kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Autenttisesta johtajuudesta merkityksellisyyttä johtajan työhön
13.10.2023 14:00

Autenttisesta johtajuudesta merkityksellisyyttä johtajan työhön

Autenttisen johtajuuden kompentensseilla ja työn merkityksellisyyden kokemuksella näyttäisi olevan yhteistä perustaa. Keskittymällä vahvistamaan työn merkityksellisyyden kokemuksen lähteinä olevia tekijöitä, voidaan mahdollisesti edesauttaa autenttisen johtajuuden toteutumista.


Autenttisen johtajuuden piirteiden ja työn merkityksellisyyden kokemuksen yhteyttä on tutkinut Susanna Bruun tradenomin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluneessa opinnäytetyössään.

Viimeaikaiset globaalit kriisit ovat luoneet entistä suuremman tarpeen positiivisille johtamisen tavoille. Autenttinen johtajuus on yksi positiivisen johtamisen suuntauksista, joka yhtäältä perustuu ja toisaalta edistää myönteisiä psykologisia valmiuksia ja positiivista eettistä ilmapiiriä. Autenttisen johtamisen avulla voidaan palauttaa toivoa ja luottamusta työntekijöiden arkeen sekä auttaa yrityksiä ja organisaatioita säilyttämään tuottavuutensa suurien muutosten keskellä.

Autenttisen johtajuuden piirteiden ja työn merkityksellisyyden synergia

Tutkimuksen mukaan samat tekijät voivat sekä ilmentää johtajuuden autenttisuutta että toimia johtajan työssään kokeman merkityksellisyyden lähteinä. Autenttisen johtajuuden kompetensseja kehittämällä voidaan lisätä työn merkityksellisyyden tunnetta ja toisaalta lisääntynyt merkityksellisyyden kokemus voi edistää autenttisen johtajuuden ilmentymistä.

Autenttisen johtajuuden piirteet ovat kompetensseja, joita voidaan kehittää

Autenttista johtamista ilmentävät piirteet voidaan nähdä kompetensseina, koska niihin voidaan vaikuttaa ja niitä pystytään kehittämään. Kompetenssit voidaan jaotella intra- ja interpersoonallisiin, joissa intrapersoonalliset liittyvät johtajaan itseensä ja interpersoonalliset vuorovaikutukseen muiden kanssa. Tällainen jaottelu auttaa ymmärtämään kompetenssien luonnetta ja kohdistamaan kehittämisen tarvetta tarkemmin. Autenttisen johtajuuden intrapersoonallisia kompetensseja ovat itsetuntemus, eettinen sääntely ja itsesäätely. Interpersoonallisia kompetensseja puolestaan ovat läpinäkyvyys ja tasapainoinen tiedonkäsittely.

Tutkimusaineistona käytettiin valmista aineistoa. Lapin ammattikorkeakoulun VASTA- hankkeessa järjestettiin muutosjohtamisvalmennus, jonka osallistujat kirjoittivat osana valmennusta henkilökohtaisia reflektiotehtäviä. Osallistujat olivat Lapin naisvaltaisilla matkailu- ja palvelualoilla operatiivisissa ja vastuullisissa tehtävissä toimivia esihenkilöitä ja yrittäjiä. Työn toteuttanut Susanna Bruun valmistuu syksyllä 2023 Lapin ammattikorkeakoulun digiajan palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmasta YAMK tradenomiksi.

Lisätietoja:
Susanna Bruun, p. 040 5732236, susanna.bruun(at)gmail.comIhmisiä töissä tietokoneiden äärellä