kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Arene ry: AMKien TKI-rahoitusta on vahvistettava
23.8.2017 12:00

Arene ry: AMKien TKI-rahoitusta on vahvistettava

AMKeissa tehtävä TKI vahvistaa alueita ja työllisyyttä. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. vetoaakin maan hallitukseen, jotta ammattikorkeakouluille osoitetaan TKI-rahoitusta.


Arene kertoo kannanotossaan vahvana kantanaan, että budjettiriihessä ja valtiovarainministeriön talousarviossa 2018-2020 tulee panostaa ammattikorkeakoulujen käytännönläheiseen soveltavaan tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan.

Ammattikorkeakoulut ovat sopeuttaneet toimintaansa merkittävästi viime vuosien aikana ja kehittäneet rohkeasti työ- ja elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoimintaa. TKI-toiminta tuo uutta osaamista ja työelämäyhteyksiä myös opetukseen.

Kansainväliset vertailut osoittavat, että Suomi on jäämässä jälkeen sekä nuorten että työikäisen väestön osaamisessa ja koulutustasossa. Suomi tarvitsee kasvua tukevaa uutta osaamista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan perustuvaa hyvinvointia.

Arene esittää hallituksen syksyn budjettiriiheen:

1. Ammattikorkeakoulujen työ- ja elinkeinoelämää tukevan soveltavan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen panostetaan uusia resursseja 50 milj. euroa vuosina 2018–2020

Perusteluna tälle yhdistys toteaa, että Suomi tarvitsee uusia panoksia ammattikorkeakoulujen TKI-osaamisen hyödyntämiseen eurooppalaisten mallin mukaisesti. Kansalliset rahoitusinstrumentit ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan ovat Suomessa olemattomat. Soveltavaan tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan suunnattu rahoitus vahvistaisi erityisesti ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja innovaatiotoimintaa.

2. Korkeakoulutettujen muuntokoulutukseen ja korkean osaamisen uudistamiseen kohdennetaan uusia resursseja 2018-2020
Ammattikorkeakouluilla on kattavasti kokemusta joustavista, alueellisista ja kansallisista toimintamalleista korkeakoulutettujen muuntokoulutuksessa. Myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työelämäläheinen koulutus luo ketterästi uutta osaamista ja työllistää.

3. Ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen osoitetaan lisäpanoksia 25 milj. + 25 milj. vuosina 2018–2019

Ammattikorkeakouluja pääomitettaisiin yhteensä 74 milj. euroa 2018–2019. Pääomitus toteutetaan vastikkeellisena valtion pääomasijoituksena yliopistojen pääomittamisen mallin mukaan. Rahankeräyksen avaaminen ammattikorkeakouluille mahdollisti valtion pääomien vastikkeellisuuden. Valtion pääomitus ei kuitenkaan korvaa ammattikorkeakoulujen riittävää ja vakaata perusrahoitusta.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet yhdistyksen puolesta puheenjohtaja Tapio Varmola ja toiminnanjohtaja Riitta Rissanen.Arene