kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Green Care -korkeakoulutuksen haku on nyt käynnissä
2.5.2016 10:52

Green Care -korkeakoulutuksen haku on nyt käynnissä

Green Care -korkeakoulutuksen haku on avoinna 22.5. saakka.


Logokokoelma Green care koulutushanke.JPG

Koulutuksen pilottivaihe käynnistyy elokuussa 2016. Koulutus on osallistujille maksutonta, ja se on tarkoitettu Green Care -alan asiantuntijoille, palvelujen tuottajille ja työntekijöille, opettajille,  ohjaajille, kouluttajille, neuvojille sekä näihin tehtäviin tähtääville henkilöille ja korkeakoulutuksessa oleville tuleville ammattilaisille.

Koulutukseen valitaan noin 20 henkeä jokaista lähipaikkakuntaa kohden. Lähipaikkakunnat ovat Rovaniemi, Seinäjoki, Pori, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola ja Mikkeli.

Green Care -toimintatavassa sovelletaan luonnon hyvinvointia tuottavia vaikutuksia hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Toimintatapa kattaa eläin- ja luontoavusteisuuden sekä maatilan ja viherympäristön kuntouttavan käytön menetelmät.

Green Care -koulutus muodostuu 30 opintopisteen kokonaisuudesta, jonka lisäksi on mahdollisuus suorittaa 10 opintopisteen ohjaaja- ja kouluttajaosaamisen kokonaisuus. Koulutuksessa saat tietoa toimintavasta sekä sen tieteellis-teoreettisista lähtökohdista. Jotta tieto ja oppi muuttuvat osaamiseksi, on se sovellettava omiin valmiuksiin, ammatillisuuteen ja asiakastarpeisiin.

Koulutus perustuu omatoimiseen verkkopainotteiseen opiskeluun, jossa vastuu osaamisen varmistamisesta on opiskelijalla. Osaamista kehittävät harjoitteet, käytännön esimerkit, kokemukset ja keskustelut.

Koulutuksen käyneet omaksuvat Green Care -toimintatavan yhteiset perusperiaatteet ja -edellytykset osaksi toimintaansa.

Green Care -koulutus korkea-asteelle kehitetään seitsemän korkeakoulun yhteistyönä ESR-hankkeessa. Pilotoinnin aikana saatavia tietoja hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä. Alalle suuntaavaa koulutusta tarjotaan valtakunnallisen koulutuksen kehittämishankkeen kautta.

Katso myös opintojaksokuvaukset ja täytä HAKULOMAKE 22.5. mennessä.

LISÄTIETOJA:Green care Turvallisuus.jpg