kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Hajallaan toimiva työtiimi ei viesti ilman yhteisöllisyyden tunnetta
8.4.2019 7:00

Hajallaan toimiva työtiimi ei viesti ilman yhteisöllisyyden tunnetta

YAMK-opinnäytetyö: Hajautetun tiimin yhteisöllisyys ja motivaatio käyttää teknologisia viestintävälineitä ovat vahvasti toisistaan riippuvaisia.


Lapin ammattikorkeakoululle tekemässään YAMK-opinnäytetyössä Ilkka Harju, Anu Niskanen ja Piia Tapio havaitsivat, että vahvistamalla hajautettujen tiimien yhteisöllisyyttä lisääntyy myös motivaatio käyttää teknologisia viestintävälineitä. Avainasioita yhteisöllisyyden rakentumisessa ovat riittävä aika, vuorovaikutus ja viestintävälineiden käytön osaaminen.

Digitalisaatio vaikuttaa vahvasti tulevaisuuden työelämään, työn tekemisen muotoihin ja henkilöstön osaamisvaatimuksiin. Hajautetusti toimivat tiimit ja etätyön tekeminen lisääntyvät tulevaisuudessa. Tarvitaan uusia keinoja tukea tiimien yhteisöllisyyttä ja sisäistä vuorovaikutusta sekä motivaatiota teknologisten viestintävälineiden käyttöön.

Opinnäytetyössä selvitettiin, millaisena yhteisöllisyys koetaan hajautetusti eri paikkakunnilla toimivissa tiimeissä ja mitkä asiat vaikuttavat motivaatioon käyttää teknologisia viestintävälineitä. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jonka tiedonhankinta ja kehittämisehdotukset kohdentuivat Kelan Pohjoisen vakuutuspiirin toimeentuloturvan keskuksen hajautetusti toimiviin tiimeihin.

Tutkimuksen tulokset noudattelevat hyvin kirjallisuudessa esitettyjä linjoja. Yhdistäviä tekijöitä olivat vuorovaikutus, teknologia ja esimiehen toimet. Tuloksia voidaan soveltaa Kelan hajautettujen tiimien sekä mahdollisesti muidenkin asiantuntijaorganisaatioiden hajautetusti toimivien tiimien yhteisöllisyyden ja teknologisten viestintävälineiden käytön motivaation kehittämisessä. Tutkimustuloksen perusteella keskeisimmät kehittämiskohteet ovat jaettavissa kolmeen kuviossa esitettyyn teemaan: teknologia, vuorovaikutus sekä esimiestyö.

Opinnäytetyö kuvio.jpg
Tutustuminen toisiin tiimiläisiin on yksi yhteisöllisyyden kokemisen avainasia, ja on hyvä mahdollistaa kasvokkainen tapaaminen tiimissä esimerkiksi kerran vuodessa. Yhteisöllisyyden kehittämisessä ja vuorovaikutuksen ja teknologisten viestintävälineiden käytön motivaation tukena voidaan käyttää muun muassa seuraavia keinoja:

• Varata aikaa epäviralliselle ja spontaanille vuorovaikutukselle
• Sopia yhteiset pelisäännöt
• Varmistaa teknologian käytön osaaminen esimerkiksi säännöllisillä Smarttivarteilla, lähituella ja työpajoilla
• Hyödyntää tehokkaammin sähköisiä työtiloja tiimin sisäisessä viestinnässä
• Esimiehen toimet ja valmentava esimiestyö

Tutkimuksessa havaittiin, että hajautetun tiimin toimiva vuorovaikutus edellyttää yhteisöllisyyden kokemusta. Vahvistamalla työyhteisön yhteisöllisyyttä vahvistetaan samalla motivaatiota teknologisten viestintävälineiden käyttämiseen. Yhteisöllisyys kannustaa pitämään aktiivisesti yhteyttä yhteisön jäseniin ja se motivoi teknologisten viestintävälineiden käyttöön.

Lisätietoja:

Harju, I., Niskanen, A., Tapio, P. 2018. Teknologiavälitteinen vuorovaikutus hajautetuissa tiimeissä: Motivaatio ja yhteisöllisyys. Digiajan palvelujohtamisen YAMK-opinnäytetyö. Lapin AMK.

restonomi (YAMK) Ilkka Harju, 040 7358281, ilentaka(ät)luukku.com
restonomi (YAMK) Anu Niskanen, 044 5179328, niskanen.anu(ät)gmail.com
terveydenhoitaja (YAMK) Piia Tapio, 044 5315025, piia_tapio(ät)hotmail.com
Kahvikupit.jpg