kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Arktisen aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuudet selvityksen alle
30.9.2015 14:00

Arktisen aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuudet selvityksen alle

Kiinnostus aurinkoenergian hyödyntämiseen on luonut tarpeen selvittää sen mahdollisuudet myös arktisella alueella. Perinteisesti on oletettu, että pohjoisen olosuhteet ovat epäsuotuisat aurinkoenergian järkevään tuotantoon.


Arktisilla alueilla auringon säteilyn intensiteetti vaihtelee eri kuukausina huomattavasti enemmän kuin eteläisemmissä olosuhteissa. Myös lumisade tuo omat haasteensa aurinkoenergian tuotantoon.

Lapin ammattikorkeakoulu käynnistää selvitystyön, jonka tarkoituksena on tutkia aurinkoenergian hyödyntämisen edellytyksiä arktisella alueella. Tavoitteena on luoda kuva siitä, mitkä nykyiset teknologiat toimivat parhaiten näissä olosuhteissa ja kerätä käyttäjäkokemuksia olemassa olevista aurinkosähköä tuottavista ratkaisuista.

Hankkeessa julkaistaan Arktinen aurinkovoimala -opas, jossa esitetään hyvien käytäntöjen ja käyttökokemusten lisäksi tietoa lainsäädännöstä, standardeista ja määräyksistä sekä tuotannon että materiaalien osalta ja arktisiin olosuhteisiin parhaiten soveltuvista aurinkosähkön tuotantotekniikoista, -materiaaleista ja -ratkaisuista. Lisäksi opas tulee tarjoamaan perustietoa aurinkoenergian tuottamiseen käytettävien tekniikoiden toimintaperiaatteista.

Lisäksi hankkeessa on tarkoitus esittää kerätyn tiedon pohjalta arktinen aurinkovoimalakonsepti, joka hyödyntää arktisiin olosuhteisiin parhaiten soveltuvia käytäntöjä sekä tekniikkaa.

Selvitystyöstä ja sen tuloksista hyötyvät arktisella alueella sijaitsevat yritykset, yksityiset ihmiset ja organisaatiot. Hanke tukee myös Lapin ammattikorkeakoulun omaa osaamista ja vahvistaa opetuksen ja TKI-toiminnan yhteistyötä.

Arktisen aurinkoenergian hyödyntämisedellytykset -hanke valmistuu ensi vuoden huhtikuussa. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta.

Lisätietoja: projektipäällikkö Mikko Rintala, mikko.rintalasähköposti.jpg, p. 050 461 2374aurinkoenergia