kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / CLT-levyjen soveltuvuutta testataan pehmeiden maiden puunkorjuussa
Uutiset
18.1.2021 14:00

CLT-levyjen soveltuvuutta testataan pehmeiden maiden puunkorjuussa

Juuri käynnistyneessä hankkeessa tutkitaan CLT-levyjen (Cross Laminated Timber) hyödynnettävyyttä pehmeiden maiden puunkorjuussa. Samalla edistetään kiertotaloutta.


EU-lippu, vipuvoimaa-logo ja ely-logo vierekkäin.

Ilmastonmuutoksen seurauksena leudommat talvet pidentävät kelirikkoaikoja entisestään. Tämä aiheuttaa haasteita erityisesti turvemailla tapahtuvaan puun korjuuseen, mutta myös muissa hakkuukohteissa. Tarvitaan uusia ratkaisuja sekä leimikoiden, puun korjuun ja korjuukalustonsuunnitteluun että maaperän vahvistamiseen eri menetelmin.

Hankkeen tavoitteena on turvata puunkorjuun toimintaedellytyksiä, kehittää massiivipuisia infrasovelluksia ja edistää kiertotaloutta.

Väliaikainen ajoväylä massiivipuulevyillä

CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa (CLT Access Matting) -hankkeessa testataan CLT-levyjen soveltuvuutta parantamaan pehmeiden kohteiden maaperän kantavuutta ja tilapäisinä siltaratkaisuina esimerkiksi ojien ylityksiin. Hankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla edistetään ympärivuotista puunkorjuuta, suojataan maan pintaa mahdollisilta korjuuvaurioilta, lyhennetään metsäkuljetusmatkoja ja siten parannetaan puunkorjuun energiatehokkuutta.

Osa testattavista CLT-levyistä valmistetaan tuotestandardin mukaisen puutavaran sijaan sahateollisuuden sivuvirroista ja samalla saadaan tietoa mahdollisuudesta lisätä materiaalitehokkuutta ja kannattavuutta levyjen valmistuksessa.

Hankkeessa myös kartoitetaan potentiaaliset testauskohteet, tehdään kannattavuus- ja lujuuslaskelmia, valmistetaan levyjen prototyypit, suoritetaan maastotestauksia ja järjestetään demonstraatioita, missä tuloksia esitellään maastossa. Hankkeessa kerätään tietoperusta CLT-levyjen ominaisuuksista maan kantavuuden parantamisessa erilaisissa olosuhteissa.


Hankeinfo

Hankkeen nimi: CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa (CLT Access Matting)

Lapin ammattikorkeakoulu päätoteuttajana vastaa hankkeen hallinnoista. Hankkeen osatoteuttajina ovat Suomen Metsäkeskus, Kemin Digipolis Oy ja Luonnonvarakeskus. Lisäksi hankkeessa ovat mukana joko suoraan tai välillisesti mm. CLT-levyjen valmistajat, metsäteollisuuden yritykset, metsäpalveluyritykset, puunkorjuuyritykset, oppilaitokset, puutuoteteollisuus ja maanrakennus- ja kaivosteollisuus.

Hankeaika: 1.10.2020-31.8.2023

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta. Budjetti on 482 418 €, josta EU- ja valtionrahoituksen osuus on 385 934 €.


Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Anne Saloniemi
Lapin ammattikorkeakoulu
Puh. 044 478 0265
anne.saloniemi(a)lapinamk.fi

Tytti Ahoranta

Kemin Digipolis Oy
Puh. 040 504 2257
tytti.ahoranta(a)digipolis.fiMaastotesti Harri Lindeman LUKE.JPG

Kuva: Harri Lindeman (LUKE)