kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Ekosysteemisopimus kirittämään innovaatioiden ja kestävän tulevaisuuden kehittämistä
16.2.2021 12:00

Ekosysteemisopimus kirittämään innovaatioiden ja kestävän tulevaisuuden kehittämistä

Rovaniemen kaupunki ja valtio allekirjoittivat innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen 9.2.2021. Sopimuksella vahvistetaan vähähiilisyyttä, digitaalisuutta ja hyvinvointia edistävää innovaatiotoimintaa. Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu osallistuivat aktiivisesti sopimuksen valmisteluun.


Ekosysteemisopimukset yliopistokaupunkien kanssa kuuluvat hallituksen toimiin, joilla Suomesta on tavoitteena luoda maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö vuoteen 2030 mennessä. Valtio solmi ekosysteemisopimukset nyt yhteensä 16 kaupunkiseudun kanssa. Sopimukset ovat osa valtion ja yliopistokaupunkien yhteistä panostusta, jonka avulla osaamiskeskittymiä halutaan vahvistaa pitkäjänteisesti. Valtio ja kaupungit tekevät sopimusten avulla tiiviimpää yhteistyötä edistääkseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta. Etenkin Lapin korkeakoulujen kautta Rovaniemen sopimus kytkee mukaan koko Lapin.

Rovaniemen kaupungin ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen keskeisinä strategisina sisältöinä vuosille 2021–2027 ovat arktinen matkailu sekä tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta. Läpileikkaavina teemoina ovat palvelumuotoilu, kansainvälisyys, uudet liiketoiminnan mahdollisuudet sekä osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen. Arktisuus on yhteinen keskeinen teema sekä kaupungin että Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun muodostaman korkeakoulukonsernin strategiassa.

Arktisen matkailun osalta nyt solmitussa sopimuksessa painotetaan erityisesti pandemian jälkeisen ajan matkailijan ja haluttujen matkailutuotteiden tunnistamista ja kehittämistä. Digitaalisuuden ja alustatalouden mahdollisuuksia ja monipuolista hyödyntämistä pyritään edistämään yrityskentällä. Jo alkanutta työtä matkailukeskusten vähähiilisyyden edistämiseksi jatketaan.

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden ja etäisyyksien hallinnan näkökulmasta sopimuksessa korostetaan hyvinvointipalveluiden digitalisoinnin ja älykkään palveluohjauksen kehittämistä. Hyvinvoinnin osalta liikunta- ja urheilutoiminnan uusien tuotteiden ja palveluiden sekä kansainvälistymisen merkitys nousee sopimuksessa esiin. Keskeistä on myös löytää ja kehittää uudenlaisia ratkaisuja osaavan kansainvälisen työvoiman rekrytointiin.

Lapin korkeakoulut tekevät tärkeää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä, jotta sopimuksen painoalueet saadaan tuotua osaksi arjen ratkaisuja.

– Olemme valmiita ottamaan keskeisen roolin sopimuksen toimeenpanossa. Me korkeakouluyhteisönä haluamme etsiä ja rakentaa uusia ja oivaltavia yhdessä tekemisen tapoja, joiden avulla luomme innovaatioita yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa, kertovat Lapin yliopiston tutkimusvararehtori Osmo Rätti ja Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen.

Lisätiedot:

Osmo Rätti, tutkimusvararehtori, Lapin yliopisto
0400 138 804

Riitta Rissanen, rehtori, Lapin ammattikorkeakoulu
040 029 3545Rovaniemi_2_web.png