kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Etävastaanotto vähentää terveydenhuollon alueellista eriarvoisuutta
7.11.2018 9:00

Etävastaanotto vähentää terveydenhuollon alueellista eriarvoisuutta

Hyvin suunniteltu etävastaanotto tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia viedä terveydenhuollon palveluita harvaan asutun Lapin maakunnan alueelle. Etävastaanotto vähentää syrjäseuduilla asuvien pitkiä ja aikaa vieviä terveyskeskuskäyntejä ja vähentää osaltaan alueellista eriarvoisuutta.


Lapin ammattikorkeakoulun Terveyden edistämisen koulutusohjelman YAMK-opiskelijat Anne Kumpula ja Ira Pääkkölä tutkivat opinnäytetyössään, millaisia asioita tulee ottaa huomioon ja mitä toimenpiteitä tulee tehdä ennen etävastaanottoa.

 

Toimiva kotihoidon etävastaanotto edellyttää onnistunutta hoitopolkua

Ira Pääkkölä ja Anne Kumpula selvittivät, millainen on toimiva etävastaanoton hoitopolku ja etävastaanotto sekä mitä asioita tulee ottaa huomioon ja mitä toimenpiteitä tehdä toimivan etävastaanoton kehittämiseksi. Opinnäytetyön tuloksena syntyi myös hoitopolku Kolarin kunnan kotihoidon asiakkaiden etävastaanotolle.

Tutkimuksen aineisto etävastaanoton kokemuksista kerättiin kotihoitoon osallistuvalta henkilökunnalta Learning Cafe -menetelmällä ja kyselylomakkeella. Vastausten mukaan riittävistä resursseista on huolehdittava toimivan etävastaanoton onnistumiseksi. Lisäksi on otettava huomioon kotihoidon henkilökunnan teknologiaosaaminen ja tarvittaessa järjestettävä siihen koulutusta.

 

Hyvä suunnittelu takaa toimivan etävastaanoton

Tutkimuksen mukaan etävastaanotto sopii useimmille asiakkaille, kunhan asiakas valmistellaan vastaanottotilanteeseen, ja tarvittavat tutkimukset sekä terveydentila seurannat huolehditaan ennalta lääkärille. Ikääntyneet asiakkaat tulee perehdyttää tarvittavan laitteiston käyttöön ja laitteiston toimivuus tulee tarkistaa ennen etävastaanottoa.

Kotihoidossa olevien ikäihmisten on usein vaikeaa matkata perinteiselle vastaanotolle. Lisäksi pitkät etäisyydet vaativat kuljetuksen lisäksi usein myös saattajan. Nämä voivat hankaloittaa vastaanotolle pääsyä ja hyvin suunniteltu etävastaanotto on asiakasystävällinen vaihtoehto perinteiselle vastaanotolle.

 

Etävastaanotolla voidaan turvata syrjäseutujen lääkäripalveluja

Kolarin kunnassa kokeiltiin syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana Toimiva Kotihoito Lappiin- hankkeen yhteydessä etävastaanottoa kunnan kotihoidon asiakkaille. Hankkeen tavoitteena on kehittää ikäihmisille tarjottavien palveluiden saatavuutta, ja tällä kokeilulla pyrittiin osaltaan palveluiden alueelliseen kehittämiseen.

Ira Pääkkölän ja Anne Kumpulan mukaan etävastaanotto voi tulevaisuudessa tarjota monia mahdollisuuksia myös eri terveydenhuollon ammattilaisille. Etävastaanotto voi tukea mm. kotipalvelun ja kotisairaanhoitajan yhteistyötä. Lisäksi mobiililaitteen avulla voitaisiin tukea terveyskeskuksen vuodeosastolta kotiutuvan yhteyttä hoitoyksikköön. Fysioterapeutin ja ravitsemusterapeutin tarjoamia terveyden edistämisen palveluja voitaisiin myös hyödyntää etävastaanoton kautta.

 

Lisätietoja

Terveydenhoitaja YAMK Ira Pääkkölä, puh. 040 705 2503, ira.paakkola(ät)gmail.com
Sairaanhoitaja YAMK Anne Kumpula, p. 040 761 7791, kumpulaanne(ät)hotmail.comLääkäri etätyö.jpg