kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Apurahoja lappilaisopiskelijoille
26.8.2022 7:00

Apurahoja lappilaisopiskelijoille

Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr myötää apurahoja Lapista kotoisin oleville opiskelijoille.


Apurahat syyslukukauden 2022 ja kevätlukukauden 2023 opintojen rahoittamiseen ovat nyt haettavissa. Säätiö jakaa apurahoja yhteensä enintään 25.000,00 €.

Apurahasta jaetaan enintään 10.000 €:n suuruinen tutkimusapuraha tieteen ja taiteen opiskelijoille. Loput 15.000 € jaetaan opiskelijoille eri summaisina opintoavustuksina.

Säätiön tarkoituksena on Lapin maakunnasta kotoisin olevien nuorten opiskelijoiden ja tutkijoiden opiskelun sekä tutkimuksen ja heidän harjoittamansa tieteen ja taiteen tukeminen ensisijaisesti sosiaalisin perustein myönnettävillä opinto- ja tutkimusapurahoilla.

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset tulee olla perillä viimeistään 30.9.2022. Hakemukseen on liitettävä mukaan kaikki seuraavat selvitykset:

Tutkimusapuraha (enintään 10.000 €):
1. hakijan / hakijatyöryhmän jäsenten virkatodistukset,
2. hakijan / hakijoiden opiskelupaikan läsnäolotodistus,
3. todistus hakijan / hakijoiden viimeksi toimitetusta verotuksesta
4. tutkimuksen ohjaajan vahvistama hyväksytty tutkimussuunnitelma Opintoavustukset:
1. opiskelupaikan antama todistus opintojen aloittamisesta,
2. virkatodistus, josta tulee selvitä hakijan vanhemmat tai huoltajat
3. selvitys hakijan nykyisistä perhesuhteista
4. selvitys tai suunnitelma opintojen rahoittamisesta ko. lukuvuotena,
5. todistus hakijan ja hänen vanhempiensa, huoltajiensa tai puolisonsa viimeksi toimitetusta verotuksesta

Määräajan jälkeen saapuneita tai puutteellisia hakemuksia voidaan jättää käsittelemättä.

Tutkimusapurahaa koskeva hakemus on vapaamuotoinen.

Opintoavustusta koskevan hakemuksen voi täyttää apurahahakulomakkeelle, joka on saatavilla https://lintulansaatio.fi  tai laatia vapaamuotoisesti.

Omakätisesti allekirjoitettu hakemuslomake yhteystietoineen ja liitteineen on toimitettava Säätiölle postitse.

Lisätietoja apurahasta antaa säätiön hallituksen jäsen Tarja Pöykkö puh. 0400 16 6268.

Hakemukset tulee lähettää osoitteella: Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr c/o Rovaniemen Tilipiste Oy Kansankatu 13 B 51
96100 ROVANIEMI