kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Ammattikorkeakoulut 25 vuotta
10.3.2021 10:00

Ammattikorkeakoulut 25 vuotta

Ammattikorkeakoulujen vahvuutena nähdään alueellisuus, mikä tekee niistä tärkeitä elinvoiman vahvistajia.


Ammattikorkeakoulut ovat historiansa aikana lunastaneet paikkansa työelämän korkeakouluna, joista valmistuneita tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän.

Tulokset käyvät ilmi Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen teettämästä kyselystä yritysten, kuntien ja sairaanhoitopiirien päättäjille ja alueellisille vaikuttajille.

Ammattikorkeakoulut nähdään käytännönläheisinä korkeakouluina, jotka tuovat osaamista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa alueille. Vastaajien suuren enemmistön mukaan ammattikorkeakoulut tarjoavat työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta (82 % vastaajista samaa mieltä) ja ne palvelevat alueensa yrityksiä monipuolisesti (75 % vastaajista samaa mieltä).

Graafinen kuvajainen, josta näkyy aiemmin tekstissä kerrotut prosentit.

Tulokset eivät yllätä Lapin ammattikorkeakoulussa, jossa eläviä työelämäkumppanuuksia on luotu laajasti.

- Meillä on selkeä tehtävä vahvistaa alueen elinvoimaa ja osaamista. Vastavuoroinen työelämäyhteistyö on valtavan tärkeää sekä koulutuksessa että TKI-toiminnassamme, rehtori Riitta Rissanen kertoo.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on ammattikorkeakoulujen perustehtävä koulutuksen rinnalla. Vastaajien mukaan ammattikorkeakoulut vastaavat kohtuullisen hyvin työ- ja elinkeinoelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotarpeisiin. TKI-kumppanuus ammattikorkeakoulujen kanssa oli harvinaisempaa kuin yhteistyö koulutuksen ja jatkuvan oppimisen parissa. Sairaanhoitopiirien ja kuntien päättäjistä puolet ja yrityspäättäjistä joka neljäs kertoi organisaationsa tehneen TKI-yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa.

Riitta Rissasen mukaan Lapin ammattikorkeakoulunkin on edelleen vahvistettava TKI-toiminnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yritys- ja työelämäyhteistyössä.

- Ilahduttavaa on se, että ammattikorkeakoulun tarjoama koulutus nähdään työelämän tarpeita ennakoivana ja siihen vastaavana. Siitä kertovat muun muassa hyvät työllistymisluvut.

Yli puolet työelämää edustavista vastaajista ilmaisi kiinnostuksensa hankkia osaamisen kehittämisen palveluja ammattikorkeakouluista seuraavien kahden vuoden aikana. Tulos on hyvin linjassa sen kanssa, että kuntien ja sairaanhoitopiirien vastaajista 59 % ja yrityspäättäjistä 39 % kertoo tehneensä yhteistyötä osaamisen kehittämisessä ammattikorkeakoulujen kanssa.

Sitaatti "Merkityksellisiä toimijoita, joita ei tarvitse jännittää samaan tapaan kuin yliopistoja."

Ammattikorkeakoulujen tärkeimpinä tulevaisuuden tehtävinä vastaajat näkevät suomalaisten osaamistason kohottamisen, työelämässä olevien jatkuvan oppimisen ja alueiden elinvoiman edistämisen.

Peräti 84 % vastaajista on täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä väittämän “Ammattikorkeakoulu lisää maakuntani elinvoimaisuutta” kanssa. Ammattikorkeakoulun elinvoimaa lisäävä vaikutus ei jää kuitenkaan vain maakuntatasolle, vaan 77 % vastaajista kokee ammattikorkeakoulun lisäävän myös kuntansa elinvoimaisuutta. Näin koetaan laajalti myös kunnissa, joissa ei ole ammattikorkeakoulun toimipistettä.

Erityisen merkittävinä ammattikorkeakoulut nähdään ruuhka-Suomen ulkopuolella. Yhteyksiä pidetään toimivina erityisesti alueilla, joissa korkeakouluja ja yrityksiä on vähemmän.

Graafinen kuvajainen, jota käy ilmi, että 73 prosenttia kasvukeskusten ulkopuolisista toimijoista pitää AMK-yhteyksiä toimivina..


Tutkimuksen taustaa

Tutkimusyritys Aula Research Oy toteutti syksyn 2020 aikana Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen suomalaisten yrityspäättäjien ja ammattikorkeakoulujen muiden keskeisten sidosryhmien parissa. Tavoitteena oli selvittää työelämän ja sidosryhmien edustajien näkemyksiä ammattikorkeakoulujen roolista ja merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa.

Kyselyyn vastasi marras-joulukuussa 769 yrityspäättäjää, kuntien henkilöstöstä ja aluekehittämisestä vastaavaa viranhaltijaa, maakuntaliittojen edustajaa, sairaanhoitopiirien johtoa, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen edustajaa sekä ammattikorkeakoulujen rehtoria.

Raportti "Työelämän korkeakoulu" - Ammattikorkeakoulut Suomessa 2021 on luettavissa kokonaisuudessaan Arene ry:n sivuilla.

Arene ry:n tiedote Elinvoimaa työelämän korkeakoulusta. 10.3.2021Turkoosilla pohjalla teksti työelämän korkeakoulu, ammattikorkeakoulut Suomessa 2021.