kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Ensimmäiset 10 vuotta Pohjoista tekoa
8.4.2024 12:00

Ensimmäiset 10 vuotta Pohjoista tekoa

1. tammikuuta 2014 oli historiallinen hetki suomalaisessa korkeakoulutuksessa: Lapin ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa.


Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluista tehtiin kymmenen vuotta sitten Lapin ammattikorkeakoulu. Uuden ammattikorkeakoulun valmistelut oli aloitettu jo paria vuotta aiemmin, ja varsinkin vuosi 2013 oli kiihkeän valmistelun aikaa. Käytännössä kaikki kahdessa aiemmassa ammattikorkeakoulussa vallinneet käytännöt ja toimintamallit otettiin tarkasteluun ja paremmaksi arvioidut otettiin mukaan.

Toisilta oppiminen innosti ja yhteisöllisyys rakentui yhdessä tekemisen myötä. Ammattikorkeakoulun ensimmäisen strategian laadinta oli yhteisöllisyyden riemuvoitto; siihen otettiin mukaan kaikki amk-yhteisön jäsenet kansainvälisiä opiskelijoita myöten.

Yhdistymisen valmistelutyötä tehtiin otsikon Evoluutiosta revoluutioon alla.

yhteistyomuodot_kuvitus_LapinAMK_2013 copy.jpg

Kuvasarja. Nimenkirjoitusharjoitelmia vuodelta 2013 ennen uuden yhteisötunnuksen käyttöönottoa.

Kymmenen vuotta on lyhyt aika kaikessa muussa paitsi lapsen elämässä. Silti siihen on mahtunut paljon. Käydään seuraavaksi läpi kohokohtia matkan varrelta.

Se tuli. Se jää.

Uuden korkeakoulun nimestä syntyi nopeasti yksimielisyys: Lappi on Suomen tunnetuin maakunta, jo valmiiksi jotain tavanomaisen yläpuolella.

Sloganilla Pohjoista tekoa haluamme kertoa, että Lapin AMK on olosuhteiden sankari, esimerkki siitä miten menestytään olosuhteiden ansiosta, ei niistä huolimatta. Brändivalinnat saivat ilahtuneen vastaanoton sekä henkilökunnalta että laajemminkin. Valtaosa niistä on edelleen voimassa. Yhteisöilmeen ja tunnuksen suunnittelusta vastasi rovaniemeläinen mainostoimisto Seven-1.

LapinAMK_fb_kuva_2013.jpg

Kuva. Lanseerauskuva ja brändiruno.

Myös kaksi opiskelijakuntaa yhdistyi ja järjestäytyi uudelleen. Uusi opiskelijakunta sai nimekseen Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO.


Videoupote. Lapin AMKin ensimmäisellä brändivideolla seikkailivat Anni ja Arto. Video oli ammattikorkeakoulun omaa tuotantoa. Evästevalinnoistasi johtuen yllä oleva videoupote ei välttämättä näy -> katso se Youtubessa.


Osallistavaa johtamista


vihkiaiset 150914 krista kiuru pkuha.jpg
Kuva. Uuden ammattikorkeakoulun vihkijäisiä vietettiin 15.9.2014. Vihkimisen suoritti silloinen opetusministeri Krista Kiuru.

Ammattikorkeakoulun ensimmäisessä, vuosille 2014 – 2020 laaditussa strategiassa korostui arktinen olosuhdeosaaminen: etäisyyksien hallinta, turvallisuusosaaminen, luonnonvarojen älykäs käyttö ja arktinen rajayhteistyö. Uudessa LUC2030-stragiassa painottuvat muun muassa vastuullisuus, vihreä siirtymä ja luovat ja älykkäät palveluratkaisut.

Kartta strategia.jpg
Kuva. Strategiakuvasto rohkaisi katsomaan asioita uudesta vinkkelistä.

Ammattikorkeakoulun ensimmäiseksi rehtoriksi valittiin KT Martti Lampela ja vararehtorina aloitti HTT Reijo Tolppi. Martin jäätyä eläkkeelle aloitti rehtorin toimessa vuonna 2018 KT Riitta Rissanen.

Lampela Martti LapinAMK web 05.jpg

Kuva. Martti Lampela muistoissamme (6.9.1954 - 12.6.2021)

Vuonna 2019 toteutetussa organisaatiouudistuksessa luovuttiin perinteisestä oppialoihin perustuvasta osastojaosta ja perustettiin toiminnan kulmakiviksi seitsemän osaamisryhmää. Muutoksella onnistuimme siirtymään monialaiseen ja moniosaamista hyödyntävään toimintatapaan.

