kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Bio- ja kiertotalous ammattikorkeakoulun koulutusvalikoimiin
19.4.2018 8:00

Bio- ja kiertotalous ammattikorkeakoulun koulutusvalikoimiin

Kiivaasti kehittyvä bio- ja kiertotalous on tärkeä Pohjois-Suomen työllisyyskehityksen kannalta. Vaarana on, että kehittyvät toimialat eivät löydä riittävästi asiantuntijoita.


Kiertotalous tarjoaa Sitran varovaisen arvion mukaan kolmen miljardin euron vuotuisen arvopotentiaalin vuoteen 2030 mennessä. Kiivaan kehittämistyön volyymista Pohjois-Suomessa kertoo jotain, että yksin Lapin ammattikorkeakoulussa on käynnissä yli 40 kiertotalouteen liittyvää tutkimus- ja kehittämishanketta.

Kun mukaan otetaan biotalous ja cleantech-ratkaisut, ja kun mahdollisuudet hyödynnetään oikein, voi Suomeen syntyä yli 40 000 uutta työpaikkaa seuraavan reilun 10 vuoden aikana.

Mahdollisuus on merkittävä myös Pohjois-Suomen työllisyyden kannalta. On vaarana, että sopivia osaajia ei löydy, jos työn ja saatavilla olevien tekijöiden määrä ja osaaminen eivät kohtaa. Tästä syystä ammattikorkeakoulun tekniikan ja luonnonvarojen aloilla alkaa ensi syksynä uusia tapoja opiskella bio- ja kiertotaloutta.

 

Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus insinööreille ja metsätalousinsinööreille

Muuntokoulutuksen ideana on tarjota kone-, maanmittaus-, rakennus- ja sähköinsinööreille ja metsätalousinsinööreille suuntautua uudelleen. Opiskeluedellytykset täyttyvät myös vastaavalla opistoinsinöörin ja DI-tutkinnolla.

Muuntokoulutukseen voivat hakea myös ne, joilla on suoritettuna insinöörikoulutusohjelmista vähintään 120 opintopistettä.

Opetus ja opiskelu on suunniteltu sitä silmällä pitäen, että osallistujat ovat työssäkäyviä. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

Uramahdollisuuksia on muun muassa kemiallisen puunjalostuksen, mekaanisen puunjalostuksen, sahateollisuuden ja prosessiteollisuuden sekä näiden urakoitsijoiden palveluksessa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnossapidon yrityksissä ja laitevalmistajien palveluksessa.

Koulutuksen verkkosivu

 

Biotalouden erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus on suunniteltu niille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla yrityksissä neuvonta- tai edistämistehtävissä, opettajina, tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa.

Biotalouden erikoistumiskoulutus pohjaa 8 ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston yhteiseen suunnitteluun, ja koulutuksen järjestävät Lapin ja Oulun ammattikorkeakoulut yhdessä. Opintojen laajuus on 30 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa työn ohessa. Koska koulutus ei tähtää tutkintoon, on se osallistujille maksullinen. Opiskelumaksu on 900 euroa.

Koulutuksen verkkosivu

 

Kiertotalous osaksi kaikkia insinööriopintoja

Kiertotalouden opinnot tulevat ensi syksystä alkaen entistä systemaattisemmalla tavalla osaksi kaikkien Lapin AMKissa käynnistyvien insinöörikoulutusten sisältöä. Kiertotalousnäkökulma on opinnoissa läpileikkaavana teemana, mutta mukaan tulee myös erillisiä opintojaksoja osaksi kone-, maanmittaus-, rakennus-, sähkö- ja tietotekniikan insinööriopintoja. Opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan kiertotalousopintoja voi sisällyttää insinööritutkintoon jopa 60 opintopisteen edestä, mikä olisi neljännes koko insinööritutkinnosta.

Jokaisella valmistuvalla insinöörillä, metsätalousinsinöörillä ja agrologilla on siten alaansa liittyvää kiertotalouden osaamista vietäväksi alueemme elinkeinoelämän kehittämiseen.

Lisätietoja: lehtori Mari-Selina Kantanen, p. 050 461 2364 ja opetuspäällikkö Kenneth Karlsson, p. 040 726 6871

Lähdelinkkejä

Näin kiertotalous syntyy Suomessa. Sitra
Kierrolla kärkeen. Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025. Sitra
Biotalous ja puhtaat ratkaisut. Sipilän hallitusohjelman 2025 tavoite
Lapin ammattikorkeakoulussa käynnissä olevat hankkeet. Lapin AMKKiertotalous tekniikka.jpg