kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Avoimen dialogin hoitomallin toteuttaminen etäyhteyden välityksellä
Uutiset
17.5.2024 12:00

Avoimen dialogin hoitomallin toteuttaminen etäyhteyden välityksellä

Digitaaliset terveyspalvelut ja terveyden edistäminen (YAMK) tutkinnon opiskelijat Satu Kujansuu, Riikka Schroderus ja Terhi Takalahti tutkivat opinnäytetyössään Lapin hyvinvointialueen mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon vastuualueen työntekijöiden kokemuksia avoimen dialogin hoitomallin toteuttamisesta etäyhteyden välityksellä.


Pitkään Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä mielenterveysongelmien hoidossa käytettyä avoimen dialogin hoitomallia alettiin toteuttamaan vuonna 2020 osittain etäyhteyden välityksellä COVID-19 pandemian vuoksi. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia avoimen dialogin hoitomallin toteuttamista etäyhteyden välityksellä.

Tavoitteena oli, että Lapin hyvinvointialueen, mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon vastuualueen organisaatio voi hyödyntää opinnäytetyön tutkimustuloksia omassa kehittämistyössään. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, toteutuuko avoimen dialogin hoitomallin periaatteet etäyhteyden välityksellä. Lisäksi tutkittiin mitkä ovat etäyhteyden välityksellä toteutettavan avoimen dialogin hoitomallin edut ja haasteet työntekijöille. Aineisto kerättiin verkkokyselylomakkeella ja fokusryhmähaastattelulla mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon vastuualueen työntekijöiltä.

Etäyhteyden käyttö haastaa niin avoimen dialogin hoitomallin periaatteiden toteutumista kuin työntekijöitä


Tutkimuksen tulosten perusteella työntekijät kokivat, että kaikkia avoimen dialogin hoitomallin periaatteita ei voi täysin toteuttaa etäyhteyden välityksellä. Muun muassa akuutit kriisitilanteet eivät sovi etäyhteyden välityksellä toteuttavaksi, vaan vaativat asiakkaan ja työntekijän paikallaoloa. Periaatteista jatkuvuus ja joustavuus voivat toteutua etäyhteyden välityksellä, mutta esimerkiksi epävarmuuden sietäminen tulee haastetuksi. Kun avoimen dialogin hoitomallia toteutetaan etäyhteyden välityksellä, siitä aiheutuu työntekijälle etuja ja haasteita. Keskeisimmät edut työntekijälle ovat muun muassa eri tahojen välisen yhteistyön vaivattomuus ja vuorovaikutuksen sujuvuus. Haasteita puolestaan ovat laitteiden toimimattomuus, perehdytyksen puute, asiakkaan kokonaisvaltaisen havainnoinnin vaikeus sekä työntekijän kuormitus ja erilaiset pelot.

Etäyhteyden välityksellä työskentelyn edut ja haasteet työntekijöille tuovat uusia näkökulmia digitaalisten palveluiden kehittämiseen

Muuttuvat työelämän haasteet ja koko ajan lisääntyvä digitalisaatio vaativat jatkuvaa kehittämistä. Lapin hyvinvointialue voi hyödyntää tutkimuksen tuloksia monipuolisesti oman toimintansa kehittämisessä, erityisesti digitaalisissa palveluissa. Myös muut organisaatiot, jotka tuottavat psykiatrisia palveluita ja kehittävät etäyhteyden välityksellä toteutettavaa hoitoa sekä digitaalisia palveluita, voivat hyödyntää opinnäytetyöstä saatuja tuloksia. Erityisesti tutkimuksessa esiin nousseet etäyhteyden välityksellä työskentelyn edut ja haasteet työntekijöille tuovat uusia näkökulmia palveluiden kehittämiseen.

LisätietojaSatu Kujansuu, satu.kujansuu(at)pohde.fi
Riikka Schroderus, riikka.schroderus(at)pohde.fi
Terhi Takalahti, terhi.piippo(at)gmail.com
kuvituskuva

Kuvituskuva Pixabaystä: Tung Lam AI generated picture