Vuonna 2018 OKM kannusti ammattikorkeakoulujakin varainkeruuseen. Kampanjamme ”Elävä Lappi – Osaamispääomaa tulevaisuuteen” onnistui hienosti, ja siihen osallistui 47 yritystä, yhdistystä ja yksityishenkilöä. Kampanja keräsi lahjoituksina ja niitä seuranneena valtion vastinrahana yhteensä yli 834 000 euroa, mikä rahastoitiin. Samaan aikaan kumppanuustoiminnassa alkoi uusi vaihe ja siitä tehtiin aiempaa systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa.

Amkissa tehdään joka toinen vuosi laaja henkilöstötutkimus Eezy Spiritin PEOPLEPOWER®- konseptilla. Tulosten mukaan Lapin AMKin henkilöstö on tyytyväisempää ja sitotuneempaa yhteisöönsä kuin väki suomalaisissa koulutusorganisaatioissa keskimäärin. Erityisen tyytyväisiä amkilaiset ovat olleet muutosten johtamiseen, johdon kykyyn tehdä amkin kannalta oikeita päätöksiä ja henkilöstön kuulemiseen heitä koskevien  päätösten teossa.

Lapin ammattikorkeakoulu on kahteen kertaan läpäissyt Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston (Karvi) auditoinnin. Laatuleima saatiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, ja on merkillepantavaa, että silloin vielä kovin tuore amk sai laatujärjestelmän kehittämistyölleen arvosanan Edistynyt. Toisessa auditoinnissa vuonna 2023 arviointi kuului: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: Erinomainen taso.

Uutisnostoja aiheesta:

Lapin AMKin maine arvioitiin ammattikorkeakoulujen toiseksi parhaaksi. Lapin AMKin uutinen 8.6.2021

Lappi pärjää hyvin ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusvertailussa. Lapin AMKin uutinen 14.2.2022

Paras paikka – oppimisympäristönä elämä

Lapin ammattikorkeakoulun ensimmäinen yhteishaku keväällä 2014 onnistui valtavan hyvin. Hakijamäärä nousi 11 prosentilla verrattuna aiemman kevään tuloksiin. Uusi ammattikorkeakoulu löi ilmeisen hyvin läpi muutoinkin, sillä Taloustutkimuksen Korkeakoulujen imagotutkimuksessa Lapin AMK menestyi niin hyvin, että tulos yllätti ammattikorkeakouluväen itsensäkin.

yhteishakukamppis poika - pohjoista tekoa.jpg

Kuva. Ensimmäisessä yhteishaussa keväällä 2014 kamppishahmon slogan muotoiltiin kysymykseksi: Oletko pohjoista tekoa?

Muita opetuksen ja opiskelijoiden kannalta tärkeitä alkuvuosien tapahtumia olivat suuren ops-uudistustyön lisäksi muun muassa Kosmos-talon uusien sähkölaboratorioiden käyttöön otto ja SKY-simulaatiosairaalan valmistuminen niin ikään Kemiin. Rakennustekniikan laboratorio Rovaniemellä uusittiin myös.

Pelillisyyttä ja simulaatioita kehitettiin aktiivisesti opetuksen tueksi, ja jo 2015 otettiin käyttöön muun muassa Virtuaalimetsä ja Virtuaalikaivos. Polkuopinnot käynnistyivät nekin jo ensimmäisenä toimintavuonna.

Matkailualan opiskelijat järjestivät keväällä 2015 Resto-kisat Rovaniemellä ja kuvataiteen opiskelijat puolestaan ensimmäisen yhteisnäyttelynsä, joka kantoi nimeä ARS+VER. Samana kesänä järjestettiin ensimmäinen Summer School Torniossa.

Vuosikymmenen loppupuolella käynnistyi Kiertotalouskeskuksen toiminta, luotiin väyläopintojärjestelmä sekä järjestettiin ensimmäiset kesäpeliopinnot ja Mätsis-messut. Keväällä 2020 YAMK-koulutukset koottiin Master School -kokonaisuuden alle.


YAMK-kypsyystesti.png.

Kuva ja linkki. Lähes 4500 ihmistä on jo testannut YAMK-kypsyyttään vuonna 2018 julkaisemallamme testillä.


Pitkän odottelun jälkeen saimme Opetusministeriöltä luvan käynnistää rakennusmestarikoulutuksen. Ensimmäiset opiskelijat otettiin koulutukseen sisään syksyllä 2021.

Alumnitoimintaa on kehitetty jatkuvasti kiinnostavammaksi. Vuoden alumni -tunnustuksia on jaettu vuosittain.


