kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Avoin AMK kiinnostaa aiempaa useampia
26.2.2014 11:00

Avoin AMK kiinnostaa aiempaa useampia

Avoin ammattikorkeakoulu antaa kaikille pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta mahdollisuuden tutustua AMK-opiskeluun, kehittää työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä suorittaa opintoja myöhemmin suoritettavaa tutkintoa varten. Opiskelijamäärät nousivat viime vuonna kummassakin Lapin AMKin taustalla olleessa ammattikorkeassa.Avoimessa AMKissa voi opiskella AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja. 

Vuoden 2013 aikana oli KTAMKissa avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelijoita 137 ja opintopisteitä kertyi 1381. Samana vuonna  RAMKin avoin ammattikorkeakoulu tavoitti 135 opiskelijaa ja opintopisteitä suoritettiin yhteensä 1862 op. Luvut eivät sisällä RAMKin ja TOKEMin opiskelijoiden suorituksia avoimen AMKin opintojaksoilla.

Opintopisteiden jakautuminen koulutusaloittain KTAMKissa:

- Luonnontieteiden ala (Tietojenkäsittely) 103 opintopistettä
- Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala 537 opintopistettä
- Tekniikan ja liikenteen ala 464 opintopistettä
- Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala 277 opintopistettä

Opintopisteiden jakautuminen koulutusaloittain RAMKissa:

- Luonnonvara- ja ympäristöala 93 opintopistettä
- Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 127 opintopistettä
- Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 623 opintopistettä
- Tekniikan ja liikenteen ala 764 opintopistettä
- Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 255 opintopistettä

Vuoden 2013 tulos oli erittäin hyvä ja asetetut opintopistemäärätavoitteet ylitettiin reilusti. Tutkinto-opiskelijoiden suorittamien opintopisteiden määrä jatkoi sekin nousuaan.

Avoimen erillisopintojaksoina toteutettiin Rovaniemellä Insinööriopintoihin valmentava matematiikka ja Kemissä matematiikan preppauskurssi. RAMKin avoimen organisoimana, Kemi-Tornion avoimen AMKin kanssa yhteistyössä järjestettiin Kaivosalan opintokokonaisuus 20op, josta vuonna 2013 Kemi-Tornion AMK järjesti Kaivannaisalan perusteet 3 op ja Prosessit ja laitteet 3 op sekä RAMK Kaivossuunnittelu 5 op. Kaivos-suunnittelu 5 op – opintojakson suoritukset kirjautuvat vuodelle 2014, koska opintojakso päättyi vuoden vaihteessa eikä suorituksia voitu kirjata v.2013 pisteisiin. Kaivosalan opintokokonaisuuden 20 op loput opintojaksoista järjestetään keväällä vuoden 2014 puolella. Lisäksi avoimen opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa opintoja tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä.

Lapin AMKin avoimen organisoituminen on työn alla. Alkuvuodesta avointa työllistää yhteisistä käytänteistä sopiminen, prosessien päivittäminen ja materiaalin tuottaminen.

Uuden rahoituslain myötä avoimen ammattikorkeakoulun kautta kertyneiden opintopisteiden merkitys kasvaa ja yhteistyö alojen kanssa korostuu.

Syksyllä 2014 avoimen ammattikorkeakoulun kautta hakevat eivät ole enää mukana yhteishaussa, vaan ammattikorkeakoulut voivat järjestää erillishaun joustavasti avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 op suoritettujen opintojen perusteella. Tämä valintaperustesuosituksiin tehty muutos sujuvoittaa avoimen kautta tutkintoon pääsyä ja joustavoittaa opiskelijoiden opintopolkua.

Lue lisää Avoimesta AMKista: www.lapinamk.fi/avoinamk
Avoin amk