kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Etäohjauksella asiakaslähtöinen pyörätuoliarvio​
15.3.2022 10:00

Etäohjauksella asiakaslähtöinen pyörätuoliarvio​

Apuvälinepalveluissa toteutetaan digitaalista terveyspalvelua Rovaniemellä.


Maria Riipi kertoo asiakaslähtöisyyden, vuorovaikutuksen ja asiantuntijuuden olevan keskeisiä tekijöitä valitessa asiakkaalle sopivaa pyörätuolia. Käytännön seikat, kuten aikataulujen sovittaminen, etäisyydet ja asiakkaan toimintakyky vaikuttavat siihen, miten apuvälineprosessi saadaan liikkeelle ja kuinka nopeasti.   

 

Opinnäytetyö lähti liikkeelle työelämän kehittämistarpeesta, jossa tavoitteena oli luoda uusi toimintamalli ja työkalu apuvälinepalveluihin vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Apuvälinepalveluiden ja vuodeosastojen terapeutit kehittivät yhdessä teknologiaa hyödyntävän, etäohjauksella toteutettavan toimintamallin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia asiakkailla ja työntekijöillä on etäohjauksena toteuttavasta apuvälinehankinnasta. Työssä selvitettiin myös, millaisia kehittämistarpeita toimintamallissa on.

 

Etäohjaus soveltuu asiakaslähtöiseen pyörätuoliarvioon 

Riipi toteaa, että tutkimuksessa etäohjaus soveltui hyvin pyörätuolin arviointikeinona. Etäohjauksen koettiin olevan tarkempi ja toistettavuudeltaan parempi, kuin ilman näköyhteyttä toteutettu pyörätuoliarvio. Asiakas koki apuvälineen soveltuvan juuri hänelle. 

Tutkimuksessa kehittämiskohteeksi nousi esiin teknisten laitteiden toimivuus ja etäohjauksen laajentaminen myös muihin yksilöllisiin apuvälineratkaisuihin. Digitaalisten terveyspalvelujen toimintojen hyödyntäminen ja digitekniikan kehittyminen voi tulevaisuudessa mahdollistaa entistä paremman apuvälinearvion.Riipi huomauttaa, että se palvelee parhaiten pitkien välimatkojen lapissa.

Lisätietoja

Maria Riipi, fysioterapeutti YAMK, Digitaalisten terveyspalvelujen ja hyvinvointiteknologian asiantuntija
maria.riipi(a)rovaniemi.fi
, p.040 756 4048
Opinnäytetyö Theseuksessa: ETÄOHJAUKSENA ASIAKASLÄHTÖINEN PYÖRÄTUOLIARVIO, Riipi Maria, Lapin ammattikorkeakoulu 2021
 

 Hoitaja ja potilas keskustelevat.