kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Green Care -koulutus alkaa syksyllä, mukaan pääsee myös Lapissa
20.1.2016 11:00

Green Care -koulutus alkaa syksyllä, mukaan pääsee myös Lapissa

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Uutta korkea-asteen Green Care -koulutusta on kehitetty valtakunnallisena yhteistyönä.


Puutarhaterapiassa tai sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa on jo vakiintuneita koulutuksia, mutta yhtenäistä korkea-asteen Green Care -koulutusta ei Suomessa vielä ole ollut.

- Uusi ala tarvitsee osaamista vahvistavaa ja todentavaa koulutusta, jotta Green Careen kohdistuvat odotukset elinkeinotoiminnan ja hyvinvoinnin edistämisestä voidaan lunastaa, kertoo koulutushankkeen taustoista projektisuunnittelija Reeta Sipola Lapin ammattikorkeakoululta.

 

Koulutuspilotti käynnistyy syksyllä

Yhteisen koulutusmallin suunnittelu on jo hyvässä käynnissä ja sen pilotointi alkaa syksyllä 2016. Seitsemän korkeakoulua laatii ja toteuttaa yhteensä 40 opintopisteen laajuisen koulutuksen, jolla lisätään luontolähtöisten menetelmien hyödyntämisen osaamista erityisesti työelämän tarpeisiin ja ohjaustyöhön.

Green Care -koulutus on keino kehittää aikaisemmin hankittua ammatillista osaamista.

- Koulutuksesta hyötyvät palveluntuottajien ja työntekijöiden lisäksi Green Care -alan asiantuntijat, opettajat, ohjaajat, kouluttajat, neuvojat sekä palvelujen ostajat ja korkeakoulutuksessa olevat tulevat ammattilaiset, Reeta Sipola listaa.

Koulutuksessa avataan Green Caren perusteita ja käsitteitä, perehdytään käytettäviin menetelmiin ja toimintaympäristöihin, asiakas- ja ohjaustyön suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä palvelumuotoiluun ja yrittäjyyteen. 30 opintopisteen kokonaisuuden lisäksi rakennetaan kymmenen opintopisteen Green Care -ohjaaja- ja kouluttajakoulutus voimavarakeskeisen ohjaustyön periaatteista.

Verkko-opintoja hyödyntävän koulutuksen pilotointivaiheen lähijaksot järjestetään Rovaniemellä, Seinäjoella, Porissa, Jyväskylässä, Helsingissä, Kajaanissa, Kokkolassa ja Mikkelissä.

Koulutuksen pilotointivaihe on osallistujille maksuton ja siihen osallistuvat opiskelijat sitoutuvat antamaan palautetta koulutuksen kehittämiseen.

Reeta Sipolan mukaan koulutukseen tullaan järjestämään haku, jonka kriteerit tarkentuvat kevään aikana. Pääsyvaatimuksiin kuuluu ainakin aikaisemmin suoritettu toisen asteen tutkinto ja motivaatiokirje jossa perustellaan kiinnostusta opintoihin.

Tarkempia ohjeita koulutukseen hakeutumisesta, valintakriteereistä ja muista koulutukseen liittyvistä asioista kerrotaan kevään 2016 aikana koulutushankkeen oman tiedotuksen lisäksi muun muassa Green Care -uutiskirjeessä ja Green Care Finlandin nettisivuilla.

 

Seitsemän korkeakoulun yhteishanke

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hanke toteutetaan vuosina 2015 - 2018. Hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).

Koulutusmallia kehittävät Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

- Jatkossa tavoitteena on tarjota koulutusta yhteistyönä näiden oppilaitosten kautta. Koulutuksen kehittämisen tueksi perustetaan hankkeen aikana myös avoin verkosto, joka muodostaa tulevaisuudelle hyvän pohjan siirtää koulutukset käytäntöön, kuvaa Reeta Sipola koulutushankkeen muita tavoitteita.

Lisätietoja ja liittyminen Green Care –uutiskirjeen postituslistalle:
projektipäällikkö Sanna Vinblad, Lapin AMK, sanna.vinbladsähköposti.jpg, 040 701 2238 sekä
projektisuunnittelija Reeta Sipola, Lapin AMK, reeta.sipolasähköposti.jpg, 040-704 0027

Lisätietoa löytyy myös www.greencarelapland.fi –sivuilta sekä Green Care Lappi –Facebook-ryhmästä.

Aiheesta aiemmin:

Green Care -osaamista korkea-asteen koulutuksella, Lapin AMKin uutinen 2.10.2015
Green Care koulutus.jpg

Green Care - koulutusta suunnitteleva tiimi tutustui Rovaniemen Ounasvaaralla luontoympäristössä tehtäviin harjoitteisiin.Logokokoelma Green care koulutushanke.JPG