kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Green Care PRO -opinnot ovat alkaneet Jyväskylässä ja Rovaniemellä
27.11.2018 13:00

Green Care PRO -opinnot ovat alkaneet Jyväskylässä ja Rovaniemellä

Korkeakoulujen yhteisen koulutusverkoston Green Care PRO -opinnot ovat käynnistynyt Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Ensi vuoden aikana opintotarjonta käynnistyy myös Kokkolassa, Kajaanissa ja Seinäjoella.


Green Care PRO -korkeakoulutus tarjoaa opiskelijoille laadukasta osaamista, joka tunnistetaan joka puolella Suomea. Päivitetty tieto Green Care PRO -opinnoista löytyy koulutusverkoston sivulta osoitteesta greencarekoulutus.fi.

Koulutusverkosto kehittää korkea-asteen Green Care -koulutusta ja toimii korkeakoulujen välisen yhteistyön kanavana. Verkoston sisäsellä työnjaolla varmistetaan, että Green Care PRO -koulutuskokonaisuuden materiaalit ja toteutusmenetelmät pysyvät ajantasaisina ja että opintojaksojen totutuksessa toteutuu valtakunnallinen yhteneväisyys.

Koulutusverkoston jäseniä ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Verkoston jäseneksi voivat hakeutua korkeakoulut, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot ja muut toimijat, jotka haluavat vaikuttaa verkoston tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Tuore julkaisu esittelee Green Care -koulutuksen ja -verkoston kehittämistä

Green Care -koulutuksen kehittämistä ja koulutusmallin rakentamista esittelevä julkaisu Green Care PRO -koulutusmalli yhdenmukaisen Green Care -osaamisen tuottamiseksi on ilmestynyt.

Julkaisussa esitellään koulutuksen suunnittelua ja pilotointia sekä hankkeen aikana syntyneitä hyviä käytäntöjä. Julkaisussa esitellään palautteiden ja kehittämistyön pohjalta rakennettu valmis koulutuskokonaisuus ja uudistetut opintojaksot sekä kuvataan koulutusverkosto ja sen toimintaperiaatteet.

Kehittämistyön aikana tuotetut artikkelit on koottu toiseen julkaisuun, Näkökulmia Green Caren opiskeluun. Artikkelijulkaisussa käsitellään Green Care -toimintaympäristöön ja laatuun liittyviä teemoja, pohditaan Green Care -osaamista ja verkostotoiminnan haasteita.

 

Taustalla valtakunnallinen hanke

Green Care -opinnot korkea-asteelle sekä niitä ylläpitävä koulutusverkosto on kehitetty ja julkaisut on tuotettu osana valtakunnallista Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle (ESR) -hanketta. Hanketta ovat toteuttaneet vuosina 2015–2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

 

Lisätietoja

www.greencarekoulutus.fiGreen care julkaisun kannesta uutiskuva.jpg