kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Arctic Connectin ja ammattikorkeakoulun yhteistyö kehittää digitaalisia ratkaisuja ikääntyville hyvinvointialueilla
27.2.2023 10:00

Arctic Connectin ja ammattikorkeakoulun yhteistyö kehittää digitaalisia ratkaisuja ikääntyville hyvinvointialueilla

Arctic Connectin ja Lapin ammattikorkeakoulun pitkä yhteistyö on luonut kestävää alueellista vaikuttavuutta. Nyt työn alla on löytää ratkaisuja digitaaliseen kokonaiskommunikaatioon.


Arctic Connect on rovaniemeläinen videoneuvottelupalveluihin erikoistunut yritys, joka tekee yhteistyötä eri kuntien kanssa erityisesti Lapissa. Arctic Connect tekee myös videoneuvottelukehitystä, jonka tarkoituksena on tarjota entistä parempia videoneuvotteluratkaisuja asiakkaille. Lapin ammattikorkeakoulu kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan insinöörejä, jotka toimivat digitalisaation ytimessä.  

Lapin ammattikorkeakoulun ja Arctic Connectin välinen yhteistyö on alkanut jo ennen yrityksen perustamista, sillä Arctic Connectin toimitusjohtaja Toni Kurvinen valmistui Lapin ammattikorkeakoulusta vuonna 2006. Yrityksen ja ammattikorkeakoulun tiivis yhteistyö on tuottanut tulosta alueellisesti.  

– Tämä kumppanuussopimus ja se yhteistyö, jota olemme tehneet vuodesta 2006 on loistava esimerkki siitä, mitä on ammattikorkeakoulun ja yrityskumppanin yhteinen aluevaikuttavuus. Voimme jakaa yhteisosaamista ja sitä myötä meille tärkeä kumppani pystyy kasvamaan ja kehittymään. Yhteistyöllä takaamme, että alueelta löytyy jatkossakin osaavaa työvoimaa, kommentoi Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen

Tällä sopimuskaudella yhteistyö painottuu kahdelle osa-alueelle. Tavoitteena on kehittää videoneuvotteluun liittyvää asiantuntemusta ja aloittaa monialainen yhteistyö hyvinvointialueeseen liittyvissä sähköisissä palveluissa sekä etäpalveluiden menettelytapojen kehittämisessä. Painopisteiden lisäksi jatketaan aiemmalla sopimuskaudella kehitettyä InnoToni-innovaatiokilpailua, joka toimii menestyksekkäästi tekniikan puolella. 

Videoneuvottelujen asiantuntemuskehittämisessä kiinnostuksen kohteena on etenkin tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyvä kehittäminen, kuten teköälypohjaisen ohjekirjan luominen kuntalaisten käyttöön.  

– Huomasimme kehittäessämme Virtua, eli Lapissa käytössä olevaa virtuaalista sosiaali- ja terveyspalvelu –keskusta, että keskuksen käytössä on ohjekirja, jota ei ole vielä digitalisoitu. Pohdimme, että digitalisoinnin lisäksi ohjekirjaan voisi luoda tekoälyn, joka voisi tukea ja avustaa sen käyttäjää. Tämän lisäksi olisi tärkeää, että tekoäly mukautuisi käyttäjäkokemuksen mukaan. Yhteistyön avulla opiskelijat tutkia opinnäytetöissään mahdollisia ratkaisuja ohjekirjan luomiseen. Tästä voidaan luoda useamman opinnäytetyön jatkumo ammattikorkeakoulun kanssa, kommentoi Toni Kurvinen.  

Sopimuskauden uutena painopisteenä on monialainen yhteistyö, jonka myötä insinööriopiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijat kehittävät saavutettavia ratkaisuja ikääntyville hyvinvointipysäkkien etäpalveluihin. Jatkossa myös Arctic Connectin Arctic Academy on saatavilla monialaisesti harjoitteluiden yhteydessä muun muassa geronomiopiskelijoille. 

– Monialainen lähestymistapa hyvinvointipysäkin etäpalveluiden kehittämiseen tuo esiin sellaisia näkökulmia, joita muuten ei osattaisi huomioida. Geronomiopiskelijoilla on monipuolinen käsitys ikääntyvien asiakkaiden tarpeista, jotka täytyy huomioida palveluita kehittäessä. Tällaisia tarpeita ovat esimerkiksi esteettömyys, saavutettavuus ja palveluiden käytettävyys, kommentoi osaamispäällikkö Jaana Huovinen.   

Nyt allekirjoitettu sopimus on tällä erää voimassa kolme vuotta. Lisätietoja kumppanuussopimuksesta antavat Arctic Connectin toimitusjohtaja Toni Kurvinen, toni.kurvinen@arctic-connect.com, puh. 040 829 0 897 ja Lapin AMKin osaamispäällikkö Heikki Konttaniemi, heikki.konttaniemi@lapinamk.fi,  puh. 040 161 4521. 

 Naisen käsi vanhan miehen olalla.