kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / DEKRA ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen
9.12.2019 7:00

DEKRA ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen

DEKRA Industrial Oy:n ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat sopineet kumppanuudesta ja yhteistyöstä, joka tukee kummankin organisaation strategisia ja operatiivisia kehittämistavoitteita.


DEKRA Industrial Oy tekee teknisiä tarkastuksia, testauksia, arviointeja ja sertifiointeja teollisuuden eri alueilla. DEKRA on kolmanneksi suurin tarkastus– ja testausyhtiö maailmassa.

Sopimusosapuolten yhteinen tahtotila on vahvistaa teollisuuden ratkaisuihin liittyvää kärkiosaamista erityisesti materiaalien elinkaari- ja vaurioanalyyseihin ja ennakoivaan kunnossapitoon liittyen.

Yhteistyö kohdentuu rikkovaan ja rikkomattomaan aineenkoetukseen sekä painelaitteisiin (NDT, DT ja PL) ja ennakoivaan kunnossapitoon ja kunnonvalvontaan liittyvien ratkaisujen ja menettelytapojen kehittämiseen.

Kumppanuuden tarkoituksena on molempien osapuolien osaamisen kehittäminen. Siihen kuuluvat tiedonvaihto ja asiantuntijayhteistyö tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa, tutkimukset ja selvitykset sekä kehittämisympäristöjen hyödyntäminen.

Yhteistyö heijastuu myös kone- ja kunnossapitotekniikan ja kaivostekniikan koulutusten sisältöjen kehittämiseen ja asiantuntijayhteistyöhön koulutusten toteuttamisessa. Opiskelijoiden työharjoittelut, opinnäytetyöt ja työllistyminen on myös kirjattu sopimuksessa kehittämiskohteiksi.

Yhteistyötä koordinoivat projekti-insinööri Heidi Kalliosalo Lapin AMKilta ja tarkastusinsinööri Tiina Vakkala DEKRA Industrial Oy:stä. Yhteyshenkilöt laativat kumppanuussopimuksen liitteeksi toimenpidesuunnitelman, jossa kuvataan toimenpiteet tarkemmin. Toimenpidesuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain joulukuun loppuun mennessä.Rissanen ja Andersson

Toimitusjohtaja Matti Andersson ja rehtori Riitta Rissanen allekirjoittivat sopimuksen Kemissä 4.12.