kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Ensimmäiset kiertotaloushankkeet loppusuoralla
15.5.2019 8:00

Ensimmäiset kiertotaloushankkeet loppusuoralla

KiertoTKI ja KIERTOKOULU -hankkeissa on lisätty kiertotalousosaamista ja taitoa erityisesti teollisten sivuvirtojen hyödyntämiseen.


ESR EAKR Vipuvoimaa Lapinliitto.jpg

Lapin ammattikorkeakoulun Uudistuvan teollisuuden osaamisryhmä järjesti huhtikuussa kaksi koulutuspäivää Kemissä.

Torstaina 25.4.2019 pidettiin Digipoliksen tiloissa Uudistuvat tuotantoteknologiat -seminaari, jossa yhdistyivät Älypaja- ja kiertotaloushankkeiden teemat. Seminaaripäivän päätteeksi esiteltiin Lapin ammattikorkeakoulun KiertoTKI-hanke ja sen lopputuloksia ja yritysrajapinnassa toteutettavan Kiertotalous ja teolliset sivuvirrat opintokokonaisuuden kehittäminen (KIERTOKOULU) -hanketta, siinä syntyviä tuloksia sekä hankkeen tilannetta tällä hetkellä.


KiertoTKI

KiertoTKI-hanke on käynnistynyt 1.5.2017 ja on edennyt jo loppusuoralle. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa Lapin elinkeinoelämää parantamalla Lapin AMKin kiertotalouteen liittyviä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioedellytyksiä. Samalla pyritään edesauttamaan uusien teollisuushankkeiden toteutumista Lapin alueella.

Hankkeessa on kartoitettu Lapin alueen yritysten kiertotaloussuunnitelmia, vahvistettu yhteistyötä yrityksiin sekä tutkimusorganisaatioihin sekä teollisuuspuistoverkostoihin. Hankkeen tavoitteena oli myös määritellä Kemiin perustetulle Kierto- ja biotalouskeskukselle toimintamalli.

Hanke-esittelystä vastasi seminaarissa Lapin AMKin erityisasiantuntija Sanna Tyni.

20190425_140141_resized.jpg

20190425_140207_resized.jpg

Hankkeen toteuttajina toimivat Lapin AMK sekä Kemin Digipolis Oy. Hanketta rahoittaa Lapin liitto, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 sekä Euroopan aluekehitysrahasto. Hankkeen kokonaisrahoitus on 254 337 euroa. Hanke päättyy 31.7.2019.

 

KIERTOKOULU

KIERTOKOULU-hankkeessa nostetaan kiertotalouden ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen osaamista Lapin alueella. Tavoitteena on myös suunnitella kiertotalouteen ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyvä opintokokonaisuus.

Seminaarissa hanketta oli esittelemässä Lapin AMKin lehtori Mari-Selina Kantanen, joka toimii hankkeessa opetuksen asiantuntijana.

Hankkeessa on tähän mennessä kartoitettu opintojaksot, joihin kiertotalous kytkeytyy luontevasti, ja opintojaksojen sisältöjä on muokattu kiertotaloutta käsitteleviksi. Kuluneen lukuvuoden aikana pilotoitiin useita kiertotaloutta sisältäviä opintojaksoja ja palautteen keruu on parhaillaan meneillään. Palautteiden pohjalta tehdään tarvittavia muutoksia opintojaksojen toteutukseen. Tarkoituksena on toteuttaa uusi pilotointikierros lukuvuoden 2019-2020 aikana.

Yritysrajapinnassa toteutettavan kiertotalous ja teolliset sivuvirrat opintokokonaisuuden kehittäminen –hanke tunnetaan tuttavallisemmin KiertoKOULU-hankkeena, joka on käynnistynyt 1.8.2017 ja päättyy ensi vuoden lopussa 31.12.2020. Hankkeen toteuttajina toimivat Lapin AMK sekä Kemin Digipolis Oy. Hanketta rahoittaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 sekä Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto. Hanke on saanut rahoitusta 230 352 euroa. Hankkeen projektipäällikkönä ja yhteyshenkilönä toimii Lapin AMKin erityisasiantuntija Sanna Tyni.

20190425_135300_resized.jpg20190425_135237_resized.jpgLapin AMK Digipolis logo uutiskuva.jpg