK, Riina Varila, riinavarila(ät)gmail.comSairaanhoitaja tasku.jpg