Kuva Riina Jänkälästä ja Markus Partasesta
Kuva.
Vuoden 2023 YAMK-alumniksi valitiin terveysliikunnan kehittäjä Riina Jänkälä ja AMK-alumniksi huoltopäällikkö Markus Partanen.

Vuosikymmenen vaihteen molemmin puolin uusittiin oppimis- ja kehittämisympäristöistä muun muassa Ohjelmistolaboratorio FrostBit, sosiaalialan ympäristöt, Biolabra, toimintakyky-ympäristö Semppi ja Aurora-simulaatiokeskus. Täysin uusina ympäristöinä on otettu käyttöön Konetekniikan älypaja, XbitTornio, Lapin AMK Sports Lab ja TEQU-palvelukonsepti.


Tehtiin liian hyvä AMK?

Helmikuussa 2016 olimme tilanteessa, jossa ammattikorkeakoulun väki oli jo hyvän aikaa joutunut neuvottomana seuraamaan mediasta ammattikorkeakoulunsa kohtelua osakeyhtiön omistajien taholta.

Omat keinot vaikuttaa tulevaisuuteen koettiin olemattomiksi, sillä edes amkin johtoa ei oltu otettu mukaan AMKin tulevaisuutta koskeviin neuvonpitoihin. Tilanne piti saada laukeamaan. Järjestimme 10.2.2016 Ylikäveltyjen ulostulon kaikissa kampuskaupungeissa.

Ulostulo banderollit.jpg

"Meillä on kuitenkin jotain, mikä taitavaa mediapeliä pyörittäviltä omistajien edustajilta puuttuu. Meillä on toisemme, ja sen myötä joukkovoimaa. Meillä on ammattikorkeakoulu, joka on meidän itse tekemä. Lapin ammattikorkeakoulu on meidän menestystarinamme, emmekä salli sitä että sillä tällä tavalla pelataan, saati että se kaapattaisiin meiltä", henkilökunnan edustajat viestivät.

Ulostulo kannatti, ja asioiden käsittelytapa muuttui toivomaamme suuntaan.

Videoupote. Ylikäveltyjen ulostulo Kemin kampuksella. Evästevalinnoistasi johtuen yllä oleva videoupote ei välttämättä näy -> katso se Youtubessa.


Pohjoisen elinvoiman tekijä

Millainen Lappi olisi nyt, jos tänne ei olisi koskaan perustettu ammattikorkeakoulua? Ajatusleikki houkuttelee, mutta vaihtoehtoista todellisuutta on vaikea nähdä, koska se ei toteutunut. Onneksi, voimme lukujenkin valossa todeta:

Lapin ammattikorkeakoulusta on valmistunut AMK-tutkintoon kymmenen vuoden aikana yli 10 000 ihmistä, joista valtaosa – neljä viidestä - on myös jäänyt Pohjois-Suomeen valmistumisensa jälkeen. YAMK-tutkintoja on samassa ajassa tehty 1500.

Kymmenvuotisen taipaleen aikana olemme vieneet läpi hurjat 580 kehittämishanketta, joissa kaikissa on ollut hyötyjinä – ei amk itsessään – vaan lappilaiset yritykset, julkisorganisaatiot, yhdistykset ja lopulta ihmiset. Hankkeissa syntynyttä uutta tietoa on myös laitettu aktiivisesti jakoon: kymmenen vuoden aikana niistä on tehty yli 4400 julkaisua: blogitekstejä, artikkeleita, kirjoja, videoita ja podcast-jaksoja.

Vuoden 2015 joulukuussa ilmestyi Lumen-verkkolehden ensimmäinen numero, jossa kolumnistina vieraili silloinen elinkeinoministeri Olli Rehn. Lehdestä on ilmestynyt 25 numeroa ja sen artikkeleita on käyty lukemassa reilusti yli 100 000 kertaa.

LapinAMK julkaisut uutiskuva.png
Kuva. Ammattikorkeakoulun julkaisutoimintaa uudistettiin vuoden 2023 alussa. Julkaisusarjan nimi on Pohjoisen tekijät, ja siinä julkaistaan avoimesti ja maksutta asiantuntijasisältöjä eri formaateissa.

Hankkeiden myötä on Lapin kehittämiseen ohjautunut kymmenessä vuodessa 64 miljoonaa euroa ulkopuolista rahoitusta, mikä tekee ammattikorkeakoulusta maakunnan merkittävimmän innovaatiotoimijan.

DynamicImageProvider.png

Kuvio. Lapin AMK on koko olemassa olonsa ajan ollut ammattikorkeakoulujen parhaimmistoa ulkoisen TKI-rahoituksen mittarilla. Kuvio on vuodelta  2022. Lähde: Vipunen.

