kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Green Care -osaamista korkea-asteen koulutuksella
2.10.2015 15:00

Green Care -osaamista korkea-asteen koulutuksella

Green Care -alalle kehitetään koko Suomeen yhdenmukaista korkea-asteen koulutusta valtakunnallisella ESR-hankkeella.


Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön perustuvaa ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja parannetaan elämänlaatua. Green Care -toimintaa voidaan yhdistää useisiin eri aloihin. Näistä keskeisimpiä ovat maatalous-, puutarha-, metsätalous-, matkailu- sekä sosiaali- ja terveysala.

Kehitteillä on joustava koulutusmalli, jolla lisätään osaamista luontolähtöisten menetelmien hyödyntämisestä. Koulutus suunnataan työelämän tarpeisiin ja koulutussisällöt rakennetaan monialaisesti. Koulutuksia kokeillaan parhaiden ratkaisujen löytämiseksi vuosina 2016–2017.

Green Care on uusi ala, joka tarvitsee osaamista vahvistavaa ja todentavaa koulutusta. Green Care -koulutusmallia kehitetään korkea-asteelle vuosina 2015–2018 ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä. Koulutus suunnataan muun muassa Green Care -alan asiantuntijoille, palvelujen tuottajille ja työntekijöille, opettajille, ohjaajille, kouluttajille, neuvojille sekä näihin tehtäviin tähtääville henkilöille ja korkeakoulutuksessa oleville tuleville ammattilaisille.

Kehitettävässä mallissa noin 30 opintopisteen laajuinen koulutus jakautuu 5-10 opintopisteen kokonaisuuksiin, jotka painottuvat muun muassa Green Care -perusteisiin, luonto- ja eläinavusteisiin menetelmiin, toimintaympäristöihin, asiakas- ja ohjaustyöhön sekä palvelumuotoiluun ja yrittäjyyteen.

Monimuotoinen koulutus suunnitellaan hyödyntämään sähköisiä verkko-opintojaksoja ja -materiaaleja. Koulutuksen lähijaksoja kokeillaan Rovaniemellä, Seinäjoella, Porissa, Jyväskylässä, Helsingissä, Kajaanissa, Kokkolassa ja Mikkelissä.

Koulutuksen kehittämisen tueksi perustetaan myös avoin verkosto, joka muodostaa tulevaisuudelle hyvän pohjan siirtää koulutukset käytäntöön.

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR). Koulutusmallia kehittävät Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

Lisätietoja: Sanna Vinblad, Lapin AMK, sanna.vinbladsähköposti.jpg, 040 701 2238Green care Turvallisuus.jpg