kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Etäjohtaminen haastaa vuorovaikutustaidot
2.1.2019 12:00

Etäjohtaminen haastaa vuorovaikutustaidot

Tradenomi Päivi Teräs tutki YAMK-opinnäytetyössään etäjohtajuuden nykytilaa kahdessa asiantuntijatiimissä työnantajayrityksessään Nordea Bank Oyj:ssä.


Tiimin sisäinen motivaatio, yhteiset pelisäännöt, yhteinen päämäärä sekä vahva luottamus hitsaavat tiimin jäsenet yhteen. Kaiken keskiössä ovat vuorovaikutustaidot, joita kehittämällä etäjohdettu tiimi voi parantaa suoritustaan ja kehittyä jatkossa.

Tutkimus lähti liikkeelle muutoksesta organisaatiossa, jossa vanhat raja-aidat kaadettiin ja lanseerattiin uusi Premium Banking -konsepti. Hajautettuja tiimejä tuli lisää, ja sen myötä lisääntyi myös etäjohtaminen.

Tutkimus tehtiin haastattelemalla kahden etäjohdetun sijoitus- ja varainhoitoasioiden parissa työskentelevän tiimin asiantuntijoita. Sillä haettiin vastauksia tutkimuskysymyksiin mikä on etäjohtamisen tilanne nyt, mitkä ovat käytettävät työvälineet ja niiden soveltuvuus ja mitä etäjohtamiselta odotetaan.

 

Etäjohtaminen toimii

Etäjohtaminen on koettu hyväksi johtamisen muodoksi Nordea Bank Oyj:n Pohjois-Suomen Premium Bankingin varainhoitajatiimissä sekä Tampereen Daily Banking 24/7 Sijoitusasiantuntijatiimissä.

- Etäjohtaminen tuo vapautta työn tekemiseen mutta myös vastuuta työn suorittamisesta sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Esimiehen viestintä, tapa johtaa, sparraus, valmennus ja tuki ovat avainasemassa mutta myös alaistaidot ovat tärkeä kehityskohde etäjohdetuissa tiimeissä, Päivi Teräs kertoo.

Kehittämiskohteiksi tutkimus löysi viikkopalaverikäytännön, viestintävälineiden yhtenäistämisen sekä vuorovaikutustaitojen kehittämisen.

Tutkimukseen osallistuneilla asiantuntijoilla oli vahva sisäinen yrittäjyys työn tekemiseen, mutta ajan löytäminen tiimin jäsenten väliseen vuorovaikutukseen koettiin ongelmalliseksi. Päivi Teräksen opinnäytetyössä haettiin ratkaisua näihin pulmiin.

- Osallistamisen kautta voidaan vahvistaa tiimihenkeä ja sitoutumista yhteisiin päämääriin.

 

Finanssiala murroksessa

Hajautetut tiimit ja organisaatiot lisääntyvät nopeaan tahtiin, eikä työ ole enää paikkasidonnaista vaan asiantuntijan tehtäviä voi tehdä globaalisti.

Päivi Teräksen mukaan nykyajan digitalisaatiobuumi tuo uusia mahdollisuuksia myös organisaation hajasijoittamiseen keskittämisen sijaan.

- Tämä lisää samanarvoisuutta ja tasa-arvoa organisaatiossa rekrytointipäätöksiä tehtäessä. Haasteita finanssialan muutokselle tuo tiukka säännöstely toimialalla sekä lain tuomat vaatimukset ja säädökset toiminnan suorittamiseen. Finanssiala on muutoksessa, joka näkyy muutoksina myös kuluttajalle.

Päivi Teräksen Lapin ammattikorkeakoululle Nordean toimeksiannosta tekemä opinnäytetyö on nimeltään Johtajuuden muutos finanssialalla - Etäjohtaminen hajautetussa asiantuntijaorganisaatiossa. Case: Nordea Bank Oyj., Premium Banking Pohjois-Suomi & Daily Banking 24/7 sijoitusasiantuntijat Tampere.

Tutkimustuloksia voidaan soveltaa ja monistaa koskemaan myös muita etäjohdettuja tiimejä oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

 

Lisätietoja

Päivi Teräs, tradenomi YAMK, yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma
p. 040 706 6951, etunimi.sukunimi@gmail.comCommunication CC.jpg