kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Ei asiantuntijaa ilman digiosaamista
11.3.2021 10:00

Ei asiantuntijaa ilman digiosaamista

Asiantuntijalta kuin asiantuntijalta odotetaan lähitulevaisuudessa substanssin hallinnan lisäksi sosiaalisia taitoja, laajaa digi- ja taustaosaamista ja työelämän metataitoja.


Digitalisaatio vaikuttaa työtehtäviin ja työssä tarvittavaan osaamiseen. Kun tekoäly korvaa ihmisen tekemiä tehtäviä, muuttuu työssä tarvittava osaaminen. Tulevaisuudessa voi syntyä myös kokonaan uusia työtehtäviä, joissa on vielä tuntemattomia osaamisvaatimuksia.

Digitalisaation tuomien muutosten myötä nykyinen osaamisperusta on vaarassa vanhentua. Osaamisen uudistaminen ei ole vain yksilön tehtävä, vaan myös työnantajien rooli osaamisen kehittämisessä ja jatkuvan oppimisen mahdollistamisessa korostuu. Näin todetaan Titta Mörtin ja Jarkko Pudaksen Lapin ammattikorkeakoululle tekemässä YAMK-opinnäytetyössä.

Opinnäytetyössä selvitettiin asiantuntijan lähitulevaisuuden (2025 - 2030) osaamistarpeita sekä tutkittiin asiantuntijoiden nykyisen osaamisen tasoa ja kehittämistarpeita suhteessa tunnistettuihin osaamistarpeisiin.

Työn toimeksiantajana oli Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Ennakointi ohjaa osaamisen kehittämistä

Osaamisen kehittämisessä on keskeistä ennakoida ja tunnistaa tulevaisuuden kriittiset osaamistarpeet ja arvioida työntekijöiden nykyinen osaaminen suhteessa niihin. Titta Mörtin ja Jarkko Pudaksen mukaan osaamistarpeet tulevat kehittymään työelämän muutosten myötä, joten ennakoinnin tulee olla jatkuvaa.

Tutkimuksessa osaamistarpeet jaettiin neljään osa-alueeseen: geneerisiin, yleisiin työelämään ja digitalisaatioon liittyviin sekä ammatillisiin osaamistarpeisiin. Tulosten mukaan asiantuntijalta vaaditaan laajaa ja monipuolista osaamista jokaisessa osa-alueessa.

Tulevaisuus on digiosaamisessa

Ennakointityön tuloksissa korostui laajan digiosaamisen tärkeys. Lisäksi metataidot, kuten oppimiskyky, itsensä johtaminen ja kriittinen ajattelu sekä hyvät yhteistyö- ja sosiaaliset taidot korostuvat tulevaisuuden verkostomaisessa työelämässä.

Asiantuntijalta vaaditaan myös laajaa substanssi- ja taustaosaamista, kokonaisuuksien hahmottamista ja merkitysosaamista.

- Asiantuntijoiden nykyinen osaaminen oli hyvällä tasolla geneerisissä ja työelämään liittyvissä osaamisissa. Näiden taitojen ylläpito on tärkeää, ja siinä voidaan hyödyntää verkostoja ja kollektiivista tiedonrakentamista, Titta Mört ja Jarkko Pudas kertovat.

Keskeisiksi osaamisen kehittämistarpeiksi tunnistettiin digitalisaatioon liittyvä ja ammatillinen osaaminen. Digiosaaminen on muuttumassa geneeriseksi yksilötason osaamiseksi.

- Digiosaamista tullaan edellyttämään kaikilta työtehtävistä riippumatta. On todennäköistä, että kapeat tekniset taidot eivät tulevaisuudessa enää riitä. Lisäksi laajan taustaosaamisen merkitys kasvaa tekoälyn hoitaessa tulevaisuudessa yksinkertaisimmat tehtävät, Titta Mört ja Jarkko Pudas tiivistävät.

Lisätiedot

tradenomi YAMK Titta Mört, p. 040 736 2582, titta.mort(a)gmail.com
sosionomi YAMK Jarkko Pudas p. 040 761 1403, jarkko.pudas(a)hotmail.fi

Opinnäytetyön toteutuksesta ja tuloksista on kerrottu laajemmin artikkelissa Mört Titta & Pudas Jarkko: DIGIAJAN ASIANTUNTIJAN OSAAMISTARPEET, joka on julkaistu osana Lapin AMKin julkaisua Osaaminen ja jatkuva oppiminen digiajan toimintaympäristössä. Ks. sivulta 115 alkaen.Sivuprofiili miehestä, joka katsoo tietokoneen ruutua.