kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Chatbotin avulla voidaan lisätä lajittelumotivaatiota
1.7.2021 10:00

Chatbotin avulla voidaan lisätä lajittelumotivaatiota

Kierrätys ja ihmisten motivointi jätteiden lajitteluun on haaste, johon voidaan löytää apua chatboteista. Jatkuvasti kehittyvät virtuaalisten agenttien keskustelupolut avaavat mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen räätälöidyn vuorovaikutuksen avulla.


Napapiirin Residuum Oy:n toimeksiannosta tehtiin opinnäytetyö, jonka tarkoituksena oli selvittää, millaisella vuorovaikutuksella chatbot voi kannustaa ihmisiä jätteiden lajitteluun.

Lajittelumotivaatiota voidaan kasvattaa vaikuttamalla ihmisten erilaisiin motivaatiolähteisiin. Esimerkiksi tieto siitä, kuinka lajittelu vaikuttaa jätehuollon kustannuksiin tai mitä ympäristöhyötyjä saavutetaan, motivoivat ihmisiä lajittelemaan. Chatbot voi räätälöidyillä keskustelupoluilla jakaa asiakkaalle asianmukaista tietoa.

Kierrätys on osa jätehuollon toimintaympäristöä, ja kunnallisten jätelaitosten tulee toiminnallaan pyrkiä edistämään lajittelua. Tieto lajittelumotivaatiota tukevista tekijöistä auttaa jätehuollon toimijoita edistämään asiaansa. Chatbot-teknologia, yhdistettynä asiantuntijatietoon ja tuoreeseen tutkimustietoon mahdollistaa tavoitteiden asettamisen chatbottien vuorovaikutukselle. Jätealalla chatbotit ovat vielä melko kehittymättömiä mutta eri tietolähteistä yhdistetyllä vuorovaikutussuunnitelmalla voidaan pyrkiä systemaattisesti vaikuttamaan ihmisten lajittelumotivaatioon.

Chatbotin vuorovaikutussuunnitelma


Opinnäytetyön lopputuotoksena syntyi chatbotin vuorovaikutussuunnitelma eli kysymys–vastaus–kysymys-käsikirjoitus. Suunnitelmassa hyödynnettiin tietoperustasta esiin nousseita lajittelukäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten sosiaalisia normeja ja taloudellisia kannustimia. Lisäksi chatbotille toivottu viihdyttävä persoonallisuus sekä sosiaalisuus näkyivät humoristisen botin vuorovaikutuksessa.

Kysymykset chatbotille saatiin Napapiirin Residuum Oy:n asiakaspalvelun sähköpostiviesteistä. Chatbotin vastauksissa näkyy myös asiantuntijoiden tietämys työpajassa kerätyn asiantuntijatiedon muodossa.

Napapiirin Residuum Oy kaipasi tietoa siitä, mitä chatbotin rooliin kuuluu. Vuorovaikutussuunnitelma asettaa chatbotin ja asiakkaan väliselle kommunikaatiolle tavoitteet. Chatbotin on tarkoitus palvella asiakkaita kolmella eri osaamisalueella:

  • jätteiden lajittelu
  • jätehuollon järjestäminen
  • jätemaksut


- Keskustelupoluissa on hyvin huomioitu asiakkaiden tiedontarve aihealueittain, ja vuorovaikutussuunnitelma antaa meille tietoa siitä, millaisia neuvontamateriaaleja chatbotin vuorovaikutuksen tueksi tarvitaan, kertoo tiedottaja, Ella Tikkala, Napapiirin Residuum Oy.

Johtopäätökset


Tulosten mukaan asiakkaita kiinnostavat lajitteluohjeiden lisäksi esimerkiksi kompostoinnilla saavutettavat taloudelliset säästöt ja lajittelun ympäristöhyödyt. Lajittelu ei ole irrallista jätehuollon muista osa-alueista. Lajittelumotivaatio tuleekin nähdä kokonaisvaltaisena osana jätehuoltoa. Lajittelumotivaatiota voidaan tukea kertomalla ihmisille jätehuollon vaihtoehdoista, ohjeista, lajittelun hyödyistä ja alueellisista kierrätyssaavutuksista. Chatbotin dialogisuunnittelun avulla voidaan tuottaa vastauksia, joilla tavoitellaan parempaa lajittelumotivaatiota.

Lisätietoja

Hanna Granroth
p. 0207 120 239
hanna.granroth@residuum.fi

Kuva: Napapiirin Residuum OyNapapiirin residuumin kuvituskuva