TKI- ja kiertotalousosaaminen ovat esimerkkejä aiheista, joissa ammattikorkeakoulu on saanut valtakunnallista kehittäjävastuuta. Vuonna 2021 AMK kytki toimintansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Videoupote. Rakentamisen paradigmoja tuuletettiin Kestävä rakennettu ympäristö -seminaarissa Rovaniemellä 1.12.2016.


Videoupote. Rikasta Pohjoista -teollisuusfoorumi veti niin sanotusti tuvan täyteen useana vuonna ennen koronaa.


Hoitotiedepäivät.jpg
Kuva. Järjestimme menestyksekkäät Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät Kemissä vuonna 2019. Rehtori Riitta Rissanen ja eduskunnan puhemies Paula Risikko kuuluivat päivien esiintyjiin.

Monien muiden elinkeinojen tapaan, on myös porotalous kehittynyt valtavasti viime vuosina eikä vähiten innovatiivisten hankkeidemme ansiosta. Porotalouden kuulumisista kiinnostuneiden kannattaa tilata porohankkeiden uutiskirje

Uutisnostoja TKI-vaikuttavuudesta:

Lapin AMK on lunastanut rahoittajien luottamuksen. Lapin AMKin uutinen 21.8.2014
 
Sidosryhmien arvion mukaan Lapin ammattikorkeakoulun maine on vahva. Lapin AMKin uutinen 19.6.2023

Maaliskuu 2020: ketteryys tosielämän testiin

2020-luvun alussa pandemia koetteli orgaisaatioiden resilienssiä ja kykyä hallita etäisyyksiä. Aiemmista strategisista valinnoista johtuen Lapin ammattikorkeakoulun valmius siirtyä etäopetukseen ja -työhön oli poikkeuksellisen hyvä. Tukipalvelut, kuten it-palvelut ja e-oppimisen palvelut, reagoivat tilanteeseen nopeasti. Osaamista pyrittiin jakamaan myös muille toimijoille esimerkiksi POIKKEUS+-blogikirjoitusten sarjan myötä.

Tarvikkeita länskään 2020.jpg

Kuva. Simulaatiosairaaloistamme Kemissä ja Rovaniemellä luovutettiin sairaalakalustoa ja -tarvikkeita keskussairaaloiden käyttöön heti maaliskuussa 2020. Hyvinvointiauto ONNI puolestaan lähti koronatöihin Tunturi-Lappiin.

INSSIFORUM_01 lavalla.jpg
Kuva. Kolmen vuoden koronaodottelun jälkeen päästiin viimein järjestämään Inssiforum Rovaniemellä syyskuussa 2022. Tilaisuudessa palkittiin myös insinööriosaamisen taidonnäytekilpailun parhaat. Kuvassa osaamisaluejohtaja Hannu Kähkölä, rehtori Riitta Rissanen ja lehtori Jorma Mölläri.

”Jokainen ohjaa”

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat antaneet vuosi toisensa jälkeen opettajilleen ja ohjaajilleen kiitollista palautetta, mikä on näkynyt Lapin AMKin menestyksenä ammattikorkeakoulujen välisissä vertailuissa. Uutispoimintoja aiheesta:

Lapin AMK nousi opiskelijapalautteessa maan viidenneksi parhaaksi. Lapin AMKin uutinen 24.2.2022

Rovaniemeltä ja Torniosta valmistutaan tradenomeiksi tyytyväisinä ja hyvillä mielin Lapin. AMKin uutinen 24.3.2022

Tyytyväisimmät fysioterapeutit valmistuvat Rovaniemeltä. Lapin AMKin uutinen 24.3.2022

Lapin AMKista valmistuu tyytyväisiä opiskelijoita. Lapin AMKin uutinen 19.1.2023

Lapin AMKista valmistuu tyytyväisiä sairaanhoitajia. Lapin AMKin uutinen 21.8.2023

Lapin AMK saa erinomaista palautetta valmistuneilta opiskelijoiltaan. Lapin AMKin uutinen 6.2.2024

Tuija Syväjärven kuva

Kuva. Ammattikorkeakoulun Tuija Syväjärvi valittiin vuoden lappilaiseksi opinto-ohjaajaksi vuonna 2022. Tunnustuksen myöntää vuosittain Lapin Opinto-ohjaus ry.


Tähtisadetta ja onnistumisen iloa

Kymmeneen vuoteen on mahtunut monia muitakin hienoja hetkiä.


