kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Ennakoivaa opetussuunnitelmien kehittämistä
17.2.2015 15:00

Ennakoivaa opetussuunnitelmien kehittämistä

Opetussuunnittelutyössä pyritään ennakoimaan sitä, millaiseen tulevaisuuteen ja tulevaisuuden työelämään ammattikorkeakoulu kouluttaa opiskelijoita. Ennakointi on myös tulevaisuuteen ja tulevaisuuden työelämään vaikuttamista.


AMKin opetussuunnitelmatyössä mukana olevat henkilöt kokoontuivat Kosmoksen auditorioon tiistaina 17.2. kuulemaan työelämän osaamistarpeista ja hyödyntämään saatua ennakointitietoa opetussuunnitelmatyössä.

Opetusjohtaja Veli Juolan mukaan ennakointia tehdään maassa laajasti ja OKM:ssä ennakointityö on jo hallitusneuvotteluja varten käynnissä.

- Ennakointi on jatkuvasti kehittyvä vyyhti. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuonna 2017 ja siitä neljän vuoden päästä valmistuvat ensimmäiset. Silti meidän pitää pystyä ennakoimaan millaista osaamista silloin tarvitaan, Veli Juola kuvaa suunnittelun haasteellisuutta.

Tulosyksikön päällikkö Kalevi Rantala Efora Oy:stä kertoi suurteollisuuden insinööriosaamisen tarpeista nyt ja tulevaisuudessa.

Hänen mukaansa insinöörin tehtävänkuva on laajentunut sen jälkeen kun teknikkokoulutus loppui. Lisäksi hankintatehtäviä hoitavat nykyään pääosin teknisen koulutuksen saaneet ihmiset.

- Työelämä odottaa vastavalmistuneilta aiempaa parempia valmiuksia, sillä perehdytysajat ovat teollisuudessakin lyhentyneet. Tämän lisäksi insinööri toimii usein heti uran alkuvaiheessa esimiestehtävissä, myös henkilöstöjohtamisen valmiuksien pitää olla olemassa jo valmistumisvaiheessa. Myös talousosaaminen on tärkeää etenkin palveluliiketoiminnassa, Kalevi Rantala listaa.

Suurteollisuudessa on laajoja rekrytointitarpeita näköpiirissä, sillä Kemi-Tornion teollisuudessa ja kunnossapidossa toimivien insinöörien keski-ikä on melko korkea, yli 50 vuotta.

Efora Oy on suomen suurin kunnossapitoyritys.

Suomen Unit Oy:n yksikön johtaja Olli Ahonen täydensi Kalevi Rantalan esitystä kertomalla insinööriosaamisen tarpeista suunnittelutoimiston näkökulmasta.

Hänen mukaansa on tärkeää, että teollisuusympäristöt tulevat opiskelijoille tutuiksi jo opiskeluaikana ja että heillä on konkreettinen tuntuma laitekantaan. Ennakoinnin kannalta yritysten ja oppilaitoksen yhteistyö ratkaisee, opiskelijan kohdalla tärkeintä on oikea ja innostunut asenne.

Olli Ahosen mukaan suunnittelutoimistojen rooli tulee säilymään, jopa korostumaan.

VTT:n tutkimusprofessori Heikki Ailiston mukaan digitalisaatio ja teollinen internet vaikuttavat sekä yhteiskunnan, yritysten että kotitalouksien toimintaan. Teollisen internetin kehityksen lisäksi hän esitteli kiinnostavia vaihtoehtoisia kehityspolkuja Suomelle.

Insinöörikoulutusta hän kehittäisi niin, että opetussuunnittelu rakentuisi ilmiöpohjalle.

Ydintekniikka asiantuntija Minttu Hietamäki kertoi Pyhäjoen ydinvoimalan toteutuksen aikataulusta ja erityisesti Fennovoiman projektiorganisaation tulevista rekrytointitarpeista uuden ydinvoimalan myötä.

Ruokailun jälkeen valmistauduttiin työpajatyöskentelyyn kuulemalla kertaukset koulutustoimikuntien ennakointityöstä, Lapin alueen ennakointitiedon hyödyntämisestä ja ennakoivasta työotteesta opetussuunnitelmatyössä.

Työpajatyöskentelyä varten olivat osallistujat laatineet ennakkotehtäviä tavoitteenaan jalostaa tietoa koulutusten kompetensseista ja osaamistarpeista tulevaisuudessa.OPSennakointiseminaari.jpg

Olli Ahonen (Suomen Unit Oy), Heikki Ailisto (VTT), Kalevi Rantala (Efora), Hannu Kähkölä, Helena Kangastie ja Minttu Hietamäki (Fennovoima) aamupäiväsession jälkeen