kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Arjen turvallisuudesta kattava julkaisu
16.11.2018 10:00

Arjen turvallisuudesta kattava julkaisu

Arjen turva tarkoittaa osallisuutta, luotettavia palveluja ja elinkeinojen vakautta. Myös kansainvälisyys leimaa lappilaista arkea. Matkailun ja kansainvälisen teollisuuden lisäksi Lapilla on kolme rajanaapuria.


Arjen turvaa Lapissa teos avaa turvan käsitettä kaikessa laajuudessaan ja kokoaa siihen liittyviä näkökulmia ja kehittämisteemoja.

Lapin ammattikorkeakoulun vararehtori Reijo Tolpin mukaan Lapissa arjen turvaan kohdistuu erityisiä haasteita: viranomaispalvelut saattavat sijaita kaukana asuinpaikasta ja omatoiminen riskienhallinta on paljon tärkeämpää kuin tiheämmin asutuilla alueilla.

”Konkreettisten tapausten avulla voimme päästä ymmärrykseen siitä, mitä arjen turva kaikessa laajuudessaan on”, hän kirjoittaa esipuheessa.

Arjen turva on myös kuntien toiminnan ytimessä ja sen onnistumiset ja epäonnistumiset näkyvät suoraan paitsi kuntalaisten hyvinvoinnissa myös kuntataloudessa.

Lappilainen arjen turvan toimintamalli palkittiin jo vuonna 2013 Euroopan parhaana alueellisena toimintamallina (EPSA2013) haettaessa ratkaisuja Euroopan taloudellisen kriisin selättämiseen.

Turvallisuusosaaminen on yksi Lapin ammattikorkeakoulun strategian kärjistä, ja siihen liittyvää osaamista on systemaattisesti lisätty viime vuosina. Niinpä kirjoittajat ovat suurimmaksi osaksi ammattikorkeakoulun omia asiantuntijoita. Turvallisuusteema on nivottu kiinteästi myös eri alojen opetukseen ja opinto-ohjaukseen.

Kirjassa esitellään sekä tapausesimerkkejä, tietoiskuja että taustaa arjen turvan teemasta. Julkaisun on toimittanut projektipäällikkö Niko Niemisalo.

Teos on luettavissa ja ladattavissa maksuttomasti ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Arjen turvaa Lapissa kansi.JPGArjen turvaa Lapissa uutiskuva.JPG