Anna-Leena Nousiainen_net.jpg
Kuva. Hoitotyön lehtori Anna-Leena Nousiainen sai valtakunnallisen Vuoden ansioitunein aikuisopettaja -tunnustuksen Elinikäisen oppimisen teemaviikolla syksyllä 2014 ja heti seuraavan vuoden alussa amkissa kehitetty sähkökäyttöisen eSled-moottorikelkan prototyyppi voitti USA:ssa Zero Emission -luokan SAE-kilpailussa. eSled sai myös erityiskunniamaininnan ammattikorkeakoulujen TKI-kärjet kilpailussa.

Vuonna 2017 juhlimme satavuotiasta Suomea. NuotioAMK-tapahtumien, metsänviljelytempauksen ja muiden teematapahtumien lisäksi teimme FlashMob-videon itsenäiselle Suomelle.

Videoupote. Oodi 100 vuotiaalle Suomelle kuvattiin Rovaniemen kampuksella ja napapiirillä.

Videoupote. Kokeilukulttuurin teemavuotta vietettiin koko maassa 2017. Oli suuri ilo saada järjestää Ammattikorkeakoulujen kokeilukulttuurikiertueen päätöstapahtuma Rovaniemellä marraskuussa 2017.

soutu 2019.JPG

Kuva. Ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston välillä on käyty soutukisa lukuvuoden alkajaisiksi jo vuosien ajan. Vuosien ajan AMK oli myös jokseenkin voittamaton, mutta viime vuosina yliopisto on osoittautunut vaikeaksi voitettavaksi.

Uutispoimintoina vielä muutamia hienoja hetkiä:

Laaja selvitys kertoo: Lapista AMK-tutkinnon saaneilla menee hyvin. Lapin AMKin uutinen 11.3.2014

Opinnäytetyökilpailusta kaksi palkintoa Lapin AMKin insinööriopiskelijoille. Lapin AMKin uutinen 12.1.2015

AMKin eSled-sähkökelkka uusi mestaruutensa USA:ssa. Lapin AMKin uutinen 14.3.2016

Lapin AMKin maanmittaustekniikan koulutus palkittiin Jyväskylässä. Lapin AMKin uutinen 10.3.2016

Lapin AMKin joukkue voittoon RESTO 2016 -tietotaitokilpailussa. Lapin AMKin uutinen 21.3.2016

Mobiilikisan voittosovellus koululaisten käyttöön Rovaniemellä. Lapin AMKin uutinen 10.11.2016

Sinikka Airi Seppo.jpg

Kuva. Joka vuosi joukko amkilaisia saa tasavallan presidentin myöntämänä ritarikuntien kunniamerkkejä. Vuonna 2018 sellaiset saivat rintaansa sittemmin eläkkeelle jääneet Sinikka Jänkälä (talousjohtaja), Airi Paloste (yliopettaja) ja Seppo Saari (TKI-päällikkö/erityisasiantuntija).

Arctic Awards -palkinto Our Stories -hankkeelle. Lapin AMKin uutinen 19.9.2019

BRIDGE-hanke voitti Arctic Award 2020 -palkinnon
. Lapin AMKin uutinen 10.12.2020

Todistus kunniaprofessuurista Arin kädessä.

Kuva. Konetekniikan yliopettaja Ari Pikkarainen vastaanotti kunniaprofessuurin itävaltalaisessa UAS Technikum Wienissä helmikuussa 2022. Kuva: FH Technikum Wien.

ArtesaaniruokaSM2023 .png

Kuva. Järjestimme Artesaaniruoan SM-kilpailut Rovaniemellä 18.–19.10.2023 yhteistyössä Suomen Artesaaniruoka Ry:n kanssa.

Jere Hettula ja Mikko Krankkala palkittiin Messukeskuksessa ansiokkaista tekniikan alan opinnäytetöistään. Lapin AMKin uutinen 7.11.2023


Luottamus, ennakkoluulottomuus, yhteisöllisyys

Lapin ammattikorkeakoulun tarina on tekijöidensä tarina. Merkintänsä siihen ovat jättäneet kaikki yhteisössämme toimineet. Kiitos kuuluu kaikille entisille ja nykyisille opiskelijoille ja työntekijöille.

Kiitos kuuluu myös lappilaisille ja Lapissa toimiville yrityksille, yhdistyksille, julkisorganisaatioille ja viranomaisille. Ammattikorkeakoulu on olemassa aluettaan varten. Lapin tulevaisuus tehdään yhdessä, suurella sydämellä, rohkeudella ja luottamuksella.

Ensimmäiset kymmenen vuotta lupaavat hyvää.


Teksti ja sisältövalinnat: Heli Lohi
Kuvat: Lapin AMKin arkisto ellei muuta mainittuTeksti Lapin AMK 10 vuotta.