kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Eurooppa hakee kestäviä keinoja saada enemmän puuraaka-ainetta liikkeelle
21.5.2018 10:00

Eurooppa hakee kestäviä keinoja saada enemmän puuraaka-ainetta liikkeelle

Lappi on Suomesta ainoana alueena mukana eurooppalaisessa ROSEWOOD-verkostossa, joka hakee tapoja saada puuta enemmän liikkeelle metsä- ja puutuoteteollisuuden hyödynnettäväksi. Samaan aikaan hakkuumäärät pidetään kestävällä tasolla eli metsien vuotuisen kasvun on säilyttävä hakkuita suurempana.ROSEWOOD*-hankkeessa hyödynnetään Euroopan eri alueilla olevaa osaamista, jotta edistetään puun kestävää liikkuvuutta ja uusia metsänhoidon lähestymistapoja. Tavoitteena on rakentaa eurooppalainen alueiden verkosto, jossa parhaat käytännöt ja uudet metsäalan innovaatiot siirtyvät tehokkaammin.

Suomen lisäksi mukana ovat Espanja, Italia, Itävalta, Kroatia, Ranska, Romania, Saksa, Slovenia ja Sveitsi.

Yhdistämällä eri sidosryhmiä metsätalouden arvoketjuissa ROSEWOOD pyrkii poistamaan nykyisiä tiedon vajeita, edistämään uusien ideoiden käyttöönottoa ja vauhdittamaan eri sidosryhmien ja alueiden välisiä taloudellisten kumppanuuksien syntymistä. Hankkeen toimet edistävät bio- ja metsätalouden ja maaseutualueiden taloudellisesti kannattavaa ja kestävää kehitystä Euroopassa. Toimilla ja tuloksilla vaikutetaan puunhankinnan resursseihin (ml. rahoitus) EU-tasolla.

Lapin alueelta Lapin AMK ja Luke ovat hankkeessa mukana kumppaneina. Hankkeeseen otetaan mukaan myös metsäteollisuuden, yksityismetsätalouden, valtion metsien asiantuntijoita, metsänomistajia ja (kone)yrittäjiä. Projektia koordinoi saksalainen Steinbeis 2i GmbH.

Toimintaa varten perustetaan neljä alueellista metsäalan osaamiskeskittymää Pohjois-, Etelä-, Keski- ja Itä-Eurooppaan. Keskittymissä hankekumppanit selvittävät alueensa metsätalouden tarpeita asiantuntijahaastatte-luilla ja järjestävät työpajoja ja koulutuksia paikallisten sidosryhmien kanssa kestävän puun liikkuvuuden edistä-miseksi.

Lapin AMK johtaa Pohjois-Euroopan osaamiskeskittymää ja Luke on vastuussa uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisestä puunhankinnan arvoketjussa.

Lapin liitto tukee hankkeen toteutusta alueella ja osallistuu aktiivisesti alueellisiin toimenpiteisiin. Liitto huolehtii alueellisesta sidosryhmätyöskentelystä yhdessä Lapin AMKin ja Luke:n kanssa.

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta ja se on käynnissä vuoden 2020 helmikuun loppuun. Budjetti on 1,5 miljoonaa euroa.Lisätietoja:

Kari Mäkitalo, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus, P. 029 532 4465, kari.makitalo(ät)luke.fi

Anne-Mari Väisänen, projektipäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu, P. 040 775 1893, anne-mari.vaisanen(ät)lapinamk.fi


* European Network of Regions On SustainablE WOOD mobilisation

https://cordis.europa.eu/project/rcn/212931_en.html


Rosewood