kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Hankinnoissa kaivataan kokemustiedon jakamista
23.5.2023 12:00

Hankinnoissa kaivataan kokemustiedon jakamista

Yhteishankintakoulutusten hankkijat kaipaavat enemmän tiedonjakamista hankintojen toteuttamisesta.


Lapin ammattikorkeakoulun tiedolla johtamisen asiantuntija YAMK opiskelija Tiina Talala tutki opinnäytetyössään yhteishankintakoulutusten hankinnoissa käytettäviä hankintamenettelyjä ja hankintamenettelyn valinnan taustalla hyödynnettävää hiljaista tietoa. Opinnäytetyön tuloksista ilmeni, että yhteishankintakoulutusten hankkijat kaipaavat enemmän tiedonjakamista hankintojen toteuttamisesta.

Tiedon jakamisen tarve liittyy niin hankinnan valmisteluprosessiin kuin hankinnan vaikuttavuuden mittaamiseen. Hankinnan valmisteluprosessiin kaivataan kokemustietoa erityisesti yhteishankintakoulutusten hankinnoissa hyödynnetyistä hankintamenettelyistä. Tietoa kaivataan siitä, miten erilaiset menettelyt minimoivat yhteishankintakoulutusten hankkimiseen liittyviä haasteita. Näitä haasteita ovat koulutusten räätälöitävyys eri työnantajien tarpeisiin sekä aikataulupaineet koulutusten toteuttamisessa. Koulutusten vaikuttavuuden mittaamiseen kaivataan yhteisiä linjauksia.

Asiantuntijoiden haastattelujen perusteella pystyttiin tunnistamaan yksilöiden hiljaista tietoa, jota on kertynyt kokemuksen kautta. Yksilöiden välillä tarvitaan tiedon virtausta, jotta yksilöiden hiljainen tieto saadaan organisaation käyttöön. Organisaatioiden on näin ollen syytä huolehtia siitä, että asiantuntijoille mahdollistetaan tilanteita tiedon jakamiselle, jalostamiselle sekä levittämiselle laajemmalle joukolle. Tiedon jalostuminen on jatkuva prosessi, jossa yksilön tietoa sosialisoidaan suuremman joukon hyödynnettäväksi. Dialogin avulla tieto ulkoistetaan ja yhdistämällä useiden yksilöiden hiljaista tietoa saadaan uutta tietoa, josta kokemuksen myötä syntyy jälleen yksilölle uutta hiljaista tietoa.

Yhteishankintakoulutusten hankinnassa on mahdollista hyödyntää erilaisia olemassa olevia hankintamenettelyjä sekä myös kehittää uusia hankintamenettelyjä. Näitä hankintoja ei sido EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen tavalla hankintalain kirjaukset eri hankintamenettelyjen käytön edellytyksistä. Jotta hankinnat saadaan vastaamaan tulevaisuudessa entistä paremmin työnantajien tarpeisiin ja hankintoihin saadaan aidosti mukaan lisää kilpailua, on hankintayksiköiden syytä tiivistää tiedon vaihtoa keskenään. Tähän asiantuntijat toivovat niin digitaalisia ratkaisuja kuin perinteistä kollegoiden kohtaamista. Tavoitteena näillä toimilla on olemassa olevan hiljaisen tiedon jalostaminen kohti entistäkin vaikuttavampia yhteishankintakoulutuksia sekä toimivia koulutusmarkkinoita.

Lisätietoja:
Tiina Talala
tiina.talala(at)edu.lapinamk.fi

Hands holding word: Learning