kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Erillishaut Lapin AMKiin ovat alkaneet
7.4.2020 13:00

Erillishaut Lapin AMKiin ovat alkaneet

Erillishaussa on mukana sekä AMK-tutkintoon tähtääviä, niihin valmentavia, uudelleen suuntaavia että niitä täydentäviä opintoja.


Vaikka yhteishaku on päättynyt, ehtii moniin ensi syksynä alkaviin opintoihin vielä hakea tai ilmoittautua mukaan.

Tässä tiedotteessa kuvataan lyhyesti kevään erillishauista:Muuntokoulutukset insinööreille ja melkein-insinööreille

Muuntokoulutukset ovat mahdollisuus suuntautua kasvaville ja osaajapulan uhkaamille teollisuuden ja tuotannon aloille ja tehtäviin. Muuntokoulutukset ovat myös keino viedä kertaalleen keskeytyneet insinööriopinnot tutkintoon. Opetus ja opiskelu on suunniteltu niin, että opiskelu onnistuu työn ohessa. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

Opiskelu muuntokoulutuksissa on maksutonta.

Kaivosala. Koulutuksesta valmistuva insinööri voi työskennellä mm. kaivosteollisuudessa, maanrakennustehtävissä, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnossapidon yrityksissä ja eri laitevalmistajien tai muuten kaivosalalle tuotteita tai palveluja tuottavassa yrityksessä.

Kunnossapito. Sekä suurteollisuudessa että PK-sektorilla on kunnossapito-osaamisen vaje. Teollisuutta haastaa myös digitalisaatio ja valmius käyttää uusia teknologioita perinteisen kunnossapidon työkaluina.

Puutuoteteollisuus. Koulutuksessa perehdytään mm. kalusteteollisuuden, saha- ja rakennuspuusepänteollisuuden, puurakentamisen, rakentamistalouden, talonrakentamisen, puuteollisuuden tuotantoprosessien ja laadun kehittämiseen opiskelijan valintojen mukaan.


Hoitotyön täydennys- ja paluukoulutukset

Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan pohjakoulutus) tai työterveyshuollon asiantuntijana (fysioterapeutin pohjakoulutus). Maksullinen 15 opintopisteen lisäkoulutus alkaa 1.10. Rovaniemellä.

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus vahvistaa näyttöön perustuvaa kliinisen hoitotyön eritysosaamista sekä vastaanottotoiminnan kehittämistä. 30 opintopisteen laajuiset opinnot on tarkoitettu työelämässä mukana oleville sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille. Opinnot alkavat 3.9. Rovaniemellä. Erikoistumiskoulutuksiin kuuluu opiskelijamaksu.

Paluu hoitoalalle tai uusi suuntautuminen

Lapin AMK tarjoaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoina 30 opintopisteen laajuisia sairaanhoitotyön syventäviä opintoja. Tavoitteena on antaa hoitotyön ammattilaisille mahdollisuus suuntautua ammatillisesti uudelleen. Yhtä tärkeä tavoite on kannustaa sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinnon suorittaneita palaamaan alan töihin. Kaikkiin 30 opintopisteen kokonaisuuksiin kuuluu 15 opintopisteen harjoittelu, mikä osaltaan laskee kynnystä tehdä paluu hoitotyöhön jopa vuosien poissaolon jälkeen.

Opintomaksu 30 opintopisteen kokonaisuuksille on 300 euroa. Opintomaksua ei kuitenkaan peritä, jos opiskelija on joutunut koronakriisin vuoksi lomautetuksi tai työttömäksi. Ks. Rehtori Riitta Rissasen päätös.

Opinnot alkavat toukokuun lopulla. Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lasten hoitotyö, 30 op, monimuoto-opinnot, Rovaniemi
Perioperatiivinen hoitotyö, 30 op, monimuoto-opinnot, Rovaniemi
Ikääntyneen hoitotyö, 30 op, monimuoto-opinnot, Rovaniemi
Sisätauti-kirurginen hoitotyö, 30 op, monimuoto-opinnot Rovaniemi
Mielenterveys- ja päihdetyö, 30 op, monimuoto-opinnot Rovaniemi
Akuutti hoitotyö, 30 op, monimuoto-opinnot Rovaniemi
Akuutti hoitotyö, 30 op, päiväopinnot Kemi
Mielenterveys- ja päihdetyö, 30 op, päiväopinnot Kemi


Direct Application -haku AMK-tutkintokoulutuksiin

Englanninkielisiin AMK-tutkintokoulutuksiin voi vielä hakea nk. Direct Application -haussa. Lapin AMKista haussa ovat mukana matkailualan restonomitutkinto Bachelor of Hospitality Management ja liiketalouden tradenomitutkinto Bachelor of Business Administration -koulutukset Rovaniemellä. Haku on avoinna studyinfo.fi-hakuportaalissa 31.7. saakka. Opinnot alkavat syyskuussa.


Uusi ura elintarvikeviennin parissa

ELOA-hanke tarjoaa osallistujille laajan ja maksuttoman elintarvikeviennin osaamiskoulutuksen. 30 opintopisteen laajuiset opinnot on tarkoitettu niille, joilla on kiinnostusta elintarvikevientiin tulevaisuuden uravaihtoehtona. Haku on 19.10.2020 asti, ja koulutus alkaa marraskuussa Rovaniemellä.

Polku- ja väyläopinnot – sujuva tie tutkinto-opiskelijaksi

Tutkintotavoitteiset polkuopinnot ovat hyvä vaihtoehto niille, jotka jäivät yhteishaussa ilman toivomaansa opiskelupaikkaa. Polkuopinnot ovat pääsääntöisesti tutkintoon johtavan koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja. Polkuopiskelijat opiskelevat tutkinto-opiskelijaryhmässä lukujärjestyksen mukaisesti.

Ilmoittautuminen polku- ja väyläopintoihin aukeaa 28.4. Paikkoja on rajoitetusti. Lisätietoja ja tiedustelut Avoimesta AMK:sta.

Huom. Syksyllä 2020 alkavat polku- ja väyläopinnot ovat poikkeuksellisesti maksuttomia koronakriisin seurauksena lomautetuille ja työttömäksi jääneille. Ks. Rehtori Riitta Rissasen päätös.

Avoimen AMKin opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi

Polku- ja väyläopintoja suorittaneet voivat hakea erillishaussa tutkinto-opiskelupaikkaa ensi syksylle. Erillishakuun voivat osallistua myös ne, joiden korkeakouluopinnot ovat keskeytyneet ja ne, jotka haluavat päivittää aiemman tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi. Haku aukeaa opintopolku.fi:ssä 1.5.

Lapin AMKissa opintonsa keskeyttäneet voivat myös hakea opiskeluoikeutta uudelleen, jos opinnot olivat alkaneet 1.8.2015 tai sen jälkeen.


Siirtohaku

Siirtoa voi hakea joko jostain toisesta korkeakoulusta Lapin AMKiin tai koulutusohjelmasta toiseen Lapin AMKin sisällä. Myös siirtohaku tehdään opintopolku.fi -portaalissa. Hakuaika siirto-opiskelijoille on 1. - 15.5. ensi syksynä alkaviin ryhmiin. Lue lisätietoja siirtohausta
Kuusi käsiparia pöydällä, keskellä arkki, jossa lukee hyvä opiskella.