kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Digiteknologia sekä auttaa että uuvuttaa yrittäjiä
30.1.2020 9:00

Digiteknologia sekä auttaa että uuvuttaa yrittäjiä

Lapin AMKin YAMK-opiskelijat Minna Korhonen ja Tuomas Parhiala tutkivat teknologian osuutta yrittäjien kokemassa työuupumuksessa.


Suomen yrittäjien mukaan lähes puolet pk-yrittäjistä kokee ylirasitusta työssään tehdessään 50-tuntista tai jopa sitä pidempää työviikkoa.

Lapin ammattikorkeakoululle YAMK-opintojen opinnäytetyönä tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, kuormittaako digitalisaatio ja lisääntynyt digilaitteiden käyttö lappilaisten yrittäjien arkea vai helpottaako uusi teknologia työpäivästä suoriutumista.

Tutkimuksessa selvisi, että digitaalisuus helpottaa yrittäjän työtä, mutta toisaalta vaikeuttaa työstä irrottautumista. Uusi teknologian hankaloittaa työstä irrottautumista, kun yrittäjällä on paineita olla jatkuvasti saavutettavissa.

Yrittäjät eivät kokeneet ammatillista itsetunnon laskua, jonka katsotaan kuuluvan työuupumuksen tunnusmerkistöön. Sen sijaan väsymystä ja kyynistymistä oli havaittavissa erityisesti naisilla.  Naiset kokevat 37,5 prosenttia enemmän työuupumusta kuin miehet. Naiset myös kyynistyvät työhönsä herkemmin kuin miehet.

63 prosenttia yrittäjistä koki lisääntyneen teknologian lisänneen työn kuormittavuutta. Yrittäjät tunnistivat oman digitaalisten laitteiden käyttöön liittyvän osaamisensa puutteen olevan yksi kuormittava tekijä.

Vain kolmannes yrittäjistä koki digitaalisten laitteiden helpottaneen ja nopeuttaneen päivittäisiä työtehtäviä.

Digitalisaatio ei välttämättä helpota tai yhtenäistä työpäivän kulkua, vaan tekee siitä pätkittäistä ja sirpaleista, vaikkakin itse työ tehdään ajasta ja paikasta riippumatta.

Minna Korhonen ja Tuomas Parhiala kokosivat opinnäytetyössään keinoja Lapin pk-yrittäjille työuupumuksen ennaltaehkäisemiseen ja tunnistamiseen.

Oman tilanteensa tunnistaminen ja hyväksyminen on ensimmäinen askel työuupumuksen pysäyttämisessä ja siitä toipumisessa. Hyvä fyysisen kunnon ylläpito vähentää työn aiheuttamaan kuormitusta ja edesauttaa palautumista.

Digitalisaatio sinänsä nähdään hyödylliseksi edellyttäen, että uuden teknologian myös hallitsee. Stressiä se aiheuttaa toimimattomuudellaan.

Yrittäjä koettaa selviytyä yksin ja tekee entistä enemmän töitä iltaisin ja viikonloppuisin. Suomen Yrittäjien tiedotus, julkaisutoiminta, koulutukset ja tapahtumat edesauttaisivat yrittäjien verkostoitumista ja vertaistuen saamista.

Uupumisen ja varhaisten stressioireiden ennaltaehkäisyyn Minna Korhonen ja Tuomas Parhiala suosittelevat ryhmäytymistä ja verkostoitumista alueen muiden yrittäjien kanssa ja osallistumista yhteisiin tapahtumiin. Nopeasti muuttuvan yhteiskunnan mukana pysyminen vaatii ennakkoluulotonta asennetta uuteen oppimiseen.Stressi uutiskuva.jpg