kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Arvio MTI:sta – Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti tunnetaan, mutta oppilaitosten yhteistyön hyödyt vielä vähäisiä
2.11.2016 14:00

Arvio MTI:sta – Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti tunnetaan, mutta oppilaitosten yhteistyön hyödyt vielä vähäisiä

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) vaikuttavuuden arviointiraportti on julkaistu.


Arviointi kohdistui MTI:n toiminnan vaikuttavuuteen ja lähtökohtina olivat MTI:n strategia ja visio.

Raportissa painotetaan yhteistyötä, verkostoja ja saavutettuja tuloksia. MTI koetaan luotettavana, osaavana ja aktiivisena tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta-toimijana. Arviointihaastatteluissa MTI:lta toivottiin enemmän TKI-toimintaa, jossa yhdistyisi vahva tutkimuksellinen ja teoreettinen pohja. Haastatteluissa tuotiin esille myös toive vastata nopeasti muuttuviin Lapin matkailualan osaamis- ja kehittämistarpeisiin. Lisäksi kansainvälisten kontaktien ja hankehakujen hyödyntäminen nähdään tärkeänä kehittämiskohteena.

Kolmen oppilaitoksen verkostoitumisessa ja yhteistyössä on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Oppilaitokset näyttäytyvät MTI:ssa erillisinä, eivätkä oppilaitosten yhteistyömuodot ole selkeitä. Ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyö on kiinteämpää, kun taas toinen aste jää monilla koulutuksen ja tutkimuksen alueilla yhteistyön ulkopuolelle, vaikka sen henkilöstössä on monipuolista osaamista.

Koulutuksen osalta yhteistyön tiivistäminen näkyy ristiinvalittavissa opinnoissa. Ristiinvalitseminen näyttäisi olevan yleisintä ammattikorkeakouluopiskelijoilla.

Arvioinnin kohteena toimivat erityisesti MTI:n strategiset vaikuttavuustavoitteet koulutukselle ja tutkimukselle. Vaikuttavuutta tarkasteltiin kykynä saavuttaa MTI:n strategiaan perustuvat tavoitteet. Vaikuttavuus todennetaan toimintoina, joita ovat esimerkiksi kolmen oppilaitoksen koulutustehtävät, Lapin matkailua uudistava tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja palvelutoiminta, alan kehittämistä tukeva tutkimus sekä MTI:n rooli Lapin matkailun kehittämisessä.

Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmä asetti arviointiryhmän arvioimaan Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) toiminnan nykyistä vaihetta ja antamaan esityksensä MTI:n tulevasta kehittämisestä. Arviointiryhmän muodostivat professori Timo Aarrevaara (Lapin yliopisto), laatukoordinaattori Pertti Heikkilä (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä), laatupäällikkö Hannele Keränen (Lapin ammattikorkeakoulu), tutkimus- ja kehittämisjohtaja Eero Pekkarinen (Lapin ammattikorkeakoulu) sekä arviointiryhmän avustajana suunnittelija Kirsi Saloniemi (Lapin ammattikorkeakoulu).

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on muodostettu vuonna 2009 ja siihen kuuluvat Lapin matkailuopisto, Lapin ammattikorkeakoulun matkailupalveluiden osaamisala sekä Lapin yliopiston matkailututkimuksen oppiaine. MTI on matkailualan suurin asiantuntijaorganisaatio Lapissa.

Toteutettu arvio perustui MTI:n strategiaan ja visioon.

Verkkojulkaisu on luettavissa Lauda-tietokannassa:
Ristiinvalintoja ja monialaista yhteistyötä : Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin vaikuttavuuden arviointiraportti

Lisätietoja:

Professori Timo Aarrevaara
timo.aarrevaara(at)ulapland.fi
040 484 4267

 

LUC/Viestintä/J-EKMTI logo ja syyskuva.JPG