kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Etäjohtaminen tarvitsee vuorovaikutteista viestintää
11.2.2022 11:00

Etäjohtaminen tarvitsee vuorovaikutteista viestintää

Hyvin ohjeistettu, joustava hybridityöskentelymalli voi olla toimiva myös tulevaisuudessa hajautetussa työympäristössä.


Pekka Siivola ja Tuula Kuukkanen tekivät Lapin ammattikorkeakoululle YAMK opinnäytetyön aiheesta Etäjohtaminen ja vuorovaikutus hajautetussa työympäristössä. Tutkimus oli ajankohtainen covid-19-pandemian vuoksi.

Opinnäytetyö korostaa, että vaikka etäjohtaminen ja etätyö ovat tulleet jäädäkseen, tarvitaan työyhteisössä edelleen kasvokkain pidettäviä kohtaamisia.

Viestintäratkaisut etäjohtamisen tukena

Työn tilaaja, Lapin pelastuslaitos toimii hajautetusti laajalla alueella. Lapin pelastuslaitoksen henkilöstö oli siirtynyt mahdollisuuksien mukaan etätyöhön. Työympäristön ja työn luonteen vuoksi tiedon välittämisellä reaaliaikaisesti on suuri merkitys. Lapin pelastuslaitos oli kiinnostunut etäjohtamisen nykytilasta ja siitä, miten etäjohtamisen vuorovaikutusta ja viestintään kehitettäisi.

 Opinnäytetyössä havaittiin, että viestintäratkaisut ja kommunikointikäytänteet vaikuttavat etäjohtamisen ja vuorovaikutuksen onnistumiseen. Teknologiavälitteinen etätyö on tehostanut työajan käyttöä ja antanut joustavuutta työntekoon. Työyhteisön toimintaa tukevat myös epävirallisemmat kohtaamiset.

Toimiva teknologia mahdollistaa viestimisen

Tiedon reaaliaikaiseen välittämiseen tarvitaan toimivia etätyövälineitä ja toimivaa viestintää. Viestinnän oikea kohdentaminen ja reaaliaikaisuus, sekä viestintävälineiden luotettavuus, helppokäyttöisyys ja skaalautuvuus eri laitteille tukevat etäjohtajuuden toimivuutta. Samalla ne vahvistavat sisäistä tiedottamista, sekä viestintää esimiesten ja henkilöstön välillä.

Viestintävälineiden valinnassa on huomioitava niiden helppokäyttöisyys ja varmistettava käytön osaaminen koulutuksilla. Selkeät, sekä vaivattomasti löydettävät materiaalit- ja käyttötuki auttavat viestintäteknologioiden käyttöä.

Kehittämisehdotuksena tuli esiin, että on valittava sellaiset viestintäkanavat, jotka tavoittavat koko henkilöstön.  Työntekijät on otettava mukaan alustojen valintaan, jotta niiden kautta liikkuisi tieto. Teknologiavälitteisen viestinnän rinnalle tarvitaan myös kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta.

 Lisätietoja:
Opinnäytetyö: Kuukkanen, T. & Siivola, P. 2022. Etäjohtaminen ja vuorovaikutus hajautetussa ympäristössä. Lapin amk. Digiajan palvelujohtaminen.
Tuula Kuukkanen, etunimi.sukunimi(a)edu.lapinamk.fi
Pekka Siivola, etunimi.sukunimi(a)edu.lapinamk.fi, 040 681 2580Palomiesten kädet yhdessä